Про програму «Шкільне харчування» на 2018-2020 роки

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12.2017 № 3-5/VІІІ

Про програму «Шкільне харчування»
на 2018-2020 роки.

Відповідно до ст.25, п.22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту, Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Шкільне харчування» на 2018-2020 роки (додається).

2. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством (субвенцій з державного бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджетів, благодійної допомоги від фізичних або юридичних осіб тощо).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту та відділ освіти Жашківської міської ради.

 

 

Міський голова                                                               І. Цибровський

 

 

 

Додаток
до рішення міської ради
від 22.12.2017 № 3-5/VІІІ

 


ПРОГРАМА
«Шкільне харчування» на 2018 – 2020 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми

 Програма «Шкільне харчування» на  2018-2020 роки

 

Підстава до розробки

Програми

 

 Закон України «Про освіту»,

 «Про загальну середню освіту»,

 «Про охорону дитинства».

     

Замовник Програми

Відділ освіти Жашківської міської ради

 

Головний розробник

Програми

Відділ освіти Жашківської міської ради

 

Головна мета Програми

Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації  харчування, забезпечення школярів раціональним та якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів  загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Строки реалізації

Програми:

 

2018 -2020 роки.

Джерела фінансування

Міський  бюджет

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

Обсяги фінансування

Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому чинним законодавством порядку.

Очікувані кінцеві

результати реалізації Програми

·        створення єдиної системи харчування;

·        забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів

·        створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;

·        збільшення кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

·        забезпечення якісним харчуванням учнів  пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);

·        поліпшення якості харчування школярів;

·        формування навичок правильного та здорового харчування; 

·        впровадження нових технологій в організації харчування.

 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма «Шкільне харчування» на 2018 - 2020 роки (далі Програма) розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства».
Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.
Державою гарантується забезпечення харчування учнів 1-4-х класів та дітей, пільгових категорій, тому організація харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах належить до пріоритетних завдань місцевої влади.
Відділ освіти Жашківської міської ради забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень, організацію безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства».
Усі загальноосвітні навчальні заклади Жашківської ОТГ мають приміщення їдалень та обідні зали, в яких створені умови для організації гарячого харчування усіх школярів 1-11 класів та забезпечення їх буфетною продукцією.
Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка дозволить удосконалити діючу систему організації харчування, зменшити ціну на продукти харчування (за рахунок обсягів закупівель), і за рахунок цього збільшити виконання натуральних норм, поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції, а також дасть змогу впровадити єдине циклічне меню у всіх школах району, і, водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.
Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Основними завданнями Програми є:
• створення єдиної системи харчування;
• удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;
• створення умов для повноцінного харчування учнів;
• збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
• забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій.

Реалізація Програми дасть змогу:
• забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів ;
• збільшити кількість учнів, які охоплені харчуванням;
• забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій;
• сформувати навички правильного та здорового харчування;
• надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, урізноманітнити раціон харчування;
• поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;
• змінити підходи до організації харчування через створення гнучкої системи харчування;
• забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:
• турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;
• необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;
• впровадженням єдиного циклічного меню у всіх школах міста;
• створенням єдиної системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

4. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії міської ради в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Жашківської ОТГ, а саме: безкоштовне одноразове харчування учнів 1-4 класів, харчування дітей та учнів пільгових категорій в обсязі 100% від вартості харчування на день.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

• створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;
• забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;
• організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);
• забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4-х класів;
• збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
• формування навичок правильного та здорового харчування;
• створення централізованої системи харчування;
• змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування;
• використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

6. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти Жашківської міської ради. Контроль за виконанням Програми здійснює Жашківська міська рада.


7. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

п/п

Заходи

Джерела

фінансування

 Виконавці

 Термін

виконання

 

                                         1.Організаційно – методичне забезпечення

 

 

1.1

Створення єдиної системи організації харчу­вання у загальноосвітніх навчальних закладах

Не потребує

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади          

Постійно 

 

1.2

Оформлення  інформаційних куточків   для учнів та батьків щодо харчу­вання дітей

Не потребує

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади          

 

2018

 

1.3

Складання та оновлення бази да­них дітей, які потребують  безкоштовного харчування

Не потребує

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади          

Постійно

 

1.4

Залучення працівників  медичних ус­танов  до профорієнтаційної  та санітарно – просвітницької ро­боти зі школярами щодо правильного   харчування   

Не потребує

загальноосвітні навчальні заклади

2018-2020

 

1.5

Організація та проведення нарад  для працівників харчоблоків

Не потребує

Відділ освіти

Постійно

 

1.6

Проведення   секційних засідань у рамках педагогічної конференції  з проблем  здорового способу життя за участю науковців, представників медичних установ та санітарно-епідемічної служби

Не потребує

Відділ освіти

Щорічно серпень

 

 

2. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Жашківської ОТГ

 

2.1

Забезпечення безкоштовним    харчуванням:

- учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”

- учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально-виховних комплексів, дітей учасників АТО, дітей, батьки яких мобілізовані до Збройних Сил України , демобілізовані із них, батьки яких загинули під час несення військової служби в зоні проведення АТО та дітей , які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;

Міський бюджет

 

 

Відділ освіти та міська рада

 2018-2020роки

 

 

 

 

2.2

Організація раціонального  харчування з урахуванням віку і стану здоров'я учнів   5-11 класів

Не потребує

Відділ освіти

постійно

 

2.3

 Організація харчування     дітей   у  таборах відпочинку  при закладах  освіти  ОТГ

Міський бюджет

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади          

 В період оздоровчої кампанії

 

2.6

Дотримання санітарно-гігієніч­них норм щодо організації харчу­вання, оптимального режиму роботи їдалень

Не потребує

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади          

 постійно

 

2.7

Проведення тематичних перевірок щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснення громадського контролю за роботою їдалень

Не потребує

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади          

2 рази в рік

 

3. Підвищення якості харчування учнів

 

3.1

Розширення асортименту страв,  буфетної продукції

Не потребує

Згідно чинного законодавства     (відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади )

 постійно

 

 

3.2

Розробка перспективного меню з використанням норм згідно

з   Постановою   Кабінету Міністрів   України    від 22.11.04  №1591   “Про затвердження норм харчуван-ня у навчальних та оздоровчих закладах” та продуктів     підвищеної харчової і    біологічної цінності

Не потребує

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

 2018 рік

 

3.3

Контроль   за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності,  посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів

Не потребує

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

Постійно

 

3.5

 Організація конкурсів “На   кращу   шкільну їдальню”

 Відділ освіти

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклад

2019

 

3.6

Організація роботи щодо    підготовки    шкільних їдалень до початку нового навчального року

Загальноосвітні навчальні заклади

Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади

Щорічно до 15 серпня

 

 

                     

 Прогнозовані показники фінансування Програми (тис.грн.)

п/п

Розділ Програми

2018

рік

2019

рік

2020

рік

Разом

1

Забезпечення безкоштовним    харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/

інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”

350,0

400,0

500,0

1250,0

2

Забезпечення безкоштовним харчуванням   учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців навчально-виховних комплексів, дітей учасників АТО , дітей , батьки яких мобілізовані до Збройних Сил України , демобілізовані із них, батьки яких загинули під час несення військової служби в зоні проведення АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування

2516,0

2600,0

2700,0

7816,0

 

Секретар ради                                                                           А.Завертана