Про Програму підтримки ДСНС У Жашківському районі

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  Р І Ш Е Н Н Я

від 14.07.2016                                                                            №8-6/VII

Про програму щодо підтримки  діяльності
Жашківського районного сектору  УДСНС 
України у Черкаській області на 2016 рік

Відповідно до Закону України „Про пожежну безпеку», п. 22  ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   п.16 ч. 1 ст. 91  Бюджетного кодексу України,  Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму щодо підтримки діяльності Жашківського районного сектору управління державної служби з надзвичайних ситуацій  України  у Черкаській області  на   2016 рік   (далі — Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.


Міський голова                                                                                   І. Цибровський


 

     ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  міської   ради
від 14.07.2016 №8-6/VII  

Програма щодо підтримки діяльності Жашківського районного сектору Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області  на   2016 рік 

Загальні положення

Програма щодо підтримки діяльності Жашківського районного сектору Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області  на   2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України  «Про пожежну безпеку»  для забезпечення пожежної безпеки  на основі Комплексного підходу до розв’язання проблем захисту від пожеж і їх наслідків.

Наявність Програми дозволить підвищити ефективність здійснення заходів щодо захисту населення і території міста  від надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій  від їх наслідків, вирішення проблемних питань на які спрямована Програма, а саме:   забезпечення пожежної безпеки м.Жашкова.

Мета та завдання Програми

Метою і завданням цієї Програми є забезпечення виконання заходів  по запобіганню непередбачуваним наслідкам у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вжити заходи для надання можливої допомоги пожежно-рятувальним підрозділам по охороні м. Жашкова Жашківськомурайонному  сектору УДСНС України у Черкаській області щодо матеріально – технічного та фінансового забезпечення в сфері протипожежного захисту   території  м. Жашкова.
Заходи щодо реалізації Програми
 
1.    Розглянути питання щодо ефективності заходів, що вживаються для забезпечення протипожежного захисту в місті Жашкові та визначати напрями поліпшення ситуації.
      
2.    Інформуваня депутатів про стан забезпечення протипожежного захисту м. Жашкова на засіданнях постійних   комісій з питань соціально — економічного розвитку та екології,         з питань бюджету та спільної власності територіальних громад.

Очікувані результати від реалізації Програми

Очікується покращення оперативно – службової діяльності  Жашківського районного сектору УДСНС України у Черкаській області по  охороні  м.Жашкова Черкаської області та загальне забезпечення виконання ним функцій щодо протипожежного захисту території м.Жашкова та Жашківського району.

Фінансування Програми

Оплата видатків на виконання Програми здійснюється за рахунок:

-    коштів міського бюджету шляхом перерахування субвенції районному бюджету в сумі 9000,00  грн.
 Кошти, які спрямовані на виконання Програми, можуть використовуватися на підтримку таких заходів:

-    зміцнення матеріально-технічної бази - дихальні апарати PROPAK-F-9000,00 грн.Секретар ради                                                                                      Л. Донус