Про комплексну програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території міста Жашків,вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2017 – 2020 роки

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від  .03.2017    №

Про    комплексну     програму       забезпечення
техногенної та пожежної безпеки на території міста Жашків,вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2017 – 2020 роки

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ч. 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист начальника Жашківського районного сектору Управління ДСНС України в Черкаській області від 15.03.2017 №181/02-27 та врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів,  Жашківська міська  рада
                                                              

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити комплексну програму забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території міста Жашків, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2017 – 2020 роки (далі  - Програма), додається.
        

2. Рішення Жашківської міської ради від 14.07.2016 №8-6/VII «Про програму щодо підтримки діяльності Жашківського районного сектору УДСНС у Черкаській області на 2016 рік» вважати таким, що втратило чинність.
        

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 


Міський голова                                                                                   І. Цибровський                                                      
                                                                                           Додаток
                            до рішення Жашківської міської ради
                            від           2017  №


Комплексна програма
забезпечення техногенної та  пожежної безпеки на території міста Жашків, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2017 – 2020 роки.

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Программа


Недостатнє фінансування заходів, передбачених на забезпечення стану цивільного захисту міста Жашків, моральна застарілість пожежно-рятувальної техніки та обладнання створює ризик неналежного реагування силами та засобами цивільного захисту на ліквідацію імовірних надзвичайних ситуацій та подій.
   

У зв’язку із закінченням терміну дії «Програми щодо підтримки діяльності Жашківського районного сектору УДСНС України у Черкаській області на 2016 рік » затвердженої рішенням Жашківської міської ради № 8-6/VІІ від 14.07.2016 року існує нагальна потреба щодо прийняття «Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території міста Жашків, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2017 – 2020 роки».

Мета Програми   

«Комплексна програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території міста Жашків, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2017 – 2020 роки» (далі - Програма) розроблена з метою створення механізму забезпечення заходів в місті Жашків для реалізації державної політики у сфері Цивільного захисту, пріоритетними напрямками якої є:
•    забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і відповідних об’єктів, території від впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій та подій;
•    здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану забезпечення підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Жашківського району;
•    попередження виникнення надзвичайних ситуацій та подій, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях, виховання у населення свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, запобігання загибелі людей

Основними завданнями Програми є:

•    забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і відповідних об’єктів від впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій та подій;
•    посилення техногенної та пожежної безпеки в місті Жашків;
•    забезпечення 20 Державної пожежно-рятувальнї частини Управління ДСНС України у Черкаській області (далі – 20 ДПРЧ) аварійно-рятувальними та іншими спеціалізованими автомобілями, засобами зв’язку, оповіщення та телекомунікації, спеціальним аварійно-рятувальним обладнанням, рятувальними плавзасобами, рятувальним обладнанням для рятування на воді, мотопомпами, електростанціями, автозапчастинами, пально-мастильними матеріалами, вогнегасними речовинами, обмундируванням, бойовим одягом і спорядженням, пожежними рукавами, засобами захисту органів дихання;
•    досягнення належного рівня фінансування і матеріально-технічного забезпечення протипожежного захисту об’єктів житлового фонду;
•    покращення стану протипожежного водопостачання;
•    створення в 20 ДПРЧ навчально-тренувальних комплексів (учбової башти, смуги психологічної підготовки, теплодимокамери) для підготовки та тренування особового складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;
•    поповнення та відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту;
•    здійснення комплексу заходів, направлених на організацію інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо попередження травмування та загибелі людей
•    навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та набуття ним практичних навичок поведінки під час їх виникнення.

Шляхи і способи розв'язання проблеми   

Розв’язання проблеми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагування, забезпечення техногенної та пожежної безпеки полягає у гарантованому захисті населення міста Жашків та навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій та подій (в тому числі пожеж) і їх наслідків, забезпечення пожежної безпеки, зміцненні матеріальної бази, що дасть змогу суттєво зменшити на території міста Жашків кількість надзвичайних ситуацій і подій в тому числі пожеж.

Очікувані результати, ефективність виконання Програми
Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою є:
•    забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій, рятування людей, мінімізації матеріальних збитків;
•    виконання комплексу заходів пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів;
•    поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення 20 ДПРЧ;
•    зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та подій, загроз пов’язаних з ними, створення безпечних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу небезпечних чинників надзвичайних ситуацій на навколишнє природне середовище;
•    зменшення на об’єктах і в місті Жашків кількості пожеж, загибелі й травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;
•    забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;
•    підвищення обізнаності та отримання громадянами необхідних знань з основ безпеки життєдіяльності;
•    сприяння формуванню довіри громадян до оперативно-рятувальної служби, формування та підтримання серед громадськості позитивного образу професії рятувальника.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в сумі 50,0 тис. грн.
Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків.

Контроль за виконанням Програми

Координація виконання Програми здійснюватиметься Жашківським районним сектором Управлінням ДСНС України у Черкаській області.
Виконавці заходів Програми інформують Жашківський районний сектор Управлінням ДСНС України у Черкаській області про хід виконання Програми щорічно до 1 лютого.
Узагальнену інформацію про хід та результати Програми Жашківський районний сектор Управлінням ДСНС України у Черкаській області подає щорічно до 15 лютого міській  раді.

По мірі виконання заходів передбачених програмою, за рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради можуть вноситись зміни та доповнення щодо додаткового забезпечення цивільного захисту населення і території.

Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми


1.    Систематично аналізувати стан захисту населення і території від надзвичайних ситуацій і подій, запобігання та реагування на них.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області
Постійно

2.    Здійснювати в установленому порядку перевірки діяльності з питань організації захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на відповідній території.

Районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області
Щоквартально

3.    Організовувати проведення сезонних пожежно-профілактичих заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області
Щоквартально

4.    Проаналізувати стан протипожежного водопостачання міста Жашків та розробити комплекс заходів щодо підтримання у постійній готовності існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, їх модернізацію та будівництва нових, для забезпечення нормативних витрат води на пожежогасіння.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради, 20 ДПРЧ Управління ДСНС України у Черкаській області
Щоквартально

5.    Удосконалювати матеріально – технічну базу та забезпечувати 20 ДПРЧ аварійно-рятувальними та іншими спеціалізованими автомобілями, засобами зв’язку, оповіщення та телекомунікації, спеціальним аварійно-рятувальним обладнанням, рятувальними плавзасобами, рятувальним обладнанням для рятування на воді, мотопомпами, електростанціями, автозапчастинами, пально-мастильними матеріалами, вогнегасними речовинами, обмундируванням, бойовим одягом і спорядженням, пожежними рукавами, засобами захисту органів дихання.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області
2016-2020

6.    Здійснювати у межах наданих повноважень профілактичні заходи щодо попередження пожеж у природних екосистемах та провести огляд пожежної і пристосованої для гасіння пожеж техніки.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області
Постійно

7.    Передбачити фінансування щодо удосконалення матеріально – технічної бази та забезпечення 20 ДПРЧ аварійно-рятувальними та іншими спеціалізованими автомобілями, засобами зв’язку, оповіщення та телекомунікації, спеціальним аварійно-рятувальним обладнанням, рятувальними плавзасобами, рятувальним обладнанням для рятування на воді, мотопомпами, електростанціями, автозапчастинами, пально-мастильними матеріалами, вогнегасними речовинами, обмундируванням, бойовим одягом і спорядженням, пожежними рукавами, засобами захисту органів дихання

Виконавчий комітет Жашківської міської ради
2017-2020

8.    Передбачити придбання засобів зв’язку, оповіщення та телекомунікацій силам цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ міста та своєчасно їх оновлювати.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради
2017-2020

9.    Створити при міській раді добровільні волонтерські формування та сприяти їх популяризації та ефективному функціонуванню.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради
Щорічно

10.    Проводити у дошкільних, загальноосвітніх закладах тижні знань з питань безпеки життєдіяльності та фестивалі дружин юних пожежних відповідно до затверджених положень.

Відділ освіти, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області
Щорічно

11.    Проводити спільно з працівниками соціального захисту роз’яснювальну роботу по запобіганню виникнення надзвичайних подій серед закріплених за ними груп населення.

Працівники соціального захисту, виконавчий комітет Жашківської міської ради, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області
Щорічно

12.    Передбачити у відповідних бюджетах кошти на організацію та проведення шкільних, обласних-зональних, обласного та Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради, відділ освіти райдержадміністрації
Щорічно

13.    Забезпечити навчання дітей основам пожежної безпеки під час викладання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах предмету “Основи здоров’я”.

Відділ освіти райдержадміністрації, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області
Щорічно

14.    Для ознайомлення з проблемами цивільного захисту населення, забезпечити регулярне проведення екскурсій до пожежних частин, музеїв та музейних кімнат історії пожежно-рятувальної служби, пожежно-рятувальної виставки.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області, 20 ДПРЧ Управління ДСНС України у Черкаській області
Щорічно

15.    Вносити на розгляд виконкому міської ради питання про виділення з місцевого бюджету коштів для надання пожежно-рятувальному підрозділу району необхідної матеріальної підтримки.

Виконавчий комітет Жашківської міської ради, районний сектор Управління ДСНС України у Черкаській області, 20 ДПРЧ УДСНС України у Черкаській області
Щорічно


Секретар ради                                                                                 Л. Донус