Про проведення атестації 2017 від 15.06.2017

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

15.06.2017                                                                                                     №50-Р

Про проведення атестації
посадових осіб  місцевого
самоврядування апарату виконавчого
комітету Жашківської міської радиВідповідно до ст. 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування», з метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та відповідальності за доручену справу:

1. Провести атестацію посадових осіб місцевого самоврядування апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради, під час якої оцінити їх результати роботи, ділові та професійні якості, організаторські здібності при виконанні службових обов’язків.

2. Затвердити склад атестаційної комісії Жашківської міської ради згідно додатку 1.

3. Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення - юрисконсульту апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради ознайомити посадових осіб місцевого самоврядування, які підлягають атестації з Положенням про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування Жашківської міської ради, затвердженим розпорядженням голови Жашківської міської ради №14-Р від 29.04.2013 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на заступника міського голови Мельник А.В.Міський голова                                                І.А. Цибровський


          


                                                         
                                                                      Додаток 1
                                                  до розпорядження голови
                                                  Жашківської міської ради
                                                                      від 15.06.2017 року  №50-Р


С К Л А Д
атестаційної комісії Жашківської міської ради


Мельник А.В.       - голова атестаційної комісії, заступник міського голови;

Донус Л.П.   –        секретар атестаційної комісії, секретар ради;                                             
                                
Мінькович В.О.   - член комісії, головний спеціаліст відділу  юридичного забезпечення – юрисконсульт апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради.      
Міський голова                                                                   І.Цибровський