Про затвердження програми «Піклування» на 2018-2020 роки

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я


від 22.12.2017 № 3-2/VІІІ


Про затвердження програми
«Піклування» на 2018-2020 роки


Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 89 Бюджетного кодексу України, врахувавши рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Піклування» на 2018-2020 роки (далі - Програма), додаток 1.

2. Затвердити орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми, додаток 2.

3. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги жителям об’єднаної територіальної громади, які перебувають у складному матеріальному становищі, додаток 3.

4. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання даної Програми.

5. Рішення міської ради від 23.12.2016 №15-1/VІІ «Про Програму соціального захисту жителів міста Жашкова, які перебувають у складному матеріальному становищі на 2016-2017 роки» із внесеними змінами зняти з контролю як таке, що виконане.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 


Міський голова                                         І. Цибровський

 

 


Додаток 1
до рішення міської ради
від 22.12.2017 №3-2/VІІІ

 

Програма «Піклування» на 2018-2020 роки

Завдання та мета Програми


Надання матеріальної допомоги жителям об’єднаної територіальної громади, які перебувають у складному матеріальному становищі, зокрема, постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф, нещасного випадку, хвороби та інших обставин.

Надання субвенції за надані соціальні послуги територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району жителям Жашківської об’єднаної територіальної громади.

 

Напрями реалізації Програми

Надання одноразової матеріальної допомоги як додаткового соціального захисту жителям об’єднаної територіальної громади, які перебувають у складному матеріальному становищі, зокрема, постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф, нещасного випадку, хвороби, військових дій, учасникам бойових дій на території інших держав та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, військовослужбовцям запасу, які мобілізовані для проходження служби у навчальних центрах та особам, які беруть участь у проведенні АТО та членам їх сімей, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО, вимушеного переселення із зони проведення військових дій і тимчасово анексованої території АРК та інших випадків і обставин, в тому числі категорії жителів об’єднаної територіальної громади та обставини, передбачені ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Надання компенсації за надані соціальні послуги з обслуговування одиноких непрацездатних громадян похилого віку територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району жителям

Жашківської громади за:

догляд вдома (станом на 01.12.2017 всього 82 особи), обслуговування в стаціонарному відділенні м. Жашкова (станом на 01.12.2017 всього 23особи, зокрема, із міста Жашкова-15, с. Литвинівка – 1, с.Скибин – 6, с. Марійка -1).
Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Жашківської міської ради.

Порядок фінансування Програми

Головний розпорядник коштів фінансує видатки, передбачені цією програмою, через відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради.
Матеріальна допомога жителям міста Жашкова надається відповідно до порядку надання матеріальної допомоги жителям об’єднаної територіальної громади, які перебувають у складному матеріальному становищі, визначеного цією Програмою.

Надання компенсації за надані соціальні послуги з обслуговування одиноких непрацездатних громадян похилого віку територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району жителям Жашківської громади проводиться в сумах та розмірах не більше затверджених бюджетом об’єднаної територіальної громади на відповідний рік.

Мета реалізації Програми

Одноразова матеріальна допомога надається виконавчим органом Жашківської міської ради з метою покращення соціального захисту жителів міста, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та для компенсації витрат на обслуговування одиноких непрацездатних громадян територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району.

Обгрунтування необхідності затвердження Програми

У минулому 2016 році та за 11 місяців 2017 року матеріальна допомога надавалася через відділ фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради.

На дані цілі було використано відповідно 126300,00 грн. та 220450,00 грн. Допомогу отримали 144 та 157 жителів міста.

На даний час збільшується кількість звернень громадян, нерухоме майно яких постраждало внаслідок стихійного лиха, збільшились випадки захворюваності на онкологічні хвороби та виникла необхідність у спрямуванні коштів на соціальний захист вразливих верств населення, які перебувають на обслуговуванні у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району.

Правове забезпечення Програми

Реалізація даної Програми регламентується статтею 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 162-165 Податкового кодексу України.

Фінансове забезпечення

Для реалізації цієї Програми пропонується: надання матеріальної допомоги жителям об’єднаної територіальної громади, які перебувають у скрутному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби, інших обставин та надання субвенції районній раді на компенсацію за надані соціальні послуги територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району, а саме: соціальний захист одиноких непрацездатних громадян похилого віку Жашківської обֹ’єднаної територіальної громади, які перебувають на обслуговуванні у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на відповідний рік.

Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Розподіляється резервний фонд у випадках крайньої необхідності та виникнення у громадян надзвичайних ситуацій, важких хвороб, тощо, відповідно до встановленого порядку за рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради.

 

 

Секретар ради                                         А.Завертана

 

Додаток 2

до рішення міської ради
від 22.12.2017 №3-2/VІІІ

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми, (тис.грн.)

 

 Джерела фінансування

Обсяг фінансування, всього, тис. грн.

             За роками виконання

2018

2019

2020

 

Місцевий бюджет

8934,224

3193964,00

3000,00

3000,00

 

ВСЬОГО:

8934,224

3193964,00

3000,00

3000,00

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до рішення міської ради
від 22.12.2017 №3-2/VІІІ

 

Порядок
надання матеріальної допомоги
жителям об’єднаної територіальної громади,
які перебувають у складному матеріальному становищі

 

1. Матеріальна допомога надається Жашківською міською радою на підставі поданих до виконавчого апарату документів :
1) у разі потреби виділення матеріальної допомоги із загального фонду на лікування:

- заяви особи, що її потребує (заява повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»);
- довідку про склад сім»ї;
- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім»ї, які зареєстровані або проживають за даною адресою за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
- довідку відповідних медичних закладів,
- акту обстеження матеріально-побутових умов заявника,
- копію паспорта;
- копію ідентифікаційного коду ;
- банківський рахунок.

2) у разі потреби виділення матеріальної допомоги із загального фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру надаються наступні документи:

- заява особи, що її потребує(заява повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»);
- довідку про склад сім»ї , які зареєстровані або проживають за даною адресою за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім»ї,
- довідку відповідних правоохоронних органів( міліції, пожежної частини), тощо, яка засвідчує гостру потребу в наданні матеріальної допомоги;
- акту обстежень, що підтверджують факти надзвичайних ситуацій ;
- копію паспорта;
- копію ідентифікаційного коду ;
- банківський рахунок.

2. Заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги з необхідними документами подаються для реєстрації секретареві виконавчого комітету та опрацьовуються у відповідності до чинного законодавства про звернення громадян.

3. У разі звернення громадянина з питання надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру, зареєстрована заява з доданими документами до неї опрацьовується комісією, яка визначає перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуації та орієнтовний розмір допомоги на проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт, враховуючи наявність коштів на загальному фонді в термін від 3 до 30 днів в залежності від обставин.

4. Дані заяви розглядаються на засіданні виконавчого комітету, яке відбувається третього четверга місяця, а у разі настання обставин, зазначених у пункті 3 в термін від 1 до 10 днів в залежності від обставин.

5. Перерахування матеріальної допомоги здійснюється відділом бухгалтерського обліку і звітності апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради на банківський рахунок заявника відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

 

 

Секретар ради                                                А.Завертана