Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2015 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Жашківської міської ради

від 29.05.2012 № 19-8/VІ

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2015 роки

І. Загальні положення

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2015 роки /далі – Програма/ розроблена відповідно до ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», та з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення, відпочинку дітей у місті Жашкові.

Важливим завданням держави є турбота про здоров'я дітей і реалізація конституційного права дітей на оздоровлення та відпочинок.

В місті проживає більше як 653 дитини дошкільного віку, з них 30 дітей проживають в багатодітних, 9 дітей, які мають статус постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 7 дітей- інвалідів.

Оздоровлення та відпочинок дітей під час літніх канікул не тільки сприятиме укріпленню здоров'я та поновленню сил перед початком нового навчального року, а й сприятиме розвитку дитини, реалізації її творчих здібностей, формуванню здорового способу життя.

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв'язання :

крім збільшення фінансування на оздоровлення дітей постало питання про покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів міста. Потрібно збільшити кількість ігрових майданчиків, обладнаних місць для відпочинку, закуповувати в більшій кількості спортивний інвентар, настільні ігри, канцтовари.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

Досягнення поставленої мети буде здійснюватися шляхом покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих дошкільних навчальних закладах; впровадження інноваційних форм у навчально-культурні програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості, в першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Основні завдання Програми:

- покращення якості оздоровлення та відпочинку дітей , збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, в першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.;

- поліпшення матеріально-технічного, методичного, інформаційного забезпечення діяльності дитячих та підвищення їх престижу;

- зміцнення та підвищення кваліфікації кадрового потенціалу дошкільних навчальних закладів;

- розвиток творчих здібностей дітей, формування здорового способу життя.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших джерел, не заборонених законодавством.

ІV. Механізм управління та контроль

за виконанням Програми

Відповідальні виконавці (керівники дошкільних навчальних закладів) інформують міську раду про хід та результати оздоровлення дітей в літній період.

 

V.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- охопити організованим оздоровленням та відпочинку не менше 50% дітей щороку під час оздоровчого періоду;

- надання якісних оздоровчих послуг;

- зміцнення матеріально-технічної бази дитячих дошкільних навчальних закладів міста;

Виконання Програми передбачає здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей на 2010-2015 роки. ( заходи додаються) .

 

Додаток до Програми

 

 

ЗАХОДИ

з оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2015 роки

 

  1. Щорічно заслуховувати завідуючих дошкільними навчальними закладами про хід підготовки до літньої оздоровчої кампанії та підведення підсумків.

Виконавчий комітет,

заступник міського голови Мельник А.В.

2.Забезпечувати безпеку дітей в дитячих закладах в період оздоровлення та відпочинку.

Завідуючі ДНЗ

3. Забезпечити не менше 50% кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій.

Завідуючі ДНЗ

4.Сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази дитячих закладів розташованих на території міста.

Жашківська міська рада

5. Сприяти безперебійному електро-, водо-, газо- постачанню, виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів під час перебування в них дітей.

Завідуючі ДНЗ

Жашківське ВУЖКГ

6. Розглядати питання протипожежного стану об'єктів та місць літнього відпочинку і оздоровлення дітей на засіданнях міських комісій в робочому порядку.

Заступник міського голови Мельник А.В.

7. Сприяти залученню підприємств міста та приватних підприємців до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей в дошкільних навчальних закладах

Жашківська міська рада

 

Додаток

Фінансове забезпечення міської програми з оздоровлення дітей на 2012-2015 роки

Заходи

Обсяг фінансування

Роки

2012

2013

2014

2015

 
   

Міський бюджет,

тис. грн.

Інші джерела

тис. грн.

Міський бюджет

тис. грн.

Сільський бюджет

тис. грн.

Інші джерела

тис. грн.

міський бюджет

Тис. грн.

інші джерела

тис. грн.

Міський бюджет

тис. грн.

Інші джерела

тис. грн.

Місьий бюджет

тис. грн.

Інші джерела

тис. грн.

 

1.

Оздоровлення дітей в ДНЗ

99,00

 

24,00

3,00

 

24,00

 

24,00

 

24,00

   
                               

Секретар ради О.В. Тернавська