Про затвердження Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування на 2018 рік

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12.2017 № 3-6/VІІІ

Про затвердження Програми фінансування видатків
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом на
приміських автобусних маршрутах загального
користування на 2018 рікЗ метою недопущення зростання соціальної напруги, пов’язаної з відсутністю компенсацій пільгового проїзду з державного бюджету, для забезпечення відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, та ст.ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування на 2018 рік (далі - Програма), додається.

2. Встановити, що дана Програма упродовж 2018 року є чинною до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету України.

3. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів та начальника фінансового відділу апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради.

 

 


Міський голова                                           І. Цибровський
Додаток
до рішення міської ради
від 22.12.2017 № 3-6/VІІІ

 

Програма фінансування видатків
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян автомобільним транспортом
на приміських автобусних маршрутах загального користування
на 2018 рік

І. Паспорт Програми

 Ініціатор розроблення програми

Жашківська міська рада

Розробник програми                                       

Жашківська міська рада

Головний розпорядник коштів

Жашківська міська рада

Відповідальний виконавець                        

Жашківська міська рада

Учасники програми

Жашківська міська рада,  автомобільні перевізники

Термін реалізації Програми

Упродовж  2018 року, але не довше, аніж до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету України

Перелік бюджетів, що беруть участь у реалізації Програми

Міський  бюджет

Загальний обсяг ресурсів на реалізацію Програми (тис. грн.),

50,00

 

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме: «Жашків-Вільшанка-Марійка». Органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.
Відповідно до чинного законодавства право на пільговий проїзд мають такі категорії:

1. учасники бойових дій, інваліди війни (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

2. особи, віднесені до категорій 1 та ліквідатори 2 категорії, діти - інваліди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

3. ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

4. військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби (Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»);

5. реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами (Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»);

6. діти з багатодітних сімей ( Закону України «Про охорону дитинства»);

7. пенсіонери за віком та інваліди (Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354». Міністерство фінансів України за рахунок коштів державного бюджету щорічно передбачати витрати, пов'язані з безплатним проїздом пенсіонерів за віком та інвалідів);

8. інші категорії, передбачені законодавством.
До 2017 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством.
У Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» відсутні видатки на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян на пасажирському транспорті загального користування.
Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою програми є надання громадянам, які проживають на території Жашківської ОТГ належних їм згідно з чинним законодавством пільг та здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, термінове врегулювання права на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу з державного бюджету, відшкодування перевізникам понесених фінансових втрат шляхом компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян з місцевого бюджету в межах кошторисних призначень.

IV. Ресурсне забезпечення реалізації Програми


Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету.
Кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування окремих категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування виділяються за рішенням міської ради у межах фінансових можливостей міського бюджету.
За цією Програмою перевізники залишають за собою право на отримання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, а саме: «Жашків-Вільшанка-Марійка» окремих категорій громадян, за перевезення яких не отримано відповідно до чинного законодавства компенсаційні виплати з державного бюджету.
Головним розпорядником коштів за цією Програмою є виконавчий комітет Жашківської міської ради.

V. Порядок використання коштів

1. Компенсаційні виплати перевізникам за здійснене пільгове перевезення громадян, які проживають на території Жашківської об’єднаної територіальної громади, проводяться на підставі укладених міською радою договорів з перевізниками (далі – Договори), для укладення яких перевізники подають копію чинного договору на організацію перевезень пасажирів.

2. Пільгове перевезення громадян, які мають на це право, здійснюється перевізником при пред’явленні пільговиком відповідного пільгового посвідчення.

3. Пільговик при посадці в автобус пред'являє водію пільгове посвідчення в розгорнутому вигляді, що засвідчує право громадянина на пільговий проїзд.

4. Міська рада щомісячно, здійснює відшкодування суми збитків за надані послуги перевезення пільгових категорій населення з місцевого бюджету.

VІ. Контроль за використання коштів

Контроль за використанням коштів здійснюється постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів та фінансовим відділом апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради виконавчим комітетом Жашківської міської ради.

 

Секретар ради                                             А.Завертана