Про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад у загальному відділі апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

27.11.2017                                                                                                    №119-Р

Про оголошення конкурсів на
заміщення вакантних посад у
загальному відділі апарату виконавчого
комітету Жашківської міської радиВідповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та вимог п.п.6, 10 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника загального відділу апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради.
    Вимоги до посади:
-    вища освіта за відповідним напрямком підготовки (діловодство, документознавство, інформаційна діяльність та ін.), освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра;
-    стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років;
-    володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

2. Оголосити конкурс на заміщення чотирьох вакантних посад  спеціалістів загального відділу апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради.
    Вимоги до посади:
-    вища освіта за відповідним напрямком підготовки (діловодство, документознавство, інформаційна діяльність та ін.), освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра;
-    володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

3.    Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення – юрисконсульту апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради довести зміст даного розпорядження до працівників апарату виконавчого комітету  Жашківської міської ради та  подати повідомлення про оголошення конкурсу для опублікування в громадсько-політичній газеті «Жашківщина».

4.    Іспити на заміщення вакантних посад провести 04.01.2018.

5.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Мельник А.В.


 


Міський голова                                                                                І.Цибровський


Ознайомлені:


Погоджено:
Головний спеціаліст  відділу юридичного забезпечення-
юрисконсульт апарату виконавчого комітету
 Жашківської міської ради                                                                                                       В.О.Мінькович


Заступник міського голови                                                                                                      А.В.Мельник