Про внесення доповнення до Положення про надання послуг у сфері розваг на території міста Жашків, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 20.10.2016 №157

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
   
від 18.05.2017                                                                           № 78

Про внесення доповнення  до Положення
про надання послуг у сфері розваг
на території міста Жашків, затвердженого рішенням
виконавчого комітету від 20.10.2016 №157


З метою належного впорядкування та врегулювання порядку розміщення об'єктів соціально-культурного призначення на території міста Жашкова для провадження підприємницької діяльності, створення належних умов для масового відпочинку мешканців та гостей міста, покращення його благоустрою, відповідно до Законів України  «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених рішенням міської ради від 09.09.2014 №39-4/VI, з наступними змінами, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет  Жашківської  міської ради                                            

ВИРІШИВ:


1. Внести наступні доповнення до Положення про порядок надання послуг у сфері розваг на території міста Жашків:
П. 2.3. В окремих випадках (стислі терміни подання заяви), Погодження надається відповідно до розпорядження міського голови.

2.  Дане рішення підлягає опублікуванню на веб-сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Жашківської міської ради Тернавську О.В.
 

Міський голова                                         І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу юридичного забезпечення
– юрисконсульт                                                                                 В. Куровська

                                                                                                                                            
НОВА РЕДАКЦІЯ
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання послуг у сфері розваг
на території  міста Жашків


І. Загальні положення

1.1. Це Положення  розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  01.03.2006  N 110, інших нормативно-правових актів та визначає єдині умови щодо розміщення на території міста Жашків об'єктів соціально-культурного призначення для провадження підприємницької діяльності.

1.2. Положення встановлює вимоги до організації надання послуг у сфері розваг з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб-підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері розваг на території міста.

1.4. Надання послуг у сфері розваг здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними особами-підприємцями) на території міста після отримання в міській раді копії рішення виконавчого комітету про погодження щодо надання певного виду послуг у сфері розваг.

ІІ. Визначення термінів.

2.1. Послуги у сфері розваг — це послуги, які передбачені цим Положенням та надаються суб’єктами господарювання, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей на території міста (просто неба), а саме:

2.1.1 — послуги прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-вело-мобілів;

2.1.2 — послуги прокату дитячих атракціонів, цирків, луна-парків, послуги, які надаються при використанні тварин;

2.1.3 — послуги прокату батутів, спортивно-розважальних автоматів.
 Примітка. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

2.2. Погодження на надання послуг у сфері розваг (далі — Погодження) — є документом, який видається виконавчим комітетом міської ради шляхом прийняття відповідного рішення та надає право його власнику на здійснення певного виду послуг у місці, визначеному в даному рішенні.

2.3. В окремих випадках (стислі терміни подання заяви), Погодження надається відповідно до розпорядження міського голови.

2.4. Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством.

ІІІ. Умови надання послуг у сфері розваг.

3.1 На території міста надання послуг у сфері розваг здійснюється згідно з рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради.

3.2. Місце розташування об’єктів для надання послуг у сфері розваг не повинно створювати будь-яких незручностей для пішоходів та транспортних засобів на території міста.

3.3. Кількість об’єктів для надання послуг у сфері розваг на території міста визначається виконавчим комітетом міської ради.

3.4. Усі об’єкти, що стосуються сфери розваг, повинні мати належний естетичний вигляд, архітектурно вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки. 

3.5. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись часом з 9.00 год. до 23.00 год.

3.6    З метою пайової участі власників в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Жашкова, встановити плату за тимчасове користування місцем, що використовується для надання послуг у сфері відпочинку та розваг  та перебуває у власності територіальної громади, в розмірі відповідної кількості неоподаткованих мінімумів доходів громадян в день, в залежності від розміру об’єкту в сфері відпочинку та розваг.

Розмір  об’єкту в сфері відпочинку та розваг

Розмір оплати в день (кількість неоподаткованих мінімумів)

до 10 кв.м

3

до 30 кв.м

5

До 50 кв.м

8

До 100 кв.м

35

Понад 100 кв.м за 1 кв.м

0,5

 

3.7    Кошти за тимчасове користування місцем, що використовується для надання послуг у сфері відпочинку та розваг перераховуються до міського бюджету.

3.8    У разі безоплатного надання  послуг у сфері розваг на території міста Жашкова плата за тимчасове користування місцем, що використовується для надання послуг у сфері відпочинку та розваг не справляється.

3.9. За бажанням  підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб-підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері розваг на території міста може надаватися допомога у вигляді безкоштовних або за пільговими цінами квитків для певних категорій громадян, подарунків, тощо, про що укладається  соціальна угода.


 IV. Порядок отримання погодження на надання послуг у сфері розваг

4.1. Для отримання погодження на надання послуг у сфері розваг суб’єкт підприємницької діяльності подає виконавчому комітету Жашківської міської ради такі документи:
— заява на  адресу виконавчого комітету Жашківської міської ради (додаток  до положення);
 — копію  виписки  з  єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- копію довідки про перебування суб’єкта господарювання на податковому обліку;
— ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням тварин);
— копія дозволу підрозділів Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, обладнання підвищеної небезпеки за адресою, що запитується — для тимчасових автомобільних газозаправних пунктів, паркових атракціонів, на виконання робіт підвищеної  небезпеки (у разі, коли атракціон входить в перелік робіт підвищеної небезпеки);
— фотофіксація майбутнього місця надання послуг у сфері розваг;
— перелік іграшкових машинок, електро-вело-мобілів, кількість батутів (при наданні послуг з їх прокату).
Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою — підприємцем) або уповноваженою ним особою, на підставі нотаріально засвідченої довіреності.
Зазначений перелік документів є вичерпним.
Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.
Заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження згідно з реєстрацією.

Термін подання заяви – не пізніше як за 30 днів до надання послуг у сфері розваг на території міста Жашків . В окремих випадках термін подання заяви може бути скорочено.
4.2. Виконавчий комітет Жашківської міської ради реєструє заяву і додані документи та подає на резолюцію до міського голови.

4.3. Відповідно до резолюції міського голови відповідальна особа укладає договір про обсяг пайової участі власників будівель, споруд та інших об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів  благоустрою міста Жашкова та оформлює свідоцтво про сплату пайової участі власників будівель, споруд та інших об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів  благоустрою міста Жашкова (далі - Свідоцтво).

4.4. Свідоцтво  видається суб’єктам підприємницької діяльності за зверненням у кожному окремому випадку і діє протягом терміну, зазначеного у резолюції міського голови.

4.5. Відповідальною особою визначити керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Жашківської міської ради Тернавську О.В.

V. Умови тимчасового утримання місць для надання послуг у сфері розваг

5.1. Місця для надання послуг у сфері організування  відпочинку та розваг утримуються суб’єктами господарювання, яким дані території надані тимчасово для користування,  відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

5.2. Організація робіт з надання послуг у сфері розваг має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам благоустрою.

5.3. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров'я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи  повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

5.4. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.5. Особи, яким дозволяється надання послуг у сфері розваг,  зобов'язані:

5.5.1 — забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. №145, Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених рішенням міської ради від 09.09.2014 №39-4/VI;

5.5.2 — забезпечити належне утримання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах, у сфері відпочинку і розваг людей  відповідно до Законів України «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів, що прийняті відповідно до цих законів;

5.5.3 — укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини  з юридичною собою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів: Жашківським ВУЖКГ;

5.5.4 — встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття, (біотуалети) на відстані не ближче ніж 50 метрів від місць надання послуг у сфері розваг у кількості, визначеній згідно з санітарними нормами та правилами;

5.5.5 — забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;

5.5.6 — встановити громадські санітарні вузли відповідно до державних санітарних норм і правил.
 Кількість встановлених урн та біотуалетів визначається згідно з санітарними нормами та правилами.
 Пункти 5.5.4 і 5.5.6 не є обов'язковими для СПД, які надають послуги, зазначені в пунктах 2.1.1 та 2.1.3.

5.6. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до сфери розваг території.

VІ. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

6.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з надання послуг у сфері розваг з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров'я населення села зобов'язані:

1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
2) забезпечувати під час роботи об’єктів з надання послуг у сфері розваг рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих до житлових будинків, згідно вимог, установлених санітарними нормами;
3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

6.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби. 

VІІ. Забороняється

7.1.    Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері розваг, забороняється:
- вчиняти будь-які дії, що суперечать Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та   Правилам благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених рішенням міської ради від 09.09.2014 №39-4/VI;
- здійснювати іншу діяльність, окрім розміщення та використання об’єкту розваг, без погодження з виконавчим комітетом Жашківської міської ради.

VІІІ. Контроль за дотриманням цього Положення та відповідальність за його порушення

8.1. Будівлі та приміщення, що використовуються для надання послуг у сфері розваг, і обладнання, що належать до них, мають відповідати проектним рішенням, вимогам цього Положення, інших нормативно-правових актів, стандартів, санітарних норм, будівельних норм і правил.

8.2. Розважальні комплекси, будівлі та приміщення для надання послуг у сфері розваг та встановлення в них обладнання, що належать до них, а також пересувні містечка атракціонів повинні розміщуватись відповідно до проектів, розроблених спеціалізованими організаціями, що мають ліцензію (дозвіл) на виконання таких робіт.

8.3. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд об'єктів з надання послуг у сфері розваг, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу цих об'єктів, безпеку відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством.

8.4. Суб'єкт господарювання повинен своєчасно за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації об'єктів з надання послуг у сфері розваг.

8.5. Шкода, завдана при розміщенні об’єктів з надання послуг у сфері розваг  внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

8.6. Контроль за додержанням цього Положення здійснюють виконавчий комітет та Жашківське ВУЖКГ відповідно до законодавства.

8.7. У разі виявлення порушень цього Положення виконавчий комітет звертається до суб'єкта господарювання з вимогою щодо усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги, виконавчим комітетом застосовуються заходи щодо примусового усунення встановлених порушень в порядку визначеному законодавством.

8.8. За порушення вимог цього Положення винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цим Положенням, Правилами благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених рішенням міської ради від 09.09.2014 №39-4/VI; іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Жашківської міської  ради.

8.9. У разі, коли особи, винні у порушенні цього Положення, не виконують обов'язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об'єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цього Положення власними силами або шляхом укладення відповідного договору про залучення для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач, а також особа, що здійснює усунення наслідків порушення, має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв'язку з усуненням наслідків порушення вимог цього Положення.                                 

ІХ. Скасування погодження

9.1. Скасування виданого погодження на надання послуг у сфері розваг може бути здійснено органом, що його видав, у разі порушень суб’єктами господарювання вимог цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення.

9.2.Об’єкти, погодження на які скасовано або не оформлені відповідно до вимог цього Положення, вважаються самовільно встановленими та підлягають демонтажу у встановленому порядку.

Х. Відмова у наданні погодження.

13. Суб’єктам підприємницької діяльності може бути відмовлено в отриманні погодження на надання послуг у сфері розваг з наступних підстав:
— у разі, якщо їх не влаштовує запропоноване місце розташування для надання послуг у сфері розваг;
— ненадання усіх необхідних документів, визначених пунктом 4.1 цього Положення.
 

 


Керуюча справами
(секретар) виконавчого комітету                                             О.Тернавська  Додаток
до Положення про порядок
надання послуг у сфері розваг
на території м. Жашків
 


Виконавчому комітету
Жашківської міської ради


____________________________________
(прізвище,  ім»я, по батькові заявника у родовому відмінку)
____________________________________
(адреса проживання)
____________________________________
(номер телефону)
 


ЗАЯВА
про отримання погодження
для надання послуг у сфері розваг та розміщення об'єкта
соціально-культурного призначення у м. Жашків

___________________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження/адреса об'єкта, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи/ім'я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)
_____________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця,
платника податків та інших обов'язкових платежів)
_____________________________________________________________________________
(ім'я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи-підприємця)
_____________________________________________________________________________
(контактний телефон)
 
Прошу погодити розміщення ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(назва об'єкта)
_____________________________________________________________________________

_________________________________ ___________________________________________
(призначення об'єкта)
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(адреса або орієнтовне місце розміщення)

 

 

Технічні характеристики об'єкта _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(атракціон, батут,  цирк, каруселі тощо, розміри, місце розташування, площа кв. метрів)
 
Термін розміщення об'єкта з ________________ по_________________ 
 
Документи, що додаються (на звороті аркуша):

1.
2.
3.

___  _______201_ р.        _________                  ___________________________                                                                         (підпис)                          (прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                    заявника або уповноваженої ним особи)
 
 

ОПИС 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ
____________________________________________________________________ (Прізвище, ініціали/назва заявника)

 № пп   

                       Назва документу                           

Кількість    аркушів

1

 

заява на адресу виконавчого комітету Жашківської  міської ради

 

2

копія свідоцтва про державну реєстрацію/копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

 

3

 

ветеринарний паспорт на  тварину (при наданні послуг  з  використанням тварин)

 

4

 

копія дозволу підрозділів Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, обладнання підвищеної небезпеки за запитуємою адресою — для тимчасових автомобільних газозаправних пунктів, паркових атракціонів, на  виконання  робіт  підвищеної  небезпеки (у разі, коли атракціон входить в перелік робіт підвищеної небезпеки)

 

5

 фотофіксація майбутнього місця надання послуг у сфері розваг

 

6

 перелік іграшкових машинок, електро-вело-мобілів (при наданні послуг з їх прокату)

 

 

Документи прийняв                                __________________________
                                                                                                (підпис)
Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                               О. Тернавська