Про погодження намірів Рейдала Р.В. щодо будівництва добудови до квартири №16 по вул. Миру, 4 м. Жашкова від 20.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я


від  20.04.2017                                                                                      №  57

Про погодження намірів Рейдала Р.В.
щодо будівництва добудови до квартири №16
по вул. Миру, 4 м. Жашкова


Розглянувши заяву Рейдала Р.В. від 04.04.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.10.2015 №45608921, погодження головного спеціаліста з питань будівництва, містобудування та архітектури Жашківської РДА від 05.04.2017  та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Рейдала Романа Валрійовича  на будівництво добудови до квартири №16 по вул. Миру, 4 м. Жашкова Черкаської області.

2.    Якщо будівництво об'єкту не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.


 


Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська