Про розробку детального плану териорії земельної ділянки в м.Жашкові по вул. Артема,2а

 

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я
   
від 09.09.2014                                                                                     № 39-17/VI   
   

Про  розробку детального плану  
території земельної ділянки в
м. Жашкові по вулиці Артема,2-а

    Розглянувши заяву Шевченко Алли Вікторівни (прож. по вул. Червоноармійська, 77-б) та у відповідності з рішенням Жашківської міської ради  від 15.07.2014 за  № 38-41/VI,  ст.ст. 10 та 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26, 59 Закону України  «Про місцеве   самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України  «Про землеустрій», ст.12, 40, 81, 118, 121,  198   Земельного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №  290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації»,  Жашківська міська рада                                               

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

1. Розробити детальний план території земельної ділянки, що знаходиться в м. Жашкові по вул. Артема, 2-а.     
2. Замовником містобудівної документації, зазначеної в п. 1 цього рішення, визначити виконавчий комітет Жашківської міської ради.
3. Погодитись на інвестування розробки детального плану території в м. Жашкові по вул. Артема, 2-а Шевченко А.В.
4. Розроблений детальний план території затвердити протягом 30 днів з дня його подання на засіданні сесії Жашківської міської ради.
5. Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.
6. Секретарю ради забезпечити оприлюднення даного рішення в ЗМІ протягом двох тижнів з моменту його прийняття.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань   землевпорядкування, будівництва та благоустрою, захисту прав споживачів, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський голова                                                                             І. Цибровський

Про розгляд заяви Мельник О.І. Миронюк Я.В. щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою по вул . Леніна,37а

                                          

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я
   
від 09.09.2014                                                                                     № 39-19/VI

Про  розгляд заяви Мельник Оксани
Іванівни, Миронюк Яніни Василівни
щодо  надання   дозволу на розробку
проекту землеустрою по вулиці Леніна,37-а

Розглянувши заяву Мельник О.І. (прож. по вул.Чорного,20,кв.2 в м.Умані), Миронюк Я.В. (прож. по вул.Глібка,7,кв.1 в м.Умані), копії паспорта та ідентифікаційного номера, план прив’язки земельної ділянки та у відповідності з статтею 26, ст.59 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  ст.19 Закону України  « Про землеустрій», ст.12,38,124,134, 198   Земельного кодексу України, Жашківська міська рада                                               

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

1.Мельник О.І., Миронюк Я.В.  надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,004га по вулиці Леніна,37-а для встановлення трансформаторної підстанції  за рахунок земель житлової та громадської забудови  Жашківської міської ради з метою надання в оренду терміном на 5 років.

2. Мельник О.І., Миронюк Я.В.  в шестимісячний термін виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,004га по вулиці Леніна,37-а для встановлення трансформаторної підстанції  та подати його на розгляд Жашківської міської ради. Після закінчення шестимісячного терміну дане рішення вважати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва та благоустрою, захисту прав споживачів, торговельно-побутового обслуговування та екології.Міський голова                                                                  І.Цибровський

Про розгляд заяв громадян про зміни в землекорристуванні та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою

 

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
РІШЕННЯ
   
Від 09.09.2014                                                                                     № 39-27/VI   
м.Жашків   

Про розгляд заяв громадян про зміни в
землекористуванні та надання дозволу
на розробку технічної документації із землеустрою

Розглянувши заяви громадян про вилучення, підтвердження права власності, проведення інвентаризації, надання в оренду, надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та у відповідності з статтею 26 Закону України  «Про місцеве   самоврядування в Україні», ст.19 Закону України  « Про землеустрій» ст.12, 33, 35, 40, 81, 87, 89, 93, 118, 119, 120, 121, 124, 142, 193, 198   Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України №844 від 05.08.2009року,  Жашківська міська рада                                               
В  И  Р  І  Ш  И  Л  А :

1.Надати  згоду на передачу у власність, оренду, підтвердження права власності, проведення інвентаризації (вилучення), виготовлення технічної документації по присвоєнню кадастрового номера, розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок орієнтовних площ земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ,ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва індивідуальних гаражів і надати дозвіл на розробку проектів (технічної документації із землеустрою) їх відведення:1)  Для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ,ведення особистого селянського господарства :


-Бобру Олександру Миколайовичу (прож. по вулиці Якуба Колоса,2,кв.38 в м.Києві) - надати згоду на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (з метою інвентаризації) по вулиці Черняхівського,32  площею 0,10га для обслуговування жилого будинку і господарських споруд та земельної ділянки площею 0,2637га для ведення  особистого  селянського господарства (ЗКК-№628);

-Дикому Миколі Миколайовичу(прож. по вул.Маршала Говорова,11-а), Дикій Анні Миколаївні(прож. по вул.Леніна,52,кв.39) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Київська,13   площею 0,10га для обслуговування жилого будинку і господарських споруд та земельної ділянки площею 0,05га для ведення  особистого  селянського господарства згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.05.2014р. після смерті батька Дикого Миколи Васильовича (ЗКК-№3727);
-Дишлевій Ларисі Михайлівні(прож. по вул.Лісна,99) - надати згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Лісна,99  площею 0,10га для обслуговування жилого будинку і господарських споруд та земельної ділянки площею 0,08га для ведення  особистого  селянського господарства згідно договору купівлі-продажу будинку від 15.05.2006р. з Стаднік Оксаною Дем'янівною, вилучити земельну ділянку в Рижука Руслана Олексійовича (ЗКК-№511);
-Коваленко Аллі Миколаївні(прож. по вул.Боженка,23), Карнауховій Людмилі Миколаївні(прож. по вул.Свердлова,71) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Боженка,23   площею 0,10га для обслуговування жилого будинку і господарських споруд та земельної ділянки площею 0,06га для ведення  особистого  селянського господарства згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.04.2005р. після смерті батька Білецького Миколи Омельяновича (ЗКК-№5320);
-Люльченку Віталію Васильовичу,Люльченко Оксані Миколаївні(прож. по вул.С.Короля,18) - підтвердити право власності на земельну ділянку по вулиці  С.Короля,18  площею 0,10га для обслуговування жилого будинку і господарських споруд та земельну ділянку площею 0,1249га для ведення  особистого  селянського господарства у відповідності з договором дарування земельної ділянки від 18.12.2012р. з Пересадою Ларисою Михайлівною (ЗКК-№841);
-Прохорчуку Олександру Сергійовичу(прож. по вул.Набережна,36-а) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Набережна,36-а   площею 0,10га для обслуговування жилого будинку і господарських споруд та земельної ділянки площею 0,02га для ведення  особистого  селянського господарства згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.004.2014р. після смерті батька Прохорчука Сергія Григоровича(ЗКК-№6112);
-Синчаку Василю Антоновичу(прож. по вул.Слобідська,48) - надати згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Слобідська,48  площею 0,10га для обслуговування жилого будинку і господарських споруд та земельної ділянки площею 0,1338га для ведення  особистого  селянського господарства (ЗКК-№682);
-Юрченко Аллі Борисівні (прож. по вул.8-го Березня,38-1/2 в м.Умані), Веселовській Валентині Борисівні (прож. по вул.Ж.Революції,74,кв.207 в м.Умані) - підтвердити право власності на земельну ділянку по вулиці Будьонного,3  площею 0,10га для обслуговування жилого будинку і господарських споруд та земельну ділянку площею 0,0438га для ведення  особистого  селянського господарства у відповідності з свідоцтвами про право на спадщину за законом від 09.07.2014р. після смерті батька Лементара Бориса Севастьяновича  (ЗКК-№959);


2)  Для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд:

-Васькевич Аллі Аркадіївні(прож. по вул.Перемоги,4,кв.3) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Кленова,17 площею 0,10га  після смерті чоловіка Васькевича Володимира Миколайовича;
-Зіноруку Петру Івановичу(прож. по вул.Ковпака,6) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Ковпака,6 площею 0,06га (ЗКК-№2396);
-Ісаєнку Миколі Борисовичу(прож. по вул.Перемоги,32/4) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Л.Українки,26 площею 0,10га (ЗКК-№2556);
-Квачуку Миколі Ігоровичу(прож. по вул.Панфілова,6) -підтвердити право власності на земельну ділянку по вулиці Давиденка,82  площею 0,0923га згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.07.2014р. з Кримським Анатолієм Терентійовичом, вилучити земельну ділянку в Лісової Броніслави Терентіївни (ЗКК-№2879);
-Люльченко Любові Гнатівні(прож. по пров.Р.Люксембург,11) -підтвердити право власності на земельну ділянку по провулку Р.Люксембург,11  площею 0,0875га згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.07.2007р. з Козаченко Вітою Анатоліївною (ЗКК-№179);
-Макаренку Василю Степановичу(прож. по вул.Гайдара,12) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Гайдара,12 площею 0,0636га (ЗКК-№4230);
-Малюх Тетяні Миколаївні(прож. по вул.Маресьєва,9,кв.1) - надати  згоду на передачу в оренду терміном на 5 років земельної ділянки по вулиці Маресьєва,9,кв.1  площею 0,0030га згідно договору дарування квартири від 23.03.2011р. з Склярською Ніною Євгенівною для будівництва прибудови до квартири;
-Орошкевичу Олександру Олексійовичу(прож. по вул.Виноградна,29) -підтвердити право власності на земельну ділянку по вулиці Виноградна,29 площею 0,10га згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.12.2013р. з Якобій Олександром Анатолійовичом (ЗКК-№2620);
-Поліщук Оксані Петрівні(прож. по вул.Артема,2,кв.12) - надати  згоду на передачу в оренду терміном на 5 років земельної ділянки по вулиці Артема,2,кв.12  площею 0,0080га для будівництва прибудови до квартири;
-Рахубі Лілії Миколаївні (прож. по вул.Польова,9 в с.Пугачівка Жашківського р-ну)-підтвердити право власності на земельну ділянку по вулиці Дунаєвського,18  площею 0,0940га згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.06.2014р. з Шикиряєвою Елеонорою Тимофіївною (ЗКК-№3889);
-Сандуленку Руслану Андрійовичу(прож. по вул.Червоноармійська,102) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Північна,22 площею 0,07га згідно договору купівлі-продажу будинку від 14.12.2013р. з Куць Олегом Анатолійовичом (ЗКК-№951);
-Сніцар Олександрі Василівні(прож. по вул.Ворошилова,5-а) - надати згоду на передачу у власність земельної ділянки  по вулиці Ворошилова,5-а площею 0,06га згідно рішення Жашківського районного суду від 27.01.2014р. після смерті чоловіка Сніцара Валерія Олександровича  (ЗКК-№1904);
-Сторожук Олені Іванівні(прож. по вул.Червоноармійська,81) - надати згоду на виготовлення технічної документації по присвоєнню кадастрового номера земельній ділянці по вулиці Червоноармійська,81 площею 0,0032га для облаштування проїзду до домоволодіння (ЗКК-№860);
-Трояну Анатолію Петровичу, Троян Валентині Іванівні(прож. по вул.Будьонного,5) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Будбонного,5 площею 0,0686га згідно договору купівлі-продажу будинку від 09.01.2008р. з Люльченко Любов’ю Гнатівною та Люльченком Василем Івановичом (ЗКК-№962);
-Федоровичу Володимиру Володимировичу(прож. по вул.Фрунзе,2) - надати  згоду на передачу у власність земельної ділянки по вулиці Фрунзе,2 площею 0,06га (ЗКК-№1461);
-Шевчук Дарії Валентинівні(прож. по пров.Р.Люксембург,14)-підтвердити право власності на земельну ділянку по провулку Р.Люксембург,14  площею 0,0599га згідно договору дарування земельної ділянки від 30.10.2013р. з Кашперським Іваном Мусійовичом (ЗКК-№175);
-Яремчук Олександрі Іванівні(прож. по вул.Кірова,48) -підтвердити право власності на земельну ділянку по вулиці Кірова,48  площею 0,0593га згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 30.07.2013р. з Притуп Світланою Анатоліївною, вилучити земельну ділянку в Кравченко Анастасії Федорівни  (ЗКК-№3509);2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва та благоустрою, захисту прав споживачів, торговельно-побутового обслуговування та екології.Міський  голова                                                         І.Цибровський

Про розгляд заяви жителів багатоквартирного будинку по вул. Давиденка,5

     

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
Р І Ш Е Н Н Я
   

від 09.09.2014                                                                                     № 39-20/VI
   

Про   розгляд заяви жителів
багатоквартирного будинку
по вулиці Давиденка, 13  

        Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26, ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст. 12, 42, 198 Земельного кодексу України, ст. 19 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву жителів багатоквартирного будинку по вулиці Давиденка,13,   Жашківська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Рекомендувати жителям багатоквартирного житлового будинку по вулиці Давиденка,13 створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та виготовити землевпорядну документацію із встановлення меж прибудинкової території .

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва та благоустрою, захисту прав споживачів, торговельно-побутового обслуговування та екології.

   
Міський голова                                                     І.Цибровський

Про продовження терміну дії ріш від 22.02.12 №17-19V по ПАТ Жашківськиймаслозавод

 

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   Р І Ш Е Н Н Я
   

від 09.09.2014                                                                                     № 39-18/VI
   
Про   продовження   терміну дії  рішення
Жашківської міської ради  за  № 17-19/VI
від 22.02.2012року «Про надання дозволу
на   виготовлення    проекту    відведення
земельної  ділянки  ПАТ   «Жашківський
маслозавод» під існуючою артсвердловиною №4»
             
        Відповідно до п.34 ч.1 ст.26, ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 93, 124 Земельного Кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 19 Закону України «Про землеустрій»,Закону України «Про оренду землі», розглянувши   клопотання    генерального директора ПАТ   «Жашківський
маслозавод» Тихоневич Б.І. (юридична адреса - м. Жашків, вул. Маслозаводська,6 ), копію рішення Жашківської міської ради за № 17-19/VI від 22.02.2012р.,  Жашківська  міська рада

ВИРІШИЛА:
   1. ПАТ   «Жашківський маслозавод» продовжити на 6 місяців термін дії рішення Жашківської міської ради за  № 17-19/VI від 22.02.2012року «Про надання дозволу на виготовлення  проекту відведення земельної  ділянки  ПАТ   «Жашківський маслозавод» під існуючою артсвердловиною №4».
   2. ПАТ   «Жашківський маслозавод» надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,09га,  на якій знаходиться артезіанська свердловина №4, за рахунок земель запасу (рілля та сінокіс) Жашківської міської ради для надання в оренду терміном на п'ять років.
   3. ПАТ   «Жашківський маслозавод»  виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на протязі шести місяців і у встановленому порядку надати для розгляду Жашківській міській раді.
   4.Після закінчення шестимісячного терміну з дати прийняття дане рішення вважати таким, що втратило чинність.
   5. ПАТ   «Жашківський маслозавод» в місячний термін з моменту прийняття даного рішення, укласти попередній договір за користування земельною ділянкою площею 0,09га,  на якій знаходиться артезіанська свердловина №4.
   6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва та благоустрою, захисту прав споживачів, торговельно-побутового обслуговування та екології.

Міський голова                                                          І. Цибровський                          Дочірні категорії