ПРОГРАМА по поліпшенню побутового, соціального та медичного обслуговування постраждалих внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС на 2012-2013 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Жашківської міської ради

від 24.12.2012 №25-2/VI

ПРОГРАМА

по поліпшенню побутового, соціального та медичного обслуговування постраждалих внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС на 2012-2013 роки

 

Ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є одним із пріоритетних завдань держави. У зв'язку із цим існує необхідність проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне і повноцінне їх лікування, пільгове медичне, побутове та комунальне обслуговування.

На даний час на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації по місту Жашкову перебуває 164 особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: учасників ліквідації наслідків аварії 1 категорії – 53 чол., 90 осіб – 2 категорії, евакуйованих-16, переселенців-18.

З метою отримання оперативної інформації про стан здоров'я в районній лікарні сформована база даних районного рівня Національного реєстру постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Діагностичне обладнання придбане за кошти Чорнобильського фонду – використовуються для обстеження постраждалих внаслідок ЧК.

В 5 школах міста, центральній районній бібліотеці, районному краєзнавчому музеї постійно проводяться бесіди, лекції, уроки, конкурси учнівських творів, екскурсії з ліквідаторами ЧК.

На жаль на сьогоднішній день в зв'язку з браком коштів у місцевому бюджеті залишається невирішеним проблемне питання забезпечення житлом потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, яких на черзі в міській раді перебуває 9 осіб. Фінансування цього напрямку соціального захисту чорнобильців з Державного бюджету України протягом 2007-2012 років не здійснювалося, тому питання забезпечення житлом постраждалих громадян загострюється.

Робота із соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян за рахунок коштів Державного бюджету ведеться за п'ятьма напрямками, а саме:

– доплата за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу, виплата підвищених стипендій, надання додаткових відпусток;

– компенсації сім'ям з дітьми, видатки на безплатне харчування дітей у навчальних закладах, розташованих на забруднених територіях;

– щомісячна грошова компенсація за спожиті продукти харчування громадянам, віднесеним до категорій 1 та 2;

– компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю, щорічна допомога на оздоровлення та у разі звільнення з роботи;

– організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення.

Програма передбачає об'єднання зусиль органів державної влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, громадських чорнобильських організацій стосовно вирішення проблем цієї категорії громадян.

 

Мета та завдання програми

Метою програми є вирішення основних проблем громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, (далі – постраждалих громадян) і

зменшення соціальної напруги серед постраждалого населення у зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в районі.

Для досягнення основної мети передбачено здійснити заходи правового, соціального, медичного, побутового, комунального напрямків.

Основними завданнями Програми є:

- надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності серед постраждалих громадян;

- посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування постраждалих громадян, надання матеріальної допомоги на оздоровлення;

- фомування в свідомості міської громади почуття глибокої поваги й шани до ліквідаторів та їх подвигу.

 

Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем і зменшення соціальної напруги серед постраждалого населення району шляхом розширення кола соціальних гарантій для даної пільгової категорії населення.

Програма має завдання протягом 2012-2013 року здійснити заходи у кількох напрямках, а саме:

правовому – надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності постраждалих громадян;

соціальному – поліпшення стану виконання державних програм соціального захисту постраждалого населення, забезпечення житлом, здійснення благодійних акцій, матеріальної підтримки зазначеної категорії громадян;

побутовому – забезпечення належного надання пільг на транспортні послуги постраждалим громадянам, при паркуванні автотранспортних засобів. Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією програмою, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Перелік завдань і заходів

Програмою передбачено здійснити протягом 2012-2013 років такі заходи:

надання юридичної допомоги, юридичних консультацій постраждалим громадянам;

організація та проведення заходів щодо утримання в належному стані прилеглої території біля пам'ятника героям Чорнобиля із вшанування пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС;

організація та проведення культурно-мистецьких заходів до річниці аварії на Чорнобильській АЕС;

забезпечення житлом потерпілих внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС.

 

Напрями діяльності та заходи

Програма включає перелік завдань, заходів і показників, виконання яких дозволить вирішити основні проблеми осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Ресурсне забезпечення, тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

по рокам

 

2012

2013

У тому числі з:

Придбання житла

Матеріальна допомога

Придбання житла

Матеріальна допомога

районного бюджету

30,0

-

-

-

місцевого бюджету

29,0

7,5

-

8,0

Організація управління та контролю

Функції організації та контролю здійснюють постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів та головний бухгалтер міської ради.

Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме проведенню заходів, спрямованих на збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне лікування, соціальний, матеріальний захист тощо.

Поліпшення стану надання пільг, допомоги і компенсацій, передбачених законодавством для зазначеної категорії громадян, надасть змогу зменшити соціальну напругу в суспільстві й на місцевому рівні посилити рівень забезпеченості та захищеності населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.