Про затвердження програми «Здоров’я населення Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22.12.2017 № 3-1/VІІІ

Про затвердження програми
«Здоров’я населення Жашківської
об’єднаної територіальної громади
на 2018 рік»

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 89 Бюджетного кодексу України, врахувавши рекомендації постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту, Жашківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Здоров’я населення Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» (далі - Програма), додається.

2. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання даної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту.

 


Міський голова                                     І. Цибровський

 

 

 

 

 

 


Додаток
до рішення міської ради
від 22.12.2017 №3-1/VІІІ

 

Програма
«Здоров’я населення Жашківської об’єднаної територіальної громади
на 2018 рік»

Загальні положення


Програма «Здоров’я населення Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» розробляється для забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров’я, розташованих на території об’єднаної територіальної громади, спрямована на раціональну та ефективну організацію медичного забезпечення населення міста, задоволення потреб в охороні його здоров’я, забезпечення прав громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу.

Аналіз стану здоров’я населення ОТГ та діяльність установ охорони здоров’я свідчать про незадовільну медико-демографічну ситуацію-низьку народжуваність, зростання смертності, від’ємний природний приріст населення, поширеність хвороб, скорочення середньої очікуваної тривалості життя.

За останні 10 років чисельність населення скорочується внаслідок перевищення смертності над народжуваністю. Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. В структурі захворюваності переважають хронічні хвороби (серцево-судинні, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), що характеризуються негативною динамікою.

Сьогодні кожен п’ятий житель хворіє на артеріальну гіпертензію. У зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення зростає захворюваність і смертність від онкологічних захворювань.

Залишається високою кількість травм. Несприятливою є ситуація захворюваності на соціально-небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. Зростає поширеність наркологічних розладів, особливо наркоманії.

Залишається недостатнім рівень санітарної культури населення, значна його частина має шкідливі для здоров’я звички. Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою.
Залишається вкрай бідною інфраструктура та індустрія здоров’я. Стан здоров’я людини обумовлюється на 50-60% умовами та способом життя, на 20%-спадковістю, на 20%-станом навколишнього середовища і лише на 10% - станом розвитку медичної науки та практичної охорони здоров’я, утримання від тютюнопаління, правильне харчування, обмежене вживання алкоголю, збереження оптимальної ваги тіла та рухова активність здатні протягом 10 років знизити смертність від серцево-судинних захворювань у чоловіків на 28%, у жінок на 43%, довготривалість життя при цьому може збільшитись на 11 років, тоді як передові досягнення медицини спроможні скоротити смертність серед чоловіків на 16%, серед жінок – на 25%, збільшити довготривалість життя в середньому лише на 6 років.

Погіршення стану здоров’я зумовлене, насамперед, комплексом не медичних, а соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим способом життя населення. Тому поліпшення здоров’я неможливе без істотних соціально-економічних змін.

Оскільки здоров’я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров’я, яка спроможна позитивно вплинути на 10-15 відсотків загального обсягу факторів, що забезпечують здоров’я населення і залежать від стану та рівня надання медичної допомоги, а є інтегральним показником успішності функціонування держави.

 

Мета та основні завдання програми

Метою Програми є:

1. Забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними ресурсами для виконання поставлених перед ними завдань по збереженню здоров’я та життя мешканців ОТГ.

2. Забезпечення доступності населення об’єднаної територіальної громади до якісної кваліфікованої медичної допомоги.

3. Використання субвенції з державного бюджету на здійснення делегованих видатків у сфері охорони здоров′я за рахунок коштів медичної субвенції.

Фінансове забезпечення програми

1. Забезпечення реалізації заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету шляхом перерахування субвенцій районному бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 405396,00 на відшкодування вартості лікарських засобів на лікування.

2. За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення делегованих видатків у сфері охорони здоров′я за рахунок коштів медичної субвенції центральній районній лікарні в розмірі 10 381 800,00 грн.

3. За рахунок субвенції з державного бюджету здійснити передачу районному бюджету на фінансування видатків на надання первинної медичної допомоги комунальному закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» в сумі 2 291 100,00 грн.

Заходи щодо виконання програми

Забезпечення необхідними ресурсами, а саме: лікарськими засобами по збереженню здоров′я і життя жителів об’єднаної територіальної громади та використання субвенції з державного бюджету на здійснення делегованих видатків у сфері охорони здоров′я за рахунок коштів медичної субвенції та міського бюджету.

 

Секретар ради                                       А.Завертана