Програма організації та фінансування у 2016 році громадських робіт

                                                                           Затверджено
    рішення Жашківської міської ради
                                                                                              від 25.12.2015 №3-11/VII
                    

Програма
організації та фінансування
у 2016 році громадських робіт1.    Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Протягом 2014 року скористались послугами Жашківського районного центру зайнятості 2818 осіб з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2015 року – 2359 осіб з числа незайнятого населення.
З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення Жашківським районним центром зайнятості проводилося залучення їх до оплачуваних громадських робіт.
Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру – найпростіших роботах, що не потребують знань для виконання  простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів або із незначними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що  потребують кваліфікації та досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.
Протягом 2014 року в громадських та інших роботах тимчасового характеру  взяли участь 622 особи з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2015 року – 490 осіб з числа незайнятого населення. Оплата праці 423 осіб протягом 2014 року фінансувалась за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд) та коштів місцевих бюджетів рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію, протягом 11 місяців 2015 року –362 осіб фінансувалась за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів місцевих бюджетів рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.
Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 
№ 5067-VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних. 
Також, у 2016 – 2017 роках планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.

2.    Мета та завдання Програми

Метою Програми є залучення широкого кола жителів міста Жашкова до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм міста, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.
Основними завданнями Програми є:
–    забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
–    соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;
–    забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;
–    взаємодія органів місцевого самоврядування, Жашківського районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

3.    Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення м. Жашкова, на які спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру – найпростіших роботах, що не потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів , проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у роботодавців.
Строк виконання Програми – 2016 рік.

4. Перелік видів громадських робіт

Перелік видів громадських робіт тимчасового характеру, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:
4.1.1.Упорядкування меморіалів, пам'ятників, територій навколо них, історико-культурних заповідників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни.
4.1.2.Утримання у належному стані цвинтарів.
4.1.3.Благоустрій та озеленення територій населених пунктів (зокрема, територій дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, спортивних майданчиків, стадіонів, зон відпочинку та туризму, закладів культури, охорони здоров’я), прибирання снігу.
4.1.4.Заліснення земель.
4.1.5.Упорядкування придорожніх смуг.
4.1.6.Ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, лікарень, закладів культури, будинків для осіб похилого віку та інвалідів.
4.1.7.Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів місцевого самоврядування.
4.1.8.Роботи в архівах з документацією: переміщення картонажних коробок в архівосховищі з метою раціонального розміщення фондів, підшивання справ, нумерація аркушів у справах, наклейка ярликів на картонажні коробки, каталогізація, перевіряння наявності стану справ, формування документів у справу, заповнення аркушів фонду, складання заголовків справ згідно номенклатури, складання внутрішніх описів до справ фондів і наглядових справ, шифрування справ, складання передмов при упорядкуванні справ, знесилювання справ.
4.1.9.Супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору, які перебувають на обліку в організації Українського товариства сліпих.
4.1.10. Роботи по догляду за особами похилого віку, інвалідами та інших робіт пов'язаних із забезпечення соціального супроводу чи стороннього догляду.
4.1.11. Низькокваліфіковані та підсобні роботи.

5.Джерела фінансування Програми
Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти відповідного місцевого бюджету,виходячи з його фінансових можливостей.
Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються виходячи з його фінансових можливостей з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій Жашківського районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів.


6.Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування у 2016 році
громадських робіт  для населення м. Жашкова

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)

 у 2016 році

кошти районного бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших джерел фінансування (тис. грн..)

 

Відповідальні за виконання

 
 

1

Визначити потреби установ та підприємств комунального комплексу, служб та організацій, що займаються проблемами благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури з метою організації громадських робіт.

 

 

грудень 2016-2017 року

 

Жашківський районний центр зайнятості, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району, відділ освіти Жашківської РДА, Жашківська центральна районна лікарня, відділ культури  Жашківської РДА (за згодою), Управління соціального захисту населеня Жашківської РДА,

Жашківське відділення Уманського відділу Національної поліції України в Черкаській області, ТОВ «Червоний хрест»        

 

2

Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі для міста і конкретних роботодавців громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, тощо

2016 рік

 

Жашківський районний центр зайнятості,

Жашківська міська рада

 

3

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2016 рік

 

Жашківський районний центр зайнятості, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

 

4

Керівникам ПОУ, на базі яких будуть проводитись громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з Жашківським районним  центром зайнятості, іншими партнерами

2016 рік

 

Керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

 

5

Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових організації громадських робіт

2016 рік

 

Жашківський районний центр зайнятості

 

6

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

2016  рік

 

Жашківський районний центр зайнятості,

визначені роботодавці (за їх згодою)

 

7

Надавати інформацію про вільні робочі місця для проведення громадських робіт Жашківському районному центру зайнятості

2016 рік

 

Керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

 

9

Виходячи з видів, обсягів, термінів виконання та у межах кошторисних призначень для проведення громадських робіт направляти осіб, які мають бажання брати участь у таких роботах

2016  рік

 

Жашківський районний центр зайнятості

 

10

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2016 рік

 

Керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою), Жашківський районний центр зайнятості

 

11

Роботодавці, у яких планується організовувати громадські роботи у 2016році: відділи освіти, культури Жашківської  РДА, Жашківська центральна районна лікарня, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району, Управління соціального захисту населеня Жашківської РДА, Жашківське відділення Уманського відділу Національної поліції України в Черкаській області, ТОВ «Червоний хрест»            

 

2016 рік

кошти з міського бюджету 20000,0 грн.