Про міську програму розвитку системи дошкільної освіти на 2016 рік

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  Р І Ш Е Н Н Я

від 14.07.2016                             №8-7/VII

Про міську програму розвитку системи
дошкільної освіти на 2016 рік
 

Відповідно до п. 22  ч. 1 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  пп. а)  п. 3 ч. 1 ст. 91  Бюджетного кодексу України,  Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську програму розвитку системи дошкільної освіти на 2016 рік (далі-Програма), додається.

2. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                                                                                   І. Цибровський
 
                                                                                 Додаток
                                                                                                до рішення міської ради
                                                                                               від 14.07.2016 №8-7/VII


Міська програма
розвитку системи дошкільної освіти на 2016 рік

Загальні положення

1.    Стан сучасної системи дошкільної освіти та проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Пояснювальна записка

У державі, яка будується на демократичних засадах, виховання дитини є справою всього суспільства, що має не тільки визнавати право дитини на щасливе дитинство, а й створювати для цього реальні умови.             

Дошкільна освіта – наявність розгалуженої мережі дошкільних навчальних закладів, у місті, доступних для кожної дитини, що є самодостатнім стимулом і державним освітньо-виховним орієнтиром. Станом на 01 липня 2016 року мережа дошкільних навчальних закладів міста становить 6 установ. Всі вони передані до районної комунальної власності. Характеризуючи мережу дошкільних навчальних закладів, слід відмітити, що всі заклади розміщені у типових приміщеннях та мають кваліфікований персонал.             

Дана програма розвитку системи дошкільної освіти на 2016 рік (далі-Програма) регулюється Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», ч.2 ст.85 Бюджетного Кодексу України, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, що забезпечує розвиток, виховання, навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягнення вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.
             
Головними проблемами, що постали перед системою дошкільної освіти у місті, слід вважати:

-    недостатня матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів;
-    необхідність прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та розширення мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення;
-    необхідність постійного поліпшення соціального та правового захисту учасників навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
-    дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку дошкільної освіти.

2.    Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є:

-    створення умов для здобуття доступної та якісної дошкільної освіти;
-    розвиток широкої мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності;
-    зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази;

 Основними завданнями Програми є:  

-    визначення стратегії та практичних заходів щодо підтримки і розвитку існуючої  системи дошкільної освіти та її ефективного функціонування;
-    збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів та груп, створення умов для їх функціонування;
-    недопущення необґрунтованого закриття та перепрофілювання дошкільних навчальних закладів;
-    зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, вирішення питань їх фінансування;
Завдання та заходи виконання програми наведені в додатку.

3. Організаційне забезпечення виконання Програми           

В основу функціонування дошкільної освіти покладено принцип консолідації органів місцевої влади, громадських структур для вирішення проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Передбачені Програмою заходи, важливі як основа для побудови соціально-педагогічної системи, зорієнтованої на розвиток дошкільної освіти міста Жашків.
Організацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет Жашківської міської ради.

4. Фінансове забезпечення

Оплата видатків на виконання Програми здійснюється за рахунок:

-    коштів міського бюджету шляхом перерахування субвенції районному бюджету в сумі 120000,00 грн.
 Кошти, які спрямовані на виконання Програми, можуть використовуватися на підтримку таких заходів:
-    благоустрій приміщень, територій;
-    зміцнення матеріально-технічної бази.

5. Очікувані результати виконання Програми

1. Упорядкування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення.
2. Покращення матеріально-технічної бази відповідно до сучасних вимог.
3. Покращення програмно-методичного забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів.


Секретар ради                                                                       Л. Донус