Програма соціального захиту жителів міста, які перебув.у складн. матер. становищі на 2016-2017

                                                                                           Затверджено                                                                       рішення
Жашківської міської ради
                                                                     від 25.12.2015 №3-10/VII


   
  Програма
соціального захисту жителів міста Жашкова,
які перебувають у складному матеріальному становищі
на 2016-2017 роки


        
Завдання та мета Програми полягає в наданні матеріальної допомоги  жителям міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф та інших випадків і таких, що перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби та інших обставин.

Напрями реалізації Програми  

Надання одноразової матеріальної допомоги  як додаткового соціального захисту жителям міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф, військових дій, учасникам бойових дій на території інших держав та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, військовослужбовцям запасу, які мобілізовані для проходження служби у навчальних центрах та особам, які беруть участь у проведенні АТО та членам їх сімей, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО, вимушеного переселення із зони проведення військових дій і тимчасово анексованої території АРК та інших випадків і таких, що перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби, тимчасового переселення та інших обставин, в тому числі категорії жителів міста та обставини, передбачені ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Головним розпорядником коштів  є виконавчий комітет Жашківської міської ради.

Порядок фінансування Програми

Головний розпорядник коштів  фінансує  видатки, передбачені цією програмою, через відділ фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради. Матеріальна допомога жителям міста Жашкова надається відповідно до порядку, визначеного цією Програмою.

Мета реалізації Програми

Одноразова матеріальна допомога надається виконавчим органом Жашківської міської ради з метою покращення соціального захисту жителів міста, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.
                                     

Обгрунтування необхідності затвердження Програми


У минулому, 2015 році, матеріальна допомога надавалася через відділ фінансово-господарського  забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради. На дані цілі було використано 70,0 тис. грн.  Допомогу отримали  108   жителя міста. На даний час збільшується кількість звернень жителів міста Жашкова, нерухоме майно яких постраждало внаслідок стихійного лиха.
                                

Правове забезпечення Програми 

Реалізація даної Програми регламентується статтею 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 162-165 Податкового кодексу України.

Фінансове забезпечення

Для реалізації цієї Програми пропонується: надання матеріальної допомоги  жителям міста, які перебувають у скрутному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби та інших обставин за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на відповідний рік.

Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Розподіляється  резервний фонд у випадках крайньої необхідності та виникнення у громадян надзвичайних ситуацій, важких хвороб, тощо, відповідно до  встановленого порядку за рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради.  Секретар ради                                                         Л.Донус
            

                                                                             
                                                                                 Додаток 1
                                                                                до  Програми                                                                       
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  Програми, (тис.грн.)

 

Обсяг фінансування, всього, тис. грн.

За роками виконання:

2016

2017

Місцевий бюджет

170,0

80,0

90,0

ВСЬОГО:

170,0

80,0

90,0

 

  Додаток 2
                                                                     до рішення
Жашківської міської ради
                                                                     від 25.12.2015 №3-10/VII


Порядок  надання матеріальної допомоги
 жителям міста, які перебувають у складному матеріальному становищі

1. Матеріальна допомога надається Жашківською міською радою на підставі поданих до виконавчого комітету документів :
1) у разі потреби виділення матеріальної допомоги із загального фонду на лікування:
-    заяви особи, що її потребує (заява повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян»);
-    довідку про склад сім»ї;
-    довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім»ї, які зареєстровані або проживають за даною адресою за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
-    довідку відповідних медичних закладів,
-    акту обстеження матеріально-побутових умов заявника,
-    копію паспорта;
-    копію ідентифікаційного кода ;
-    банківський рахунок
2) у разі потреби виділення матеріальної допомоги із загального фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру надаються наступні документи:
-    заява особи, що її потребує(заява повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 5 ЗУ «Про звернення громадян»);
-    довідку про склад сім»ї , які зареєстровані або проживають за даною адресою за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
-    довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім»ї,
-    довідку відповідних правоохоронних органів( міліції, пожежної частини), тощо, яка засвідчує гостру потребу в наданні матеріальної допомоги;
-     акту обстежень, що підтверджують факти надзвичайних ситуацій ;
-    копію паспорта;
-    копію ідентифікаційного кода ;
-    банківський рахунок

2. Заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги з необхідними документами подаються для реєстрації секретареві ради та опрацьовуються у відповідності до чинного законодавства про звернення громадян.

3. У разі звернення громадянина з питання надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру, зареєстрована заява з доданими документами до неї опрацьовується комісією, яка визначає перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуації та орієнтовний розмір допомоги на проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт, враховуючи наявність коштів на загальному фонді в термін від 3 до 30 днів в залежності від обставин.

4. Склад комісії по розгляду звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги затверджується розпорядженням міського голови.


5. Перерахування матеріальної допомоги здійснюється  фінансово-господарським відділом на банківський рахунок заявника  відповідно до рішення    виконавчого комітету міської ради.