ПРОГРАМА реформування і розвитку Жашківського підприємства теплових мереж на 2009-2014р.р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Жашківської міської ради

від 26.08.2009 №44-1/V

Міський голова _________Е.М. Ружицький

 

ПРОГРАМА

реформування і розвитку Жашківського підприємства

теплових мереж на 2009-2014р.р.

 

 1. Загальні положення.
 2. Мета і основні завдання програми.
 3. Фінансове забезпечення програми.
 4. Прогнозові результати виконання програми.
 5. Висновок.

 

1. Загальні положення

В котельнях підприємства встановлені водогрійні котли типу КБНГ, тепловою продуктивністю від 1 до 2,6 Гкал/год.

Близько 25% основного та допоміжного обладнання котелень підприємства вичерпало допустимі терміни експлуатації та перевищує 20 років. Котли працюють з коефіцієнтом корисної дії 86-92 %.

На котлах котельні ПТУ встановлені застарілі пальникові пристрої та автоматика, які не дають можливості економно використовувати дорогий природний газ. Перевитрата газу на цих котлах досягає 10…15% від рівня сучасних котлів та призводить до додаткового забруднення атмосфери. Застаріле обладнання знижує надійність теплопостачання та його якість.

Великі втрати тепла обумовлює низька надійність теплотрас через незадовільну теплову ізоляцію трубопроводів та через розриви труб з утіканнями теплоносія, неефективний анодний захист трубопроводів.

Більшість теплотрас прокладені в непрохідних залізобетонних каналах з ізоляцією з мінеральної вати, яка часто пошкоджується з різних причин. Теплотраси не всюди захищені від проникання ґрунтових та інших вод, які змочують ізоляцію, призводять до її ушкодження і, як наслідок, до корозії металу труб, появи свищів та розривів трубопроводів з утіканням теплоносія.

На 1.07.2009 р. понад 2 км. теплових мереж знаходяться в застарілому і аварійному стані, понад 5 км. (77 %) повністю амортизовано. Втрати тепла

із-за неякісної ізоляції трубопроводів і із-за витоків теплоносія при пошкодженні труб в деяких випадках складають 15 - 25% від відпущеної теплової енергії проти 13 %, передбачених нормами.

Деаераційна обробка води повністю відсутня, що приводить до корозії трубопроводів та обладнання, та як слід постійним аваріям під час іх експлуатації.

В результаті постійного відключення абонентів теплової мережі гідравлічна система заходіться в разрегульованому стані, що приводить до додаткових витрат теплової та електричної енергії та перевитратам води.

Дана програма оптимізації і, у результаті, реабілітації комунальної теплоенергетики м. Жашківа, включає і подовжує заходи, які розроблені в інших програмах енергозбереження, впроваджуваних на підприємстві КП «Жашківське підприємство теплових мереж».

Рентабельність нашого підприємства залежить, окрім стану устаткування, ще від економічних і організаційно-управлінських чинників, від ціни на паливо, тарифів на теплову енергію, від існуючої нормативно-правової бази і ін.

Всі ці питання відносяться до державної програми реформування і розвитку систем теплозабезпечення об'єктів житлово-комунального господарства, оскільки їх не можна здійснити засобами міської програми.

На сьогодні державна программа розробляється Міністерством житлово-комунального господарства України.

 

ІІ. Мета і основні завдання програми

Нові технічні рішення на всіх технологічних етапах процесу теплопостачання, використання альтернативних джерел енергії і видів палива дозволяє стверджувати, що саме централізоване теплопостачання в наших умовах є найкращим рішенням накопичених проблем, але й зараз є місця, де помірно-централізоване або децентралізоване чи індивідуальне теплозабезпечення може бути доцільним, але при цьому завжди ці рішення повинні мати техніко-економічне обгрунтування.

Програма реформування технічного стану системи централізованого теплопостачання включає наступні напрями: загальний стан системи централізованого теплопостачання, оцінка джерел теплової енергії, оцінка систем транспортування та розподілу теплової енергії та загальна оцінка існуючого стану систем теплопостачання.

Показники функціонування системи теплопостачання (2008 рік).

Показники

Одиниці виміру

Значення

факт

норм.

(проек)

Питомий відпуск теплової енергії споживачам:

     

на опалення1

тис.Гкал

10,7

 

на ГВП (підігрів води)2

Гкал/м3

-

-

Витрати теплової енергії на власні потреби, як відсоток до виробленої

%

0,5

-

Витрати теплової енергії у мережах, як відсоток до обсягів теплової енергії, поданої у мережу

%

32

-

Питома витрата умовного палива на виробництво теплової енергії

Кг у.п./Гкал

170

 

Ефективність використання палива на виробництво теплової енергії (ККД)

%

90

 

Питома витрата електроенергії на виробництво теплової енергії

кВт.год/Гкал

30

 

Джерела теплової енергії (котельні).

Опис джерел системи централізованого теплопостачання м.Жашків за наступними характеристиками:

- кількість джерел теплової енергії 2 котельні та їх сумарна теплова потужність складає 8,8 Гкал/год;

- частка житлового фонду, що обслуговується об'єктами підприємства складає 293 тис.м2;

- види палива, що використовуються на котельнях - газ;

Дані про виробництво, відпуск, витрати теплової енергії на власні потреби та витрати теплової енергії в мережах в цілому по підприємству наведені в таблиці.

Виробництво, відпуск, витрати теплової енергії на власні потреби та витрати теплової енергії в мережах (2008рік).

Показники

Гкал/рік

факт

Норм.

(проект)

Теплова енергія всього, в т.ч.:

12 588

 

- вироблена власними котельнями

12 588

 

- одержана зі сторони

-

 

Витрати на власні потреби котелень

246

246

Витрати на власні потреби котелень,%

2%

2%

Втрати теплової енергії в мережах

3 200

342

Втрати теплової енергії в мережах, %

30%

3%

Теплова енергія, відпущена споживачам (реалізована)

9 142

12 099

Системи транспортування і розподілу теплової енергії.

Трубопроводи

Спосіб прокладання

Довжина загальна

км

%

В каналах

7,8

100%

Безканальний

-

 

Надземний

-

 

В підвалах

-

 

Більшість трубопроводів які знаходяться в експлуатації на підприємстві потребують заміни.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення програми

 

На підприємстві «Жашківське підприємство теплових мереж», використовуються первинні види енергії, що купуються у місцевих енергопостачальних організацій у вигляді електроенергії, природного газу і води. Теплова енергія у вигляді гарячої води виробляється на двох котельнях. Значний вплив на роботу підприємства в цілому має місячне споживання енергоносіїв та води.

Аналіз споживання газу, води та електроенергії свідчить про те, що максимальне споживання газу припадає на зимові місяці з жовтня по травень. У літні місяці газ не використовується взагалі, але, виходячи з кон'юнктури ринку, необхідно планувати забезпечення споживачів гарячим водопостачанням протягом календарного року.

Витрати на придбання енергоресурсів: електроенергія - 11%, газ - 88% і вода - 1% наочно свідчать про те, що необхідно знижувати витрати не тільки на придбання газу, але і на придбання електроенергії та води, що є одним із видів отримання додаткових грошових коштів для фінансового забезпечення програми.

Слід враховувати також тенденції щорічного зростання тарифів на енергоносії і воду та їх прогнозоване зростання в наступні роки, що не може не позначитися негативно на роботі підприємства та собівартості продукції. 
Незважаючи на щорічне зростання витрат на споживані енергоносії, енергогосподарство підприємства істотних змін не зазнало і явно має потребу в модернізації.

Виходом з цієї ситуації є відмова від раніше існуючої практики розробки схем теплопостачання на основі газових котелень та монопаливної бази, перехід на мультіпаливну базу з використанням місцевого палива та енергії замість природного газу, що вимагає значно більш трудомістких і дорогих досліджень. 
Фінансовим забезпеченя даного напрямку в розвитку ЖПТМ мають бути кошти державного і місцевого бюджетів.

Чималі кошти підприємство може отримати за рахунок покращення енергозбереження 
На підприємстві проводиться робота по впровадженню енергозберігаючих заходів: 
• Розробляються щорічні плани заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів; 
• Постійно проводяться роботи з ремонту теплоізоляції. 
• Проводиться ревізія запірної арматури і насосів;

IV. Прогнозовані результати виконання програми

 1. 1. Оптимізація мереж теплопостачання

 

На сьогодні теплові мережі є найменш надійними частинами систем теплопостачання м Жашкова через зношеність теплових мереж, яка складає в середньому 50% при загальній довжині теплових мереж 7,8км. Більшість тепломереж – це сталеві труби різних діаметрів, які заізольовані мінеральною ватою, скловатою або шкарлупами. Заміна існуючих сталевих труб на інші сталеві труби дає тільки короткий тимчасовий результат, тому що термін служби стальних трубопроводів складає приблизно 10-15 років, також вони потребують додаткової ізоляції.

Зниження втрат тепла в теплових мережах з 13% до 7%, приводить до зменшення вжитку природного газу для реалізації тепла споживачам, на 1000 п.м. для трубопроводів Ø100 мм.

Капіталовкладення на заміну трубопроводів розраховуються виходячи з приблизної ціни за 1м/п попередньо ізольованої труби представленої в таблиці.

Діаметри, довжина та капіталовкладення на заміну трубопроводі центральної котельні по вул.Миру 1, м.Жашків.

Діаметр(ДУ), мм

Довжина, м

Ціна, грн./мп.

325

2520

1695

108

1094

860

57

567

171

150

253

523

80

186

209

40

64

159

133

140

463

Загальна довжина трубопроводів

4900 м

Загальні капіталовкладення

3006650 грн.

Очікуваний термін окупності розрахований за вище приведеною методикою:

ДУ, мм

Довжина,м

Ціна,грн./пм

q1, Вт/м

q2, Вт/м

q1-q2, Вт/м

Економія газу в котлі

DQ, кВт

Термін окупності в опалювальних сезонах

325

76

128820

52,39

31,97

20,42

0,01478

1,5519

0,723137

219

2590

2167200

39,43

28,31

11,12

0,27441

28,801

0,797701

150

253

369704

31,3

22,91

8,14

0,07942

8,336

1,353484

133

1094

132319

28,01

19,87

8,39

0,02022

2,1226

0,962931

108

140

64820

24,67

18,05

7,62

0,01085

1,1396

1,055306

80

186

38174

24,3

17,85

6,45

0,01143

1,1997

1,886426

57

567

96957

18,8

13,53

5,27

0,02847

2,988

1,849905

40

64

10176

16,55

12,01

4,54

0,00276

0,2905

1,713932

Термін окупності розрахований виходячи з того, що система працює 4500 годин на рік. Також даний розрахунок дає інформацію тільки виходячи з чистої ціни за труби, не враховуючи затрати на демонтаж старих трубопроводів та прокладку нових. Якщо брати в розрахунок повну вартість робіт, то вона буде складати 5 млн.грн. для заміни всіх трубопроводів.

За нашими даними тільки за рахунок зниження теплових втрат в порівнянні з безканальною прокладкою гідроізольованих сталевих труб (без урахування плати споживачів за опалювання і гарячу воду), комплексні витрати на будівництво теплових мереж з передізольованих труб окупаються менш ніж за десять років, при цьому термін служби даної трубопровідної продукції 50 років і більше при практично повній відсутності робіт по поточному ремонту і обслуговуванню.

Програма передбачає заміну трубопроводів на більш сучасні попередньо- ізольовані труби, що призведе до значного скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві. Вона являє собою хоча і високо затратний, але в той самий час швидкоокупний захід, якому слід приділити першочергову увагу. Особливо зважаючи на теперішній стан трубопроводів.

2. Застосування регуляторів частоти обертання (РЧ, РСЧ) асинхронних електродвигунів для автоматизації роботи вентиляторів, димососів, мережевих насосів в системах опалення та водопостачання .

Значна частина втрат – до 90% - припадає на сферу енергоспоживання, тоді як втрати при передачі електроенергії складають лише 9-10%. Враховуючи, що більш ніж 60% всієї електроенергії, що виробляється, споживають електроприводи, можна зробити висновок щодо актуальності задач енергозбереження при проектуванні, а також модернізації систем електроприводу.

Застосування сучасних засобів регулювання швидкості обертання технологічних механізмів у поєднанні з широкими можливостями автоматизації може забезпечити оптимальне використання енергетичних та інших природних ресурсів. Сьогодні електроприводи змінного струму поступово витискують приводи постійного струму, які історично домінували в галузі регульованого електроприводу.

Електроприводи вказаного класу механізмів споживають не менш ніж 20…25% всієї виробляємої електроенергії та в більшості випадків залишаються нерегульованими, що не дозволяє одержати режим раціонального енергоспоживання та витрат води, пари, повітря та ін.

Регулювання продуктивності за допомогою засувок є вкрай неекономічним засобом. Зниження моменту навантаження при зниженні швидкості обертання приводного двигуна забезпечує значну економію електроенергії – до 50% - при застосуванні регульованого електропривода. Крім того, підтримка в системі мінімально необхідного тиску призводить до суттєвого зменшення непродуктивних витрат транспортованого продукту, зниженню аварійності та збільшенню терміну служби гідравлічних мереж.

Вимірювання, які проведені на насосних установках після їх модернізації, підтвердили економію електроенергії до 40…50% та економію води – до 25%. Термін окупності робіт склав 6…8 місяців.

Зменшення використання електроенергії шляхом виключення втрат енергії, яка витрачається на створення надлишкового тиску перед різними дросельними заслінками і на подолання їх опору (до 60%).

Виключення гідроударів, що дає можливість різко збільшити термін служби трубопроводів, зпірної арматури і понизити аварійність в мережах (не менше чим в 5…10 разів).

Пряма економія за рахунок зниження непродуктивних витоків води при оптимізації тиску в напірному трубопроводі (не менше 25…30% від загального об'єму).

Відсутність великих пускових струмів, повний захист електродвигунів насосних агрегатів, робота електродвигунів і пускової апаратури з пониженим навантаженням, яке значно збільшує їх термін служби. Збільшення не менше чим в 3 рази ресурсу і міжремонтних термінів роботи насосів, електродвигунів, комутаційного устаткування.

Економія фонду заробітної плати чергового персоналу за рахунок його скорочення.

Економія палива, що витрачається для виробляння теплової енергії, до 5%.

Термін окупності від впровадження системи на котельних установках і центральних теплових пунктах визначався з врахуванням тривалості опалювального сезону - 7 місяців.

Так, використання частотного регулятора в приводі:

електродвигуна мережевого насосу потужністю 21 кВт - термін окупності 1,4 років

електродвигуна насосу гарячого водопостачання потужністю 30 кВт - термін окупності складає 1,0 рік

електродвигуна водопровідного насосу потужністю 55 кВт - термін окупності 0,8 років.

 

3. Диспетчеризація контролю роботи теплових мереж.

Так як трубопроводи теплових мереж міста експлуатуються понад 30 років, то їх технічний стан значно погіршився, що іноді приводить до прориву трубопроводів і виникненню витоків теплоносія з теплових мереж. Якщо своєчасно не виявити факт витоку теплоносія, це може привести до виникнення аварійних ситуацій в системах опалення будівель і в першу чергу на кінцевих ділянках теплових мереж. Для своєчасного виявлення факту витоку теплоносія з теплових мереж пропонується встановлення системи диспетчеризації аварійних ситуацій в теплових мережах міста.

Згідно схеми трубопроводів теплових мереж міста в наявності є три ділянки відносно центральної котельні:

- №1, ділянка, що закінчується споживачем "Школа №1";

- №2, ділянка, що закінчується споживачем "Школа №3";

- №3, ділянка, що закінчується бойлерною ЦРЛ.

Витрати на впровадження диспетчеризації, переваги та недоліки двох систем.

Варіант

диспетчеризації

Витрати на

впровадження,

тис.грн

Переваги

Недоліки

Радіосистема

60,0

-під час експлуатації

відсутні витрати на

радіозв'язок;

-система працює в

автономному режимі.

-відносно високі витра-

ти на впровадження;

-при передислокації контролерів-радіопере-

здавачів необхідна

повторна пусконаладка;

-фіксує тільки факт ви-

некнення прориву труб

Мобільний

зв'язок

12,0

-невеликі витрати

на впровадження;

-можливість передис-

локації приладів без

повторної наладки

-необхідність поповнювати рахунок

за користування

мобільним зв'язком,

-залежність системи

від мобільного опера-

тора; - фіксує тільки

факт виникнення прориву труб.

Багатофункційній вимірювально-обчислювальний комплекс виконує наступні функції:

- автоматично проводяться заміри поточних значень тиску та температури теплоносія на кінцевих ділянках №1,№2 та №3 (див. рисунок 13.3) з подальшою передачею інформації на комп'ютер, який знаходиться у кімнаті чергового центральної котельні;

- на дисплеї комп'ютера відображається поточні значення тиску та температури теплоносія на кінцевих точках ділянок №1, №2 та №3;

- при виникненні прориву трубопроводу (витоку теплоносія) в теплових мережах, на комп'ютер надходить сигнал тривоги (спрацьовує звукова та світлова система оповіщення).

Витрати на впровадження (обладнання, розробка проекту, монтаж та пусконаладка) багатофункційного вимірювально-обчислювального комплексу в теплових мереж міста складає 87,5 тис. грн.

Для розрахунку економічного ефекту по впровадженню комплексу використані данні про витрати коштів за 2008р. на ліквідації аварій в теплових мережах міста. Було витрачено коштів:

- на ліквідацію аварій за 2008 рік - 35 тис грн.;

- на перевитрати електроенергії (аварія в листопаді 2008р.) – 7 тис.грн. (10 тис.кВт/год.);

- на перевитрати води (аварія в листопаді 2008р.) – 1,3 тис. грн. (500 м³ води).

Загальна сума витрат при аварійних ситуаціях в теплових мережах міста за 2008 рік склала 43,3 тис.грн.

Строк окупності після впровадження на теплових мережах міста багатофункційного вимірювально-обчислювального комплексу становить 2,3роки, витрати коштів на впровадження комплексу (розробка проекту, поставка обладнання, монтаж обладнання, пусконаладка, розробка інструкцій по експлуатації комплексу, навчання операторів ) на теплових мережах міста складає 87,5 тис.грн.

4.Модернізації гідравлічних схем котелень.

Гідравлічна схема суттєво впливає на процес генерації, розподіл теплової енергії та строк служби котельного обладнання. Тому при розгляданні гідравлічної схеми необхідно враховувати наступні параметри – погодинну динаміку зміни температур, витрати по окремим контурам та відносний коефіцієнт об'єму котлової води до загального об'єму води в теплових мережах ( fо ). При цьому, якщо fо ≤ 10% то необхідно провести додаткові заходи по забезпеченню підтримки заданої температури зворотної води. Такими заходами є організація підмісу (частковий відбір теплоносія з подаючого в зворотній трубопроводи за котлом), встановлення змішуючих клапанів або встановлення гідравлічного розділювача. Крім того, важливим фактором зниження витрат палива та електричної енергії являється визначення витрат теплоносія через котел (групу котлів) та визначення значення оптимального (номінального) протоку (див. рисунок 17.1).

Для запобігання створення конденсату у котлі та у димових газах необхідно підтримувати температуру зворотної води (на вході в котел) вище точки роси, тобто у середньому від +50 до +70 ºС. Так як котли у обох котелень згідно режимних карт (див. Додаток 1) на усіх режимах експлуатуються при температурі води на вході в котел нижче +45ºС, то вище вказана умова не дотримується і це приводить до створення значної кількості конденсату у котлах та димових трубах. Створення конденсату у котлах значно погіршує експлуатаційні показники роботи котлів і, як наслідок, це приводить до перевитрат палива та суттєвого скорочення терміну експлуатації обладнання.

При застосуванні гідравлічного розділювача перепад тиску теплоносія (∆Р) в подаючому та зворотньому опалювальних контурах приблизно буде дорівнювати нулю. Перепад тиску (∆Р), в даному випадку, буде визначатися тільки гідравлічним опором розділювача, значення якого незначне. Крім того, значення ∆Р буде постійною величиною, що не залежимете від змінення кількості підключених споживачів. Практичний досвід показує, що застосування гідравлічного розділювала рекомендується, якщо без розподілювача перепад тиску теплоносія між подаючому та зворотньому контурах має значення ∆Р>0,004 МПа. При експлуатації центральної котельної перепад тиску теплоносія складає: ∆Р=Рпод. - Рзвор.= 0,55 -- 0,3 = 0,25 Мпа, що забезпечує виконання вищевказаній умові застосування гідравлічного розділювача. Гідравлічний розділювач можливо монтувати горизонтально або вертикально. В пропонуємому варіанті гідравлічний розділювач монтується вертикально, що додає йому додаткові функції: 1- верхня частина працює як повітрєвідокремлювач; - нижня частина використовується для відокремлення шламу.

Модернізація гідравлічної схеми центральної котельні,

де 1-котел; 2-мережний насос; 3-гідравлічний розділювач; 4-насос котлової води; 5-бак мембранний; 6-манометр; 7-зворотній клапан; 8-запірна арматура;

9-автоматичний клапан відводу повітря.

Модернізація гідравлічної схеми котельної ПТУ -38 є забезпечення постійної роботи водогрійних котлів Є – 1,0/9 Г при номінальних режимах, запобігання виникнення конденсату в котлах та димових трубах, покращення експлуатаційних характеристик котлів та для забезпечення можливості управління значеннями температури теплоносія при подачі в теплову мережу (при постіній роботі котлів у номінальних режимах) рекомендується встановити в гідравлічну схему котельні автоматизований вузол регулювання витратами тепла.

Схема встановлення автоматизованого вузла регулювання витратами тепла в гідравлічну схему котельної ПТУ 38 представлена на рис.

Схема встановлення автоматизованого вузла регулювання витратами тепла в гідравлічну схему котельної ПТУ38, де

1 - водогрійний котел Є-1,0/9 Г; 2 – мережний насос; 3 – електронний блок управління; 4 – клапан поворотний триходовий; 5 - електропривод; 6 – датчик температури зовнішнього повітря; 7,8 – датчик температури теплоносія.

Витрати на впровадження гідророзділювача.

Гідравлічний розділювач,

тис.грн.

Трубна арматура,

тис.грн

Додаткові насоси,

тис.грн

Мембранний бак,

тис.грн

Загальні витрати,

тис.грн

15

30,0

3штх10,0=30,0

3,0

78,0

Затрати на впровадження автоматизованого вузла регулювання витратами тепла котельні ПТУ38 орієнтовно складає 40000грн.

Орієнтовна економія від впровадження пропонуємого обладнання складає від 10% до 20%. Результати розрахунку економічного ефекту при мінімальному (10%) та максимальному (20%).

Економічний ефект від модернізації гідравлічних схем котелень

Об'єкт модерні-

зації

Використання природного газу за опалювальний сезон 2008р.,

тис.м³

Сума витрат коштів

за газ 2008р.,

тис.грн

Витрати на модерні-зацію,

тис.грн

Економія газу за опа-

лювальний

сезон,тис.м³

Економія коштів за опалювальний сезон, тис.грн

Строк окупності,

місяць

10%

20%

10%

20%

10%

20%

Центральна

котельня

1379,5

1631,4

78,0

138

276

150

313

3,1

1,5

Котельня ПТУ 38

117,7

139,23

40,0

11,8

23,5

14

28

17,5

9

Строк окупності витрачених коштів на модернізацію гідравлічних схем котелень складає:

- для центральної котельні від 1,5 до 3,1 місяців опалювального сезону;

- для котельні ПТУ 38 від 9 до 17,5 місяців опалювального сезону.

 

5.Встановлення вузла керування з регулюючим клапаномпідпору.

– Вузол керування з регулюючим клапаном підпору.

1- Клапан підпору

2- Блок керування

Блок керування генерує сигнал і подає його на насос, який, в свою чергу, підмішує теплоносій, який подається на об'єкт, в теплоносій з меншою температурою, який виходить з об'єкту. Тим самим досягається збільшення температури обратки та досягається економія палива на нагрів води.

До складу автоматизованого вузла керування витратами тепла входить:

 1. Клапан поворотний триходовий
 2. Карта програматор
 3. Електронний регулятор
 4. Електропривод
 5. Датчик температури зовнішнього повітря
 6. Поверхневі датчики температури

Нами складено перелік об'ектів та груп об»ектів на які доцільно встановити АВК.

Назва об'екту

Загальна опалювальна площа, м2

Витрати теплової енергіі, Гкал/рік

С/Ш №13

4698

381,6

Буд. Культури, Гастроном

5066

320,3

С/Ш №1

10001

812,3

Бібліотека

2644,5

208,8

Вул. Леніна, буд. 52

2979

510

Вул. Давиденка, буд 6

2438

408

Вул. Леніна, буд 26

3780

645

Вул. Леніна, буд 10, буд 12, буд 14

6680

1019

Термін окупності

Назва об'екту

Загальна опалювальна площа, м2

Витрати теплової енергіі, Гкал/рік

Очікувана економія теплової енергіі, Гкал/рік

Термін окупності, опалювальних сезонах

С/Ш №13

4698

381,6

38,16

2,80

Буд. Культури, Гастроном

5066

320,3

32,03

3,33

С/Ш №1

10001

812,3

81,23

1,31

Бібліотека

2644,5

208,8

20,88

5,12

Вул. Леніна, буд. 52

2979

510

102

2,09

Вул. Давиденка, буд 6

2438

408

81,6

2,62

Вул. Леніна, буд 26

3780

645

129

1,65

Вул. Леніна, буд 10, буд 12, буд 14

6680

1019

203,8

1,04

6. Підвищення теплотехнічних показників теплоізоляційної обо