Програма соціальногт захисту жителів міста Жашкова, які перебувають у складному матеріальному станов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Жашківської міської ради

від 21.09.2012 №22-4/VI

 

Програма
соціального захисту жителів міста Жашкова,
які перебувають у складному матеріальному становищі.

Завдання та мета Програми

полягає в наданні матеріальної допомоги жителям міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф та інших випадків і таких, що перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби та інших обставин.

Напрями реалізації Програми

надання одноразової грошової допомоги матеріальної допомоги як додаткового соціального захисту жителям міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф та інших випадків і таких, що перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби та інших обставин, в тому числі категорії жителів міста та обставини, передбачені ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Жашківської міської ради.

 

Порядок фінансування Програми

Головний розпорядник коштів фінансує видатки, передбачені цією програмою, через відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату міської ради.

Матеріальна допомога жителям міста Жашкова надається відповідно до порядку, визначеного цією Програмою.

Мета реалізації Програми

Одноразова матеріальна допомога надається виконавчим органом Жашківської міської ради з метою покращення соціального захисту жителів міста, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

 

Обгрунтування необхідності затвердження Програми

У минулому, 2011 році, матеріальна допомога надавалася через відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату міської ради. На дані цілі було використано 12282,252грн. Допомогу отримали 53 жителя міста.

На даний час збільшується кількість звернень жителів міста Жашкова, нерухоме майно яких постраждало внаслідок стихійного лиха.


Правове забезпечення Програми 
Реалізація даної Програми регламентується статтею 91 Бюджетного кодексу України та Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Фінансове забезпечення

Для реалізації цієї Програми пропонується: надання матеріальної допомоги жителям міста, які перебувають у скрутному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби та інших обставин за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на відповідний рік.

Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Розподіляється резервний фонд у випадках крайньої необхідності та виникнення у громадян надзвичайних ситуацій, важких хвороб, тощо, відповідно до встановленого порядку за рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради.

Додаток 1 до Програми 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми, (тис.грн.)

 

Обсяг фінансування, всього

За роками виконання:

2012

2013

2014

2015

Місцевий бюджет

110

20

25

30

35

ВСЬОГО:

110

20

25

30

35

 

Додаток 2 до Програми

Порядок надання матеріальної допомоги

жителям міста, які перебувають у складному матеріальному становищі

1. Матеріальна допомога надається Жашківською міською радою на підставі поданих до виконавчого комітету документів :

1) у разі потреби виділення матеріальної допомоги із загального фонду на лікування:

- заяви особи, що її потребує (заява повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян»);

- довідку про склад сім»ї;

- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім»ї, які зареєстровані або проживають за даною адресою за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

- довідку відповідних медичних закладів,

- акту обстеження матеріально-побутових умов заявника,

- копію паспорта;

- копію ідентифікаційного кода ;

- банківський рахунок

2) у разі потреби виділення матеріальної допомоги із загального фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру надаються наступні документи:

- заява особи, що її потребує(заява повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян»);

- довідку про склад сім»ї , які зареєстровані або проживають за даною адресою за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім»ї,

- довідку відповідних правоохоронних органів( міліції, пожежної частини), тощо, яка засвідчує гостру потребу в наданні матеріальної допомоги;

- акту обстежень, що підтверджують факти надзвичайних ситуацій ;

- копію паспорта;

- копію ідентифікаційного кода ;

- банківський рахунок

2. Заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги з необхідними документами подаються для реєстрації секретареві ради та опрацьовуються у відповідності до чинного законодавства про звернення громадян.

3. У разі звернення громадянина з питання надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру, зареєстрована заява з доданими документами до неї опрацьовується комісією, яка визначає перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуації та орієнтовний розмір допомоги на проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт, враховуючи наявність коштів на загальному фонді в термін від 3 до 30 днів в залежності від обставин.

4. Склад комісії по розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги затверджується розпорядженням міського голови.

5. Перерахування матеріальної допомоги здійснюється фінансово-господарським відділом на банківський рахунок заявника відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.