Про розгляд регуляторного акта по тарифам вода від 18.08.2016

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
 

від  18.08.2016                                                                                 №116

Про розгляд регуляторного акта щодо
встановлення тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд
та прибудинкових териорій,

Розглянувши клопотання Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства від 15.08.2016  №553, Постанову КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», інші документи, заслухавши головного економіста ВУЖКГ Кисіль Н.І. та у зв»язку із необхідністю перегляду існуючих тарифів на дані послуги і відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.2 власних повноважень, ст. 28, ст.53 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Жашківської міської ради      

ВИРІШИВ :

1.    Секретарю виконавчого комітету міської ради Тернавській О.В. оприлюднити регуляторний акт, а саме: проект рішення «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» і аналіз впливу регуляторного акта на офіційному сайті міської ради (додатки 1, 2).

2.    Установити термін в один місяць від дати оприлюднення регуляторного акта на офіційному сайті , впродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від жителів міста за тел. 6-11-41, 6-07-20.

3.    Про хід виконання рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради  у вересні 2016 року.

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В.

 

Міський голова                                                           І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:
Начальник
відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                         В. Куровська 

             Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Жашківської міської ради
від   ______________  _____ №

 

Аналіз
впливу регуляторного акту  Проекту рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій Жашківським ВУЖКГ»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.     

Діючі тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій були встановлені рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради від 23.10.2014 року №157, відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011 р.№869.
Протягом терміну дії встановлених тарифів відбулися зміни у чинному законодавстві, зокрема: зростання ціни на електроенергію, збільшення мінімальної заробітної плати.
ВУЖКГ зроблено розрахунок витрат на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до Закону України «Про  житлово – комунальні послуги», вимог Постанови КМУ від 01.06.2011 року № 869 «Порядок  формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» зі змінами. Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги», на відміну порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (зі змінами) , не передбачено можливості зменшення виконавцем переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за результатами проведення громадських слухань. Одночасно зазначено, що чинними нормативно – правовими актами не передбачено механізму щодо зменшення переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за ініціативою споживачів. Зазначений перелік послуг налічував 17 послуг, які мали обов’язково надаватися для належного утримання та збереження житлового фонду.     

2. Визначення цілей  державного регулювання.

Метою здійснення державного регулювання тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Жашківським ВУЖКГ є визначення економічно - обгрунтованих тарифів на вище  вказані послуги, а також забезпечення  захисту споживачів від необґрунтованого їх підвищення.     

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.      

Збереження діючих тарифів є неприйнятими , оскільки змінилися вихідні дані для проведення розрахунків (вартість електроенергії).
Збереження існуючого стану неможливе без зміни діючих тарифів.     

4. Опис  механізму ,який пропонується для розв’язання проблем.
Регуляторні цілі планується розв’язати шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. Рішення про тарифи на послуги по утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій буде єдиним процедурним документом,  відповідно до якого встановлюються тарифи.     

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей.
 Запровадження регуляторних тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій сприятиме доступності та прозорості процесу ухвалення регуляторних рішень  при встановленні тарифів.

6. Очікувані результати .

Застосування скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Жашківським ВУЖКГ, які будуть затверджені на засіданні виконавчого комітету міської ради , сприятимуть :
-    забезпечення обсягів надання послуг з утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій;
-    покращення якості надання послуг ;
-    забезпечення беззбиткової роботи підприємства ;
-    зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів .    

7. Строк дії акта .    

Строк дії регуляторного акта необмежений і переглядається у разі потреби.  

8. Показники результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності регуляторного акта є :
-    сплата підприємством вчасно і в повному обсязі всіх податків та зборів до бюджетів усіх рівнів;
-    рівень відшкодування тарифами витрат на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
-    якість та безперебійність надання послуг.    

9. Відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності . Повторне  відстеження результативності буде здійснюватись через рік , з дня прийняття регуляторного акта.
Результативність регуляторного акта визначається за показниками результативності,які передбачені в попередньому розділі.

Розробник акту
Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                       О. Тернавська 


Додаток  2
до рішення виконавчого комітету
Жашківської міської ради
від  ______________  _____ №

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від _________  №_______

Про встановлення тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій        Розглянувши клопотання Жашківського виробничого управління житлово – комунального господарства від 15.08.2016 №553, Постанову КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги», інші документи, заслухавши  головного економіста ВУЖКГ Кисіль Н.І., та у зв’язку із необхідністю перегляду існуючих тарифів на дані послуги і відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.2 власних повноважень, ст.28, ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Встановити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розроблених Жашківським ВУЖКГ відповідно до додатку, що додається.

2.    Рішення виконавчого комітету від 29.09.2015 року №116 вважати таким, що втратило  чинність.

3.    Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Тернавській О.В. оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Жашківської міської ради.

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В.

 

 Міський голова            /підпис/            І. Цибровський


Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                            О. Тернавська

 


Додаток
до проекту рішення виконавчого комітету
Жашківської міської ради
від 18.08.2016 №116


Зміна розрахункових тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій
по Жашківському ВУЖКГ на 2016 рік

№ п/п

Назва вулиці (бульвару, провулку площі),

в дужках зазначено колишню назву вулиці

Діючий тариф з ПДВ грн.

Розрахунковий тариф з ПДВ грн.

Збільшення тарифу до діючого грн. (+)

для власників квартир

для власників квартир

1

Соборна  (Леніна), 10

1,01

3,99

2,98

2

Соборна  (Леніна, 12

1,63

2,43

0,80

3

Соборна  (Леніна), 14

1,24

2,82

1,58

4

Соборна  (Леніна), 26

0,79

2,98

2,19

5

Соборна  (Леніна), 52

1,18

3,56

2,38

6

Давиденка, 4а

1,88

5,39

3,51

7

Давиденка, 13

1,54

4,29

2,75

 

Всього

1,32

3,64

2,31

8

Волошкова (Зої Космодем’янської),  23

0,45

1,21

0,76

9

Перемоги, 34а

0,53

1,26

0,73

 

Всього

0,49

1,24

0,75

10

Соборна (Леніна), 2

0,33

3,21

2,88

11

Соборна (Леніна), 57

0,40

3,26

2,86

12

Вокзальна, 12

0,49

2,80

2,31

13

Ринкова (Комінтерна),  3

0,35

2,29

1,94

14

Ринкова (Комінтерна), 5

0,39

4,34

3,95

15

Ринкова (Комінтерна), 7

0,47

3,45

2,98

16

Костромська, 21

0,31

2,64

2,33

17

Миру, 4

0,37

2,62

2,25

18

Миру, 6

0,38

1,71

1,33

19

Миру,  8

0,32

1,87

1,55

20

Миру, 10

0,36

2,39

2,03

21

Перемоги, 12

0,35

1,32

0,97

22

Перемоги, 32

0,34

4,34

4,00

23

Перемоги, 34

0,31

3,66

3,35

24

Перемоги, 40

0,47

1,19

0,72

25

Павлова, 2

0,41

1,85

1,44

26

Павлова, 4

0,38

2,93

2,55

27

Кармелюка, 2

0,45

5,66

5,21

28

Кармелюка, 4

0,37

2,51

2,14

29

Волошкова (Зої Космодем’янської), 17

0,50

2,97

2,47

30

Волошкова (Зої Космодем’янської), 19

0,38

2,40

2,02

31

Волошкова (Зої Космодем’янської), 21

0,33

3,58

3,25

32

Маслозаводська, 1

0,26

3,04

2,78

33

Лікарняна (Щорса), 8

0,33

2,09

1,76

34

Лікарняна (Щорса), 13

0,28

2,16

1,88

35

Лікарняна (Щорса), 16

0,41

1,83

1,42

36

Перемоги, 30

0,19

4,14

3,95

 

Всього

0,37

2,82

2,46