Про проведення щорічної оцінки виконання обовязків у 2016 році

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

23.01.2017                                                                                                  № 10-Р
             
Про проведення щорічної оцінки виконання у 2016 році посадовими особами апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради покладених на них обов’язків і завдань          

        

Відповідно до п.п. 7, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», пункту 3 Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1440 (із змінами), Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань, затвердженими наказом Головдержслужби України від 30.06.2004 № 102 (із змінами), Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами Жашківської міської ради покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого розпорядженням міського голови від 17.01.2014 №7/1-Р та з метою здійснення контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій:         

1. Провести у лютому 2017 року щорічну оцінку виконання посадовими особами апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2016 році відповідно до списку працівників відділів, які підлягають щорічному оцінюванню   (Додаток 1).          

2. Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення - юрисконсульту апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Мінькович В.О:

2.1. Довести до відома начальників відділів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради:
- порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату міської ради покладених на них обов’язків і завдань;
- списки працівників відділів, які підлягають щорічному оцінюванню;
- інформацію про строки проведення щорічної оцінки.

2.2. Забезпечити працівників формою бланка щорічної оцінки виконання посадовою особою покладених на неї обов'язків і завдань.

2.3. До 28.02.2017 проаналізувати та узагальнити результати проведення щорічної оцінки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування  апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради у 2016 році.

3  Начальникам відділів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради до  23.02.2017 передати у відділ юридичного забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради заповнені та затверджені безпосереднім керівником бланки.

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Мельник А.В.


Міський голова                                                                           І.Цибровський

 

 Погоджено:                                                                                                                  
Головний спеціаліст відділу юридичного
забезпечення  – юрисконсульт апарату виконавчого
комітету Жашківської міської ради                                                                   В.О. Мінькович      


Начальник відділу юридичного
забезпечення  – юрисконсульт апарату виконавчого
комітету Жашківської міської ради                                                                   В.О. Куровська      

Ознайомлені:                  


 

 

 


Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 23.01.2017 №10-Р


Посадові особи апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради, які підлягають щорічному оцінюванню у 2017 році

№ п/п

ПІБ

Назва посади

Підпис

1

Куровська Віта Олексіївна

Начальник відділу юридичного забезпечення – юрисконсульт апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради

 

2

 Ніколаєв Володимир Григорович

Начальник відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради

 

 

 
ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26.02.2016                                                                                                 № 15-Р
             
Про результати проведення щорічної оцінки виконання у 2016 році посадовими особами Жашківської міської ради покладених на них обов’язків і завдань                  

 

Відповідно до п.п. 7, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», пункту 3.1. Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань, затвердженими наказом Головдержслужби України від 30.06.2004 № 102, на виконання розпорядження міського голови від 25.01.2016 № 9-Р “Про проведення щорічної оцінки виконання у 2017 році посадовими особами апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради покладених на них обов’язків і завдань” в виконавчому коміттеті Жашківській міській раді була проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань за 2016 рік.
 

Із 14 посадових осіб, які працюють у міській раді,  щорічну оцінку пройшли 2 працівників, які на займаних посадах працюють не менше одного року.
Результати щорічної оцінки показали, що посадові особи міської ради свої службові обов’язки виконують добросовісно. За результатами щорічної оцінки в міській раді 4 особи (що складає 66,7%) одержали оцінку “висока”, 2 осіб (33,3%) – “добра”. 


Враховуючи результати щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування в міській раді: 

1. Затвердити результати щорічної оцінки виконання посадовими особами апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради  покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи в 2016 році згідно з додатком.

2. Головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення – юрисконсульту апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради  використовувати результати щорічної оцінки при:
- визначенні щорічної і перспективної потреби в кадрах;
- розгляді питань просування посадових осіб по службі, присвоєння їм чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок, премій або зміни їх розміру;
- формуванні кадрового резерву та інших питаннях проходження служби в органах місцевого самоврядування.

3.   Посадовим особам апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради:

3.1. Врахувати в своїй подальшій професійній діяльності результати щорічної оцінки та рекомендації, що надані під час проведення щорічної оцінки.

3.2. Приділяти постійну увагу питанням самоосвіти, підвищення рівня знань та умінь, що пов’язані з професійною діяльністю.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Мельник А.В.


Міський голова                                                                          І.Цибровський


Додаток 1
до розпорядження
від 25.02.2016  №15-Р


Результати оцінки виконання у 2015 році посадовими особами Жашківської міської ради покладених на них обов’язків і завдань

№ п/п

ПІБ

Назва посади

Оцінка

1

Куровська Віта Олексіївна

Начальник відділу юридичного забезпечення – юрисконсульт  апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради

Висока

2

 Ніколаєв Володимир Григорович

Начальник відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради

Висока