Програма соціального і економічного розвитку м.Жашкова на 2016-2017 р

Затверджено  рішення
                                                                                 Жашківської  міської ради
                                                                                 від 25.12.2015  №3-9/VII


Програма
економічного та соціального розвитку міста Жашкова
Черкаської області на 2016-2017 роки

Вступ.

І.   Особливості  та проблеми соціально-економічного розвитку території міста.
ІІ.  Основні напрямки реалізації Програми економічного та соціального розвитку.
ІІІ. Заплановані показники розвитку міста на 2016-2017 роки

  

ВСТУП.

 

Програма розвитку території міста Жашкова Черкаської області на 2016-2017 роки рік розроблена виконавчим комітетом міської ради, за рекомендаціями постійних комісій міської ради, фінансово-господарським відділом, міським відділом земельних ресурсів відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів», а також Законів України:

- «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ,
- "Про державні цільові програми";
- "Про інвестиційну діяльність" та інші.

Основні показники Програми узгоджуються з програмою економічного і соціального розвитку Жашківського району на 2016 рік Основною метою програми є формування самодостатньої міської територіальної громади, здатної надавати жителям населеного пункту державні та інші послуги на рівні державних соціальних стандартів, подальший розвиток комплексу міста, збільшення обсягів виробництва продукції (робіт і послуг) шляхом переходу дот нової моделі економічної системи, що формується під впливом стимулювання інвестицій, структурної перебудови інноваційних методів ведення ринкової економіки і на основі зростання реального життєвого рівня населення міста, вирішення проблем соціального захисту малозабезпечених верств населення.

Основними завданнями програми є :

Збереження та посилення позитивної динаміки  розвитку промислового виробництва у відповідних галузях економіки міста.

Розвиток сільськогосподарського виробництва;

Впорядкування земельних відносин;

Сприяння подальшого розвитку малого бізнесу, фермерського господарства;

Покращення взаєморозрахунків між підприємствами і організаціями, скорочення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості, ліквідація заборгованості перед бюджетом із виплати заробітної плати, створення умов, щодо залучення іноземного капіталу;

Зниження рівня безробіття;

Сприяння індивідуальному житловому будівництву;    

Задоволення основних життєво необхідних потреб міста та послідовне зростання рівня життя;       

У програмі враховані прогнозні показники соціально-економічного розвитку міста, а також оцінки найбільш вірогідного розвитку соціально-економічної ситуації в місті.На соціально-економічний розвиток міста, виконання інвестиційних програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства спрямовуються кошти фонду розвитку міста, державні цільові субвенції та кошти державних цільових програм.

Проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок проводиться за рахунок авансового внеску, внесеного покупцем тієї чи іншої земельної ділянки. Програма побудована на принципах об’єктивності, гласності, самостійності та дотримання загальнодержавних інтересів, виходячи з необхідності забезпечення реалізації державної соціально-економічної політики та економічної безпеки.

Показники програми є орієнтиром для розроблення суб’єктами підприємницької діяльності власних прогнозів, планів, бізнес-планів та інших документів і спрямовані на мобілізацію зусиль місцевих органів виконавчої влади місцевого самоврядування, на ефективне розв’язання  проблем економічного і соціального  розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, підвищення матеріального добробуту населення міста.


I.    Особливості  та проблеми соціально-економічного розвитку території міста.

Адміністративний і культурний центр – місто Жашків районного підпорядкування розташовано в Північно-Західній частині Черкаської області в зоні лісостепу на відстані 190 км. від обласного центру, на  річці Торч, яка на початку 17 століття називалась Рава Зашківська, пізніше – Бава, Багва і навіть Багна.     

Тупикова залізнична станція Південно-Західної залізниці. Через місто проходить автомагістраль Київ-Одеса. Має автобусне сполучення з містами Київ, Одеса, Кіровоград, Біла Церква.  Міський транспорт-автобуси, місто має в своєму розпорядженні досить розвинуте дорожнє покриття.

Станом на 01.11.2015 року у місті проживає  14084 чоловік, у тому числі: працездатного -  7844 чоловік,  пенсіонерів – 4088  чоловік; дітей – 2152 чоловік.

Майбутнє міста залежить від багатьох чинників :

Розвитку економіки міста;

Рівня зайнятості населення;

Рівня оплати праці;

Рівня медичного та побутового обслуговування населення;

Зв’язку та транспортного обслуговування.

Промисловість


У місті працюють 5 промислових підприємства, 74 підприємств малого і середнього бізнесу, сільськогосподарських організаційних структур ринкового типу – 5, будівельних організацій та таких, що надають послуги по будівельним роботам – 8, транспортних організацій та приватних підприємців, що надають послуги по перевезенню – 6.   

В промисловому комплексі за  звітний період 2015 року порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги реалізованої  промислової продукції  збільшились  на 13,5 % ( 886348,3 тис. грн.). Спостерігалось зростання обсягів реалізованої промислової продукції у порівняння з відповідним періодом минулого року  у реалізації харчових продуктів ТОВ  «Напої плюс» на 5 %, ПАТ «Жашківський маслозавод» на 6%, реалізації будівельних матеріалів ТОВ «Відродження» на 34,6 %,                                ТОВ «Райагробуд» на 29 %.  Зниження реалізації промислової продукції спостерігався у виробництві  будівельних матеріалів  ТОВ «Будтехсервіс» на 15,6 % та реалізації продукції легкої промисловості ТОВ «Постачсервіс» на  10,8 %.
          

Житлово-комунальне господарство.

 

На території міста працюють два комунальні підприємства, що надають житлово-комунальні послуги: Жашківське підприємство теплових мереж (послуги з виробництва та транспортування теплової енергії) та Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства (послуги по водопостачанню, водовідведенню, вивіз твердих побутових відходів, послуги з благоустрою, утримання будинків та прибудинкових територій).
Рівень оплати  населенням за спожиті житлово-комунальні послуги становить 97,7 %:

Рівень оплати за спожитий природний газ становить  96,4 %, Рівень оплати спожитої електроенергії становить 100 %;Рівень оплати за надані послуги теплопостачання 80 %;
Рівень оплати за водопостачання та водовідведення становить 102,9 %.
На даний час у місті гостро стоїть питання щодо проведення негайної реконструкції водопровідно-каналізаційної мережі міста, яка була побудована у 70-х роках минулого століття і є аварійною. Болючим питанням залишається проведення ремонтів доріг комунальної власності, тротуарів, реконструкція вуличного освітлення.

Сільське господарство.


Жашків –  місто інтенсивного типу землеробства. Станом на 01.12.2015 року в адміністративних межах міста налічується  земель запасу – 733,1646 га, з них ріллі – 427,9121 га, земель резервного фонду 615,5401 га, з них ріллі – 572,5401  га .

Більшість власників земельних паїв передали їх в оренду сільськогосподарським підприємствам. Основні підприємства, що орендують земельні паї: СТОВ «АФ Злагода» - 1308,53 га, Ф/Г «Степ» - 1610,0627 га, ІП «Агро-Вільд Україна» - 180,7443 га, Жашківський кінний завод – 102,7020 га, Жашківська кінно-спортивна школа -83,7 га. Поряд з ними налічується 11 фермерських господарств. Громадяни міста одноособово самостійно ведуть селянське господарство - 65 чоловік, на  площі 239,1762 га.

Бюджет


За 2015 рік загальна сума доходів міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) становила  16 716 222 грн. До загального фонду міського бюджету надійшло  14 730 589 грн.
власних та закріплених доходів, з приростом проти 2014 року на  56,5  відс. Затверджене завдання виконано на  107,3 відс. До спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів)  надійшло 1 985 632 грн., що менше  на 3 230 809 грн. в порівнянні з 2014 роком. Затверджене  завдання виконано на 114,6 від.
Прогноз доходів міського бюджету на 2016 рік

До складу джерел доходів міського бюджету у 2016 році будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 69, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України  (в редакції Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014 № 79-VIII).

Прогнозні  обсяги  надходжень  по  кожному  із  визначених  доходних джерел  розраховані  із  їх  реальної  оцінки  за  попередні  базові  періоди  та прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік.
При  формуванні  доходної  частини  міського  бюджету  враховано  зміни положень  до проекту Бюджетного  кодексу  України    та проекту Податкового  кодексу  України    в  частині  місцевих бюджетів.
                 

Структура доходів міського бюджету на 2016 рік


Обсяг доходів міського бюджету  на  2016 рік  прогнозується  в  сумі 13 806 936 грн., з  них  доходи  загального  фонду – 13 533 050 грн., спеціального – 273 886 грн..

Структура  доходів  міського  бюджету  у  2016  році

Всього  доходи – 13 806 936 грн.

Всього  доходи – 13 806 936 грн.

                                                                                                      
                                                      
                                                                                       
                   Загальний фонд                                         Спеціальний фонд                
    13 533 050   грн.                                          273 886 грн.

Динаміка  надходжень  до  міського  бюджету
у 2015 - 2016 роках
(без  урахування  міжбюджетних  трансфертів)

 

Надходження  за  2015 рік

Прогноз надходжень на 2016 рік

Відхилення прогнозу на 2016 рік від надходжень 2015 року

Всього  доходи, в тому  числі

16 716 221

13 806 936

- 2 909 285

Загальний  фонд

14 730 589

13 533 050

-1 197 539

Спеціальний  фонд

1 985 632

273 886

-1 711 746

 

Прогнозні  показники  доходів  міського  бюджету  на  2016  рік  у  порівнянні до  надходжень  за  2015 рік  зменшено  на  2 909 285 грн.

Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення        

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення видатки в міському бюджеті на 2016 рік заплановані в обсязі 60000 грн., (в тому  числі  матеріальна  допомога  на  лікування,  допомога  на  поховання  безробітних, матеріальна  допомога  афганцям,  переселенцям з окупованої території, учасникам АТО ),  що на  10000 грн.  більше  ніж у 2015 році.        

На  фінансову  підтримку  громадських  організацій  інвалідів  і  ветеранів  в  міському  бюджеті  заплановані  кошти  в  обсязі 23540 грн.,  що  на  8330  грн.  більше  ніж  у  2015  році.

Будівництво


Житлова проблема є однією з найгостріших соціально-економічних проблем у місті. За звітний період у місті прийнято в експлуатацію 11 будинків. Обсяги будівництва житла за останні роки зменшились більш як у 2 рази, а централізовані капіталовкладення відсутні.

Не проводиться в місті спорудження житла підприємствами та організаціями міста, кооперативне будівництво не ведеться. При виконавчому комітеті міської ради перебуває 56 сімей, які потребують поліпшення житлових умов, з них 12 користуються правом першочергового отримання жита, 29 - перебувають на позачерговій черзі, 15 осіб - на загальній черзі.

Для забезпечення житлом сім’ї загиблого військовослужбовця з міського бюджету на умовах співфінансування виділено кошти у сумі 120,0 тис.грн. Протягом 2015 року виділено кошти у сумі  46,939 тис.грн для виготовлення детального плану частини території міста Жашкова для забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції під житлове будівництво.

II.    Основні напрямки реалізації Програми економічного та соціального розвитку.

Основною метою розвитку міста у 2016-2017 роках є вирішення соціальних проблем, покращення рівня життя населення шляхом зростання реальних доходів домогосподарств, покращення рівня зайнятості населення, поліпшення благоустрою населеного пункту.
Досягнення поставлених завдань буде здійснюватися через реалізацію пріоритетів у соціальній та економічних сферах, безпеки життєдіяльності людини, ефективному природокористуванні, демократичних цінностей та національних ідей.

Пріоритетними напрямками визначено:

-    Стабілізація роботи підприємств міста, впровадження новітніх технологій, які розширять обсяг та якість продукції, її конкурентоспроможність;
-    Розвиток агропромислового комплексу;
-    Створення умов для розвитку підприємництва та залучення іноземних інвестицій;
-    Підтримка індивідуального житлового будівництва;
-    Забезпечення розвитку належної інфраструктури міста;
-    Підвищення ефективності роботи підприємств житлово-комунального сектору;
-    Впорядкування земельних відносин;
-    Впровадження енергозберігаючих технологій та заходи на зменшення споживання енергоносіїв;
-    Соціальний захист населення;
  

Заплановані заходи розвитку міста на 2016-2017 роки

п/п

Заплановані заходи

Орієнтовна кошторисна вартість, тис.грн.

План

2016

рік

План

2017 рік

1

Видатки на благоустрій міста

-

4000,0

5000,0

2

Реконструкція каналізаційної

мережі міста

7000,0

4000,0

3000,0

3

 

Реконструкція водопровідної

мережі міста

5000,0

2500,0

2500,0

4

 Ремонт

дорожнього покриття

доріг комунальної власності

12000,0

6000,0

6000,0

5

Облаштування вуличного

освітлення

4000,0

2000,0

2000,0

6

Встановлення спортивних та

 дитячих

майданчиків

400,0

200,0

200,0

7

Капітальний ремонт тротуарів

2500,0

1000,0

1500,0

8

Капітальні ремонти

місць загального

користування (парки, площі)

 

3000,0

2000,0

1000,0

9

Будівництво доріжок на кладовищах,

огородження території

 

1000,0

500,0

500,0

10

Поповнення статутних

фондів

комунальних підприємств

 

 

1700,0

700,0

1000,0

 

ВИСНОВОК.


Розроблена програма розвитку міста на 2016-2017 роки орієнтована насамперед на тісну взаємодію населення з органами місцевого самоврядування, щодо соціально-економічного, культурного та економічного розвитку міста. Передбачається систематичний збір і аналіз інформації про основні соціально-економічні та інші процеси, що протікають на території міста протягом періоду виконання програми для виконання заходів і корегування окремих положень. Програма передбачає створення окремих засад для більш повного використання територіальних особливостей, природних і людських ресурсів, поліпшення екологічного і демографічного стану міста. Програма всебічно охопила всі аспекти для соціально-економічного розвитку міста і має на меті створити умови для повноцінного проживання громадян в місті.