Програма організації та фінансування у 2013 році громадських робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Жашківської міської ради

від 28.12.2012 № 25-28/VI

Програма організації та фінансування у 2013 році
громадських робіт

  1. 1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Протягом 2011 року скористались послугами Жашківського районного центру зайнятості 3332 особи з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2012 року – 2848 осіб з числа незайнятого населення.

З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення Жашківським районним центром зайнятості проводилося залучення їх до оплачуваних громадських робіт.

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Протягом 2011 року в оплачуваних громадських роботах взяли участь 1253 особи з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2012 року – 1118 осіб з числа незайнятого населення. Оплата праці 1095 осіб протягом 2011 року фінансувалась за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд), протягом 11 місяців 2012 року – 922 осіб.

Згідно із Законом України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067-VI, який набирає чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.

Також, у 2013 році планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.

 

  1. 2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є залучення широкого кола жителів м. Жашкова до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов'язаних з благоустроєм району, ремонтом об'єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Основними завданнями Програми є:

– забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;

– соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;

– забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;

– взаємодія органів місцевого самоврядування, Жашківського районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

 

  1. 3. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення м. Жашкова, на які спрямована Програма, відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми – 2013 рік.

 

  1. 4. Перелік видів громадських робіт

4.1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:

4.1.1.Упорядження меморіалів, пам'ятників, територій навколо них, історико-культурних заповідників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни.

4.1.2.Утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості.

4.1.3.Благоустрій та озеленення територій населених пунктів (зокрема, територій дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, спортивних майданчиків, стадіонів, зон відпочинку та туризму, закладів культури, охорони здоров'я), прибирання снігу.

4.1.4.Заліснення земель.

4.1.5.Упорядкування придорожніх смуг.

4.1.6.Ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, лікарень, закладів культури, будинків для осіб похилого віку та інвалідів.

4.1.7.Підсобні роботи в сільські місцевості на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого самоврядування.

4.1.8.Догляд за хворими, підсобні роботи у лікарнях.

4.1.9.Догляд за пенсіонерами, інвалідами, одинокими непрацездатними громадянами.

4.1.10.Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг.

4.1.11.Підсобні роботи у будинках-інтернатах для інвалідів та престарілих.

4.1.12.Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів місцевого самоврядування.

4.1.13.Роботи в архівах з документацією: переміщення картонажних коробок в архівосховищі з метою раціонального розміщення фондів, підшивання справ, нумерація аркушів у справах, наклейка ярликів на картонажні коробки, каталогізація, перевіряння наявності стану справ, формування документів у справу, заповнення аркушів фонду, складання заголовків справ згідно номенклатури, складання внутрішніх описів до справ фондів і наглядових справ, шифрування справ, складання передмов при упорядкуванні справ, знесилювання справ.

4.1.14.Супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору, які перебувають на обліку в організації Українського товариства сліпих.

4.2.Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів роботодавців:

4.2.1.Низькокваліфіковані та підсобні роботи.

5.Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти відповідного місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій Жашківського районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів.

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

– Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

– роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;

– інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення Жашківського району у 2013 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Визначити потреби установ та підприємств комунального комплексу, служб та організацій, що займаються проблемами благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури з метою організації громадських робіт

грудень 2012 року

Соціальні партнери , Жашківський районний центр зайнятості, територіальний центр (за згодою), організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою), інші громадські організації (за згодою)

2

Проводити роз'яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі для району і конкретних роботодавців громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи тощо

грудень 2012 року-2013 рік

Жашківський районний центр зайнятості,

Жашківська міська рада

3

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2013 рік

Жашківська міська рада ,Жашківський районний центр зайнятості, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою)

4

Керівникам ПОУ, на базі яких будуть проводитись громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з ________________ центром зайнятості, іншими партнерами

2013 рік

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою)

5

Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових організації громадських робіт

2013 рік

Жашківський районний центр зайнятості

6

Визначити обсяги громадських робіт

2013 рік

Жашківська міська рада,керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою)

7

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

2013 рік

Жашківський районний центр зайнятості, Жашківська міська рада

визначені роботодавці (за їх згодою)

8

Надавати інформацію про вільні робочі місця для проведення громадських робіт Жашківському районному центру зайнятості

2013 рік

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою)

9

Виходячи з видів, обсягів, термінів виконання та у межах кошторисних призначень для проведення громадських робіт направляти осіб, які мають бажання брати участь у таких роботах

2013 рік

Жашківський районний центр зайнятості

10

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2013 рік

Жашківська міська рада

, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших роботодавців (за їх згодою), Жашківський районний центр зайнятості

 

7.Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на Жашківську міську раду та Жашківський районний центр зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів.

 

8.Очікуваний кінцевий результат Програми

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов'язаних з благоустроєм міста (села, селища, району), ремонтом об'єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2013 рік

1

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Жашківському районному центрі зайнятості

осіб

Жашківський районний центр зайнятості

 

2

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в Жашківському районному центрі зайнятості та будуть залучені до громадських робіт

осіб

Жашківський районний центр зайнятості

 

3

Питома вага безробітних-учасників громадських робіт у загальній кількості безробітних, які будуть перебувати на обліку в Жашківському районному центрі зайнятості

%

Жашківський районний центр зайнятості

 

4

Кількість осіб з числа зайнятого населення, які будуть залучені до громадських робіт

осіб

Жашківська міська рада ,

Жашківський районний центр зайнятості