Про розгляд регуляторного акту «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків»

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
 
від 11.04.2017                                                                            №18-9/VII
Про розгляд регуляторного акту
«Про розміщення тимчасово вільних
коштів міського бюджету на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків»

З метою впорядкування механізму розгляду питань щодо  розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, діючи у відповідності ст. 25 та п. 2 ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8 ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Секретарю міської ради Донус Л.П. оприлюднити регуляторний акт, а саме: аналіз регуляторного впливу  проекту рішення Жашківської міської  ради «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків» та  проект рішення Жашківської міської ради «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків»,  відповідно до додатків 1, 2, що додаються.

2. Установити термін в один місяць від дати оприлюднення регуляторного акта на офіційному сайті міської ради, впродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від жителів міста за тел. 6-11-46, 6-11-44.

3. Про хід виконання рішення заслухати на  наступній сесії міської ради .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Донус Л.П. та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 Міський голова                                                                             І. Цибровський

                               
                                   Додаток 1
                                                                         до рішення Жашківської міської
                                                                      ради від 11.04.2017 №18-9/VII


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Жашківської міської радии „Про розміщення тимчасово вільних коштів міського  бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків”

 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 475, від 23 жовтня 2013 року № 772, від 30 червня 2015 № 444, проектом рішення міської ради «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків» пропонується  затвердити Порядку розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, що дозволяє ефективніше, при цьому збільшуючи обсяг коштів, розміщувати кошти загального (спеціального) фонду міського бюджету в установах банків.
Проблема полягає в пошуку інших джерел наповнення міського бюджету. Для цього знайдено механізм  розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки в установах банку.
Таким чином, у зв’язку з вищенаведеним та існуючою можливістю збільшити дохідну частину міського бюджету, необхідно врегулювати питання щодо розміщення коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету на депозитному рахунку.
Застосування порядку проведення відбору банків дасть можливість:
- відібрати банківську установу з найвищою відсотковою ставкою.
- отримати додатковий дохід до міського бюджету.

2. Визначення цілей державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є:
- підвищення прозорості дій Жашківської міської ради щодо відбору банків для розміщення коштів міського бюджету;
- вибір банків з найбільшими відсотковими ставками;
- забезпечення ефективного розміщення коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету на депозитному рахунку;
- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок отриманих відсотків від розміщених коштів на депозитному рахунку.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
Альтернативою до запропонованого регулювання є відмова від прийняття даного рішення міської ради. Однак, якщо залишити питання не врегульованим, то буде неможливим отримання надходжень до доходної частини міського бюджету від розміщення коштів загального (спеціального) фонду.

Перевагами обраного способу регулювання є:

•  прозорість процесу відбору банків;
•  встановлення єдиних вимог до банків;
•  вибір банків з найбільшими відсотковими ставками;
•  дотримання рівності для банків у процесі проведення відбору;
•  отримання найбільшого додаткового доходу.

Тому пропонується затвердити дане рішення міської ради, завдяки чому стане можливим досягнення встановлених цілей.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту
Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є:
- проведення конкурсу з відбору банків на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів міського бюджету, що дасть можливість забезпечити: ефективне розміщення коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету на депозитному рахунку;
- збільшення надходжень до міського бюджету коштів шляхом розміщення на депозитному рахунку коштів та отримання відсотків.

Заходи:

- проведення засідань комісії з відбору банків на право розміщення на вкладні (депозитні) рахунки тимчасово вільних коштів міського бюджету;
- визначення банку – переможця, в якому буде розміщено кошти;
- договірні відносини з банком – переможцем щодо розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів міського бюджету;
- отримання відсотків до доходної частини міського бюджету.

5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Запропонованим проектом регуляторного акту «Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків» у разі досягнення  встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання - банків, тому що вони не несуть фінансових витрат для участі у конкурсі, крім оформлення документів для подачі до конкурсної комісії, а міська рада отримує дохід.
Вигода від запропонованого регуляторного акта  буде  отримана у вигляді отриманого доходу та використання його на вирішення соціально - економічних проблем ради та її мешканців.
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта досягнення встановлених цілей можливе тому, що:

- затверджене рішення міської ради  регламентує розроблення Положення про комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках та  визначення складу конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках, що дозволить досягти законного, об’єктивного вирішення питання щодо відбору банків – претендентів для розміщення коштів;

- виконавчий комітет визначить перелік документів, які повинні надійти до конкурсної комісії від банків – претендентів для оцінки найкращих пропозицій для розміщення коштів.
В перспективі після  відбору найкращих пропозицій від банків, та розміщенні коштів в установах банків будуть отримані відсотки із зарахуванням їх до доходної частини загального (спеціального) фонду міського бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод внаслідок дії регуляторного акта

Суб’єкти

впливу

Вигоди

Витрати

Жашківська міська рада

Збільшення надходжень до міського бюджету від отри-маних відсотків розміщених коштів загального (спеціального) фонду в установах банків

Часові витрати на перевірку документів банків - претендентів та підготовку матеріалів на розгляд комісії

Банки - претенденти

Вигоди у формі збільшення  оборотних коштів

Часові витрати на подання заяви та відповідних документів на участь у конкурсі

Громадяни міста

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта, за рахунок збільшення коштів шляхом нарахування відсотків до доходної частини відповідного бюджету матимуть можливість вирішення соціальних потреб, через фінансування відповідних заходів програм  міської ради.

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акта має необмежений термін.
Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв’язку зі зміною законодавства, які призведуть до неефективності регуляторного акту, який розробляється.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Фонд

2017

Розміщено

коштів

Заплановане отримання доходів

Загальний фонд

 0

0

Спеціальний фонд

500000,00

70000,00

Всього

500000,00

70000,00

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
 
Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта
№ з/п    Захід    Відповідальний за виконання

1.    Аналіз динаміки розміщення тимчасово вільних залишків на рахунку загального (спеціального) фонду міського бюджету    начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату виконавчого комітету

2.    Аналіз розміру доходів отриманих від розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету    начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату виконавчого комітету
 
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено за підсумками проведеного засідання комісії з відбору банків на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів міського бюджету та аналізу інформації отриманої від визначеного банку – переможця щодо відсоткових ставок, умов та можливостей.
 


 Секретар ради                                                                                  Л. Донус

                                 Додаток 2
                                                                       до рішення Жашківської міської
                                                                    ради від 11.04.2017 №18-9/VII

 ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                  2017                                                                                     №

Про розміщення тимчасово вільних
коштів міського бюджету на вкладних
(депозитних) рахунках в установах банків


З метою забезпечення раціонального використання коштів міського бюджету, керуючись ст. 25 та п. 2 ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8 ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), міська рада

В И Р І Ш И Л А :


1. Дозволити виконавчому комітету Жашківської міської ради на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами Бюджетного Кодексу України.

2. Розміщення коштів дозволити без обмеження кількості договорів банківського вкладу (депозиту) та додаткових угод по дорозміщенню коштів за укладеними договорами з установами банків, переможцями у конкурсі.

3. Дозволити виконавчому комітету Жашківської міської ради самостійно приймати рішення в частині відмови від розміщення тимчасово вільних коштів в установах банків.

4. Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках, згідно з додатком 1.

5. Доручити Виконавчому комітету затвердити Положення про комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках та  визначити склад конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках.

 6. Конкурсній комісії провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках.

7. Секретарю міської ради Донус Л.П.  опублікувати дане рішення на офіційному сайті Жашківської міської ради та її виконавчих органів.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансівМіський голова                                                                              І. Цибровський
ПОРЯДОК
розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету у м. Жашкові на вкладних (депозитних) рахунках у банках


1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами)  визначає процедуру розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Жашкова на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
Тимчасово вільні кошти міського бюджету м. Жашкова (далі — тимчасово вільні кошти) — обсяг коштів міського бюджету м. Жашкова, які обліковуються на рахунках загального та/або спеціального фондів на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності міського бюджету м. Жашкова та виникнення заборгованості за відповідним фондом міського бюджету м. Жашкова протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.
Платоспроможність міського бюджету м. Жашкова — спроможність міського бюджету м. Жашкова своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов’язаннями.
Конкурсна комісія – колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та проведення конкурсу.
Учасники конкурсу – банки, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
Конкурс – спосіб визначення банку, який за рівних інших умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
Заявка-пропозиція - документ, в якому визначено обсяг коштів  для розміщення, умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 цього Порядку, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду.

3. Умовами розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках є:

1) прийняття Жашківською міською радою відповідного рішення, стосовно надання дозволу виконавчому комітету розміщувати тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, переможців у конкурсі; 

2) укладення договору банківського вкладу (депозиту) між виконавчим комітетом Жашківської міської ради та банком;

3) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між виконавчим комітетом Жашківської міської ради та банком обов’язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка виконавчого комітету Жашківської міської ради, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

4) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом міського бюджету м. Жашкова (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;

5) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду міського бюджету м. Жашкова непогашених середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді;

6) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення та припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.    

5. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

6. Виконавчий комітет затверджує Положення про комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на (вкладних) депозитних рахунках.

7. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках виконавчий комітет Жашківської міської ради формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом (депозитом) з урахуванням п.3 цього Порядку, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п»ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.

8. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п’ять осіб. Склад затверджується з визначенням головою комісії міського голови Жашківської міської ради.
 До складу конкурсної комісії входять представники відділу  фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого комітету, працівники виконавчих органів  Жашківської міської ради, члени постійних комісій Жашківської міської ради, управління Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області (якщо сума вкладу не перевищує 50 тис. гривень, представник управління Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області входить до складу конкурсної комісії за згодою).
Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.

9. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.
Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.
Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.
Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

10. На підставі рішення конкурсної комісії виконавчий комітет Жашківської міської ради укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).
У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з виконавчим комітетом Жашківської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

11. Укладення виконавчим комітетом Жашківської міської ради договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку.

12. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків міського бюджету м.Жашкова, відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської  області, на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті виконавчим комітетом Жашківської міської ради для розміщення таких коштів у банках.

13. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється управлінням Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області у разі дотримання умов, визначених пунктом 3, на підставі поданих виконавчим комітетом Жашківської міської ради таких документів:

1) рішення Жашківської міської ради, стосовно надання дозволу виконавчому комітету розміщувати тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, переможців у конкурсі; 

2) довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування міського бюджету;

3) договору банківського вкладу (депозиту) між виконавчим комітетом Жашківської міської ради  та банком;

4) розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету;

5) платіжного доручення;

6) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування.
Операції, пов’язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться управлінням Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державною казначейською службою.
Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання міського бюджету м. Жашкова здійснюється управлінням Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області у визначеному нею порядку.

14. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини із вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

15. Кошти за користування вкладом (проценти) зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації. У договорі банківського вкладу (депозиту) обов’язково зазначаються визначені управлінням Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду міського бюджету м. Жашкова, на який банки перераховують у строки, передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом (проценти).

16. Виконавчий комітет Жашківської міської ради інформує щомісяця до 3 числа управління Державної казначейської служби України у місті Жашкові Черкаської області, яке здійснює обслуговування міського бюджету м.Жашкова, про суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернених з таких рахунків; залишок коштів міського  бюджету, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках; кошти (проценти), що надійшли до міського бюджету від банків за користування вкладами (депозитами).


 


Секретар ради                                                                                 Л. Донус