План роботи щодо військового обліку

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

17.01.2017                                                                                                     №8-З

Про затвердження плану роботи по
військовому обліку і бронюванню військовозобов’язаних на 2017 рік


Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921, наказу Міністерства оборони України від 15.12.2010 № 660 «Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах»:

1.    Затвердити План роботи по військовому обліку і бронюванню військовозобов’язаних працівників Жашківської міської ради та апарату її виконавчого комітету на 2017 рік (План додається).

2.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Мельник А.В.


Міський голова                                                                               І.Цибровський 


Додаток до розпорядження від 17.01.2017 №8-З

План роботи по військовому обліку і бронюванню військовозобов’язаних працівників Жашківської міської ради та апарату її виконавчого комітету на  2017 рік


№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

Робота з картотекою по поліпшенню достовірності і якості обліку

1

Заповнення особових карток ф. П-2ДС. П-2 на військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу.

У дні прийому на роботу

Мінькович В.О.

 

2

Перевірка у громадян наявності військово-облікових документів. Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних тільки після взяття їх на військовий облік у районних військових комісаріатах

Під час прийняття на роботу

Мінькович В.О.

 

3

Облік змін у військовозобов’язаних

сімейного стану, адреси місця проживання, службового стану, технічної підготовки, освіти і у п’ятиденний строк вносить ці зміни до їх карток первинного обліку та повідомлення про них у відповідні військові комісаріати

Щомісяця до 5 числа

Мінькович В.О.

 

4

Облік та повідомлення до військових комісаріатів про військовозобов’язаних і

призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я

Щомісяця до 5 числа

Мінькович В.О.

 

5

Внесення змін в особові картки ф. П-2ДС, П-2 військовозобов’язаних і призовників

У п’ятиденний термін після виникнення змін

Мінькович В.О.

 

6

Проведення звірки особових карток ф. ф. П-2ДС, П-2 шляхом:

- перевірки наявності та стану військово-облікових документів шляхом збору військово-облікових документів;
- звірки облікових даних облікової картки з даними військових квитків, уточнення особистих даних шляхом особистого спілкування;

- внесення змін облікових даних до облікових документів

Щомісяця до 5 числа

Мінькович В.О.

 

7

Направлення у військкомат військовозобов’язаних, у яких при звірці виявлено зміни облікових даних.

У період звірки за потребою

Мінькович В.О.

 

8

Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку

До грудня 2017

Мінькович В.О.

 

 

Бронювання військовозобов’язаних

 

1

 

Визначення згідно з Переліками посад військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

постійно

Мінькович В.О.

 

2

Бронювання військовозобов’язаних шляхом:

- виготовлення посвідчення про бронювання та повідомлення про бронювання, заповнення їх з дотриманням установлених вимог;

- передача у військовий комісаріат посвідчень про бронювання, повідомлень про бронювання, військових квитків та облікових карток;

- отримання у військкоматі посвідчень про бронювання, військових квитків та облікових карток

У 10-ти-денний термін з дня прийому на роботу

Мінькович В.О.

 

 

3.

Анулювання посвідчення про відстрочку по призову та інформування про це районного військового комісаріату

у разі змін

до 5 числа

 

 

Підвищення військово-облікової дисципліни

1

Проведення індивідуальних бесід з військовозобов’язаними з правил військового обліку, вимог Закону України «Про військовий облік і військову службу».

При прийомі на роботу

Мінькович В.О.

 

2

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних про

неухильне дотримання вимог Закону України „ Про військовий обов’язок і

військову службу „ щодо військового обліку, забезпечення суворого контролю за виконанням цього Закону.

Протягом року

Мінькович В.О.

 

3

Оповіщення на вимогу районного військового комісаріату призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного  військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття

 

У разі отримання розпорядження військкомату

Мінькович В.О.

 

4

Постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом

У разі виявлення порушень

Мінькович В.О.

 

Підготовка і складання звітності

1

Оформити в картках ф. П-2ДС, П-2 зміни.

Грудень 2017

Мінькович В.О.

 

2

Вилучити з картотеки, картки на військовозобов’язаних, що підлягають виключенню з військового обліку за віком.

Після досягнення відповідного віку

Мінькович В.О.

 

3

Підготовка та подання районній державній адміністрації звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня відповідного року, та інформації про стан роботи з бронювання військовозобов’язаних, звіривши його з військкоматом

до 20 січня 2017

Мінькович В.О.

 

4

Приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до військового комісаріату для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Грудень 2017,

та протягом року у разі потреби

Мінькович В.О.

 

5

Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Постійно

Мінькович В.О.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          І.Цибровський