Про програму впровадження системи відеоспостереження для охорони громадського правопорядку м. Жашкова на 2017-2018 роки

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                            №

Про програму   впровадження системи
відеоспостереження для охорони громадського
правопорядку м. Жашкова на 2017-2018 роки


Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши листи начальника головного управління національної поліції в Черкаській області Лютого В.В. від 31.01.2017 №425/01/20/13-2017, начальника Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Ражева Р.В. від 01.02.2017 №364/51, №583/51/01-17 від 23.02.2017 щодо впровадження в місті Жашкові системи відеоспостереження, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів від 16.03.2017 року, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму   впровадження системи відеоспостереження для охорони громадського правопорядку м. Жашкова на 2017-2018 роки (далі Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.Міський голова                                                І. Цибровський

 
                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Рішення міської ради
                                                      від “____” _________2017 року
                       № 18-   /VII

1.    Загальні положення

Актуальність програми полягає у її спрямованості на покращення забезпечення громадського правопорядку в місті Жашкові, а відтак – створення безпечних та комфортних умов проживання для усіх мешканців міста.
В Жашкові на сьогоднішній день спостерігається тенденція до збільшення загального рівня злочинності, розширення спектру та різноманіття внутрішніх та зовнішніх загроз, характерних для сучасного періоду, що переживає країна в цілому.
Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення - забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.
Все вищеперераховане вимагає розробки і вживання комплексних, скоординованих заходів щодо вдосконалення системи громадського правопорядку міста Жашкова, розширення спеціальної системи, що дозволить об′єднати зусилля у напрямку боротьби за безпеку громадян.
Створення системи відеспостереження для охорони правопорядку, повинне носити комплексний міжвідомчий характер, спрямований на вдосконалювання інформаційно-технологічної і інформаційно-комунікаційної інфраструктури державного управління в цілому.

2. Мета і завдання  програми

1. Створення та розширення загальноміської системи відео спостереження для потреб правоохоронних органів та комунального господарства міста.

2. Істотне скорочення кількості злочинів і правопорушень у громадських місцях, поліпшення криміногенної обстановки в найбільш небезпечних у цьому відношенні мікрорайонах міста.

3. Істотне скорочення кількості порушень правил дорожнього руху на ділянках доріг, обладнаних системою відео спостереження, підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо - транспортні події та небезпечні ситуації.

4. Підвищення ефективності роботи з розслідування та розкриття злочинів і правопорушень, збільшення кількості розкритих злочинів «за гарячими слідами» та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.

5. Поліпшення роботи міських комунальних служб і підвищення стану благоустрою міста, здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

6. Скорочення часу реагування на надзвичайні ситуації, що дозволить значно зменшити їх наслідки.

7. Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень.

8. Підвищення загального морально-психологічного стану мешканців міста.
 
Отже, метою програми є: підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання бази даних випадків, інтегрованої з архівом відеоінформації системи відео спостереження за ділянками міста з підвищеними криміногенними показниками, перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями масового скупчення громадян; впровадження в практику діяльності правоохоронних органів сучасних інформаційних технологій, програмно-технічних засобів, комунікаційних засобів прийому – передачі інформації.    

Досягнення  цієї мети здійснюватиметься шляхом поетапного виконання логічної низки завдань.


Завдання програми:

- забезпеченя оперативного контролю криміногенної обстановки в місті Жашкові;

- забезпечення оперативного контролю безпеки жителів і гостей міста Жашкова;

- оперативний контроль безпеки руху;

- своєчасне виявлення, запобігння і припинення злочинів;

- формування бази даних правопорушень, інтегрованої з системою відеоспостереження;

- забезпечення можливості відновлення перебігу подій на основі записаних відематеріалів при розслудуванні кримінальних злочинів, а також інших порушень громадського порядку;

- створення необхідних умов для запобігання в місті Жашкові нещасних випадків, дорожньо-транспортних пригод, що можуть спричинити шкоду здоров»ю людей, пошкодження або знищення майна;

- оснащення правоохоронних органів сучасними технічними засобами відеоспостереження та візуального контролю;

- забезпечення процесу безперервного моніторингу оперативної осьановки в місті Жашкові;

- оперативна інформаційна підтримка слухб охорони правопорядку всіх рівнів;

- забезпечення оперативності інформування про виникнення надзвичайних ситуацій відповідних служб і організацій міста;

- контроль за дотриманням чистоти на териорії міста (викид сміття у невстановлених місцях).

Виконання завдань програми забезпечить підвищення рівня суспільної безпеки, результативності розкриття злочинів, а також надійний захист громадського порядку в місті.

3. Заходи з реалізації  Програми

В рамках Програми передбачається встановлення камер відео спостереження за ділянками міста з підвищеними криміногенними показниками, жвавими перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями масового скупчення громадян.

Для придбання камер та на матеріали для проведення робіт по встановленню камер відеоспостереження з міського бюджету надається трансферт Жашківському виробничому управлінню житлово-комунального господарства.
Термін реалізації Програми – 2017-2018 рік.

Програма розрахована на встановлення Системи на першочергових критично важливих об’єктах та об’єктах захисту (об’єктах відеоконтролювання та відеоспостереження) і передбачає заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію.

Пропонується встановити системи відео спостереження на перехрестях:

-вул. Захисників України  (біля автовокзалу) – 2 шт. (1- оглядова DS-2T42FWD-18 та 1-для розпізнавання ДНЗ DS-2CD4F35FWD – IZ LPR);

-вул. Захисників України та вул. Соборна – 2шт. (оглядові DS– 2T42FVD-18);

-вул. Черняхівського та вул. Городищанська – 2 шт. (1- оглядова DS-2T42FWD-18  та 1 для розпізнавання ДНЗ DS – 2CD4A35FWD-IZ LPR);

-вул. Залізнична та вул. Героїв АТО – 1шт. (оглядова DS - 2T42FVD-18-залізничний переїзд);

-вул. Заводська та вул. Спортивна – 2шт. (1- оглядова DS - 2T42FWD-18 та 1- для розпізнавання ДНЗ DS - 2CD4A35FWD-IZ LPR)

4. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми, що проводиться у 2017-2018 роках за рахунок  коштів  місцевого бюджету є наступним:
- для придбання камер та на матеріали для проведення робіт по встановленню камер відеоспостереження з міського бюджету надається трансферт Жашківському виробничому управлінню житлово-комунального господарства в сумі відповідно 73500,0 грн. та 125776,00 грн.

5. Очікувані результати

1. Істотне скорочення кількості порушень правил дорожнього руху на ділянках доріг, обладнаних системою відеоспостереження.

2. Підвищення ефективності роботи з розслідування та розкриття злочинів і правопорушень, збільшення кількості розкритих злочинів «за гарячими слідами».

3. Поліпшення роботи міських комунальних служб і підвищення стану благоустрою міста
Дану Програму слід розглядати як один з етапів програми забезпечення громадського порядку на території міста Жашкова. Звичайно, коштів, передбачених Програмою, недостатньо для створення системи відео спостереження, що могла б охопити всі потенційно небезпечні громадські місця. Однак, зробивши безпечнішими декілька найбільш складних ділянок  та перехресть на території міста, буде досягнуто ефект витіснення потенційно небезпечних елементів до місць, не обладнаних системами відеоспостереження. Надалі планується відстежувати поширення правопорушень та злочинів на території міста і відповідним чином розширювати систему відеоспостереження.
Наступне фінансування, уразі збільшення обсягів Програми, може здійснюватись з кількох джерел: державного, обласного, міського бюджетів чи за рахунок інвестицій, залучених за допомогою співпраці з громадськими об′єднаннями Жашкова.

6. Контроль за виконанням Програми
     

1.  Щорічно проводиться звітування про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Жашківської міської ради.
       

2. Після закінчення встановленого терміну виконання Програми складається підсумковий звіт про результати її виконання та подається на розгляд Жашківської міської ради не пізніше ніж у тримісячний термін після закінчення встановленого терміну її виконання.


Секретар ради                                                                        Л.Донус