Про внесення змін до Програми збереження архівних фондів документів тимчасового зберігання міста Жашкова на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 05.03.2013 №26-4/VI

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12.2017 № 3-9/VІІІ

Про внесення змін до Програми збереження архівних фондів документів тимчасового зберігання міста Жашкова на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 05.03.2013 №26-4/VI

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Жашківська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

1.Внести зміни в п.п. 13 п.6 Програми збереження архівних фондів документів тимчасового зберігання міста Жашкова на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 05.03.2013 №26-4/VI, виклавши його в наступній редакції:

Завдання щодо збереження архівних фондів на 2013-2018 роки

№п/п

Найменування завдання

Термін виконання,роки

Орієнтовний обсяг фінансувань, тис.грн

Фінансування

 

Міський бюджет, власні надходження установи та інші джерела, не заборонені законодавством

Кадрове забезпечення

13

Забезпечити виплату заробітної плати працівникам архіву

2013-2018

778,225

778,225

 

Усього:

 

1144,325

1144,325

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Дроговіз Н.Д. та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                         I. Цибровський