Про розгляд регуляторного акта Про затвердження Положення про перейменування вулиць, провулків, парків, скверів, площ м.Жашкова

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

від 14.06.2016                                                                                      №7-6/VII
Про розгляд регуляторного акта
«Про затвердження Положення про порядок
найменування  (перейменування)    вулиць,
провулків, площ, парків, скверів та    інших
об’єктів, розташованих на території м. Жашкова»

З метою впорядкування механізму розгляду питань щодо перейменування та найменування об'єктів міського підпорядкування, діючи у відповідності Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.12 р. № 989 «Про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імені (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», ст. 25, п. 41 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки»  враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Секретарю міської ради Донус Л.П. оприлюднити регуляторний акт, а саме: аналіз регуляторного впливу  проекту рішення Жашківської міської  ради «Про затвердження Положення про порядок найменування  (перейменування)  вулиць, провулків, площ, парків, скверів та    інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова» та  проект рішення Жашківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок найменування  (перейменування)  вулиць, провулків, площ, парків, скверів та    інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова»,  відповідно до додатків 1, 2, що додаються.

2. Установити термін в один місяць від дати оприлюднення регуляторного акта на офіційному сайті міської ради, впродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від жителів міста за тел. 6-11-46, 6-11-44.

3. Про хід виконання рішення заслухати на  наступній сесії міської ради у липні 2016 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Л.П. та постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування.

 


Міський голова                                                                             І. Цибровський

 

 

 

 

 


 Додаток 1
 до рішення міської ради
від 14.06.2016  №7-6/VII


Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Жашківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок найменування  (перейменування)  вулиць, провулків, площ, парків, скверів та    інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова».

 


1.    Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
Проект рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок найменування  (перейменування)  вулиць, провулків, площ, парків, скверів та    інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова» підготовлено з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів інших об’єктів, недопущення повторів та непослідовності в нумерації будинків та споруд та створення умов ефективного володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками.

2. Цілі регулювання.

1. Дотримання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в процедурі реєстрації об'єктів нерухомості, що розташовані на території міської ради, шляхом присвоєння їм поштових адрес, постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 №989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»
2. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перша альтернатива - залишити все без змін, тоді, як наслідок, можливе виникнення труднощів при перереєстрації, оформленні спадку та інших діях з об’єктами нерухомості.

Друга альтернатива - надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентаризації та іншим присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та інших дій з об’єктами нерухомості вносити зміни до існуючих адрес. В такому випадку, відсутність уніфікованої системи надання та зміни адрес призведе до виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією – проблема не розв’язується.

Третя альтернатива – прийняття рішення ради «Про затвердження Положення про порядок найменування  (перейменування)  вулиць, провулків, площ, парків, скверів та    інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова» – єдиний спосіб досягнення поставлених цілей.

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи:
підготовка та прийняття рішення з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
 Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, надасть можливість затвердити Положення про порядок найменування  (перейменування)  вулиць, провулків, площ, парків, скверів та    інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова, присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та встановити чіткі строки опрацювання, погодження та присвоєння уповноваженим органами поштових адрес об'єктам нерухомості на території міської ради.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат. Сфери та види впливу регулювання
 Очікується, що у разі прийняття даного рішення, воно впливатиме на сферу інтересів органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та населення:
Створення та запровадження чіткого механізму присвоєння зміни та анулювання поштових адрес;
Сприяння охороні майнових прав суб’єктів господарювання та інтересів громадян міста.

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Органи місцевого

самоврядування

 

Запровадження чіткого механізму присвоєння зміни та анулювання поштових адрес

Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам'ятних дошок, знаків або символів, пов’язаних із перейменуванням та найменуванням об'єктів міського підпорядкування за пропозиціями виконавчих органів місцевого самоврядування та громадян, проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

 

Суб’єкти

господарювання та

жителів міста

 

1.Чітко визначений орган

місцевого

самоврядування та його

повноваження в

процедурі опрацювання

заяв про присвоєння,

зміну або анулювання

поштових адрес,

2. Можливість надавати пропозиції

встановлення пам'ятних дошок, знаків або символів, пов’язаних із перейменуванням та найменуванням об'єктів міського підпорядкування

Витрати часу,

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам'ятних дошок, знаків або символів, пов’язаних із перейменуванням та найменуванням об'єктів міського підпорядкування за пропозиціями громадських організацій або інших юридичних осіб, проводиться за рахунок коштів ініціаторів.

 

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту. Строк дії цього регуляторного акта не обмежено.

8. Показники результативності регуляторного акту передбачається визначити за наступними критеріями:
- кількість  вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та споруд перейменованих (найменованих);
- кількість встановленних пам’ятних знаків і меморіальних дощок;9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності дії регуляторного акту.
  Заходи з відстеження результативності дії регуляторного акту здійснює виконавчий комітет міської ради у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».
  Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.
  Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

                                                               

  Додаток 2
 до рішення міської ради 
від 14.06.2016  №7-6/VII 


ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
 П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
   
від                    №

Про затвердження  Положення про
порядок найменування  (перейменування)
вулиць, провулків, площ, парків, скверів та
інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова»


 
З метою впорядкування механізму розгляду питань щодо перейменування та найменування об'єктів міського підпорядкування, діючи у відповідності Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.12 р. № 989 «Про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імені (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», ст. 25, п. 41 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки»  враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Положення про порядок найменування  (перейменування)  вулиць, провулків, площ, парків, скверів та    інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова згідно з додатком №1.

2.  Секретарю ради Донус Л.П. оприлюднити це Положення в офіційних засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В. та постійну комісію міської ради з питань з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

 

Міський  голова                                                                            І. Цибровський

 

 

                                                                        Додаток №1 до рішення
 Жашківської міської ради від___ №__

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок найменування (перейменування) вулиць,
провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів,
розташованих на території м. Жашкова

 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про порядок найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території м. Жашкова (надалі – Положення) розроблене з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів (надалі – Об’єкти) у м. Жашкові.
 
1.2. Найменування (перейменування) Об’єктів здійснюється на підставі рішення Жашківської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради та після проведення громадського обговорення в установленому діючим законодавством порядку у разі найменування (перейменування) Об’єктів на честь  фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 24.05.2012р. №4865-VI «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012р. №989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».
 
1.3. Всі нові найменування (перейменування) Об’єктів без скорочень подаються  до Черкаської філії ДП "Національні інформаційні системи", для внесення достовірної та актуальної інформації до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 
1.4. Виправлення технічних помилок та приведення написання найменувань Об’єктів у відповідність до вимог українського правопису не є зміною найменування та здійснюється шляхом прийняття рішення Жашківською міською радою, підготовленого на підставі обґрунтованого висновку.

1.5. Виконавчий комітет міської ради здійснює підготовку та внесення на  розгляд ради подання щодо найменування (перейменування) Об’єктів. 
З метою глибокого фахового вивчення доцільності найменування (перейменування) Об’єктів і підготовки відповідних рекомендацій до розгляду міською радою запрошує до вивчення питання найменування (перейменування) Об’єктів  істориків, мовознавців, краєзнавців, громадських діячів.
  
2. Підстави та умови найменування (перейменування) Об’єктів:
 
2.1. Найменування (перейменування) Об’єктів здійснюється для задоволення потреб територіальної громади м. Жашкова в однаковому розумінні і використанні назв Об’єктів, розташованих на території м. Жашкова, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам’яті видатних городян, інших фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов’язаних з історією України та м. Жашкова.
 
2.2. Найменування (перейменування) Об’єктів обов’язково повинно:
 
- врахувати загальноміські інтереси, місцеві топонімічні традиції, сучасне, історичне, національне, соціальне, культурне значення та географічну назву місцевості, на якій розташований Об’єкт;
 
- відображати найбільш істотні індивідуальні характеристики Об’єкта;
 
- відповідати словотворчим, вимовним і стилістичним нормам сучасної української літературної мови;
 
- бути благозвучним, зручним для вимови, коротким і таким, що легко запам’ятовується;
 
- не повторювати вже наявних назв (найменувань).
 
2.3. Перейменування (зміна назви) Об’єктів здійснюється у виняткових випадках, а саме:
 
а) при відновленні історично сформованих найменувань, які мають  культурно-історичну цінність;
 
б) у разі підпадання під дію Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”;
 
в) при зміні статусу і/або функціонального призначення відповідного об’єкта;
 
г) з метою усунення дублювання існуючих найменувань в межах території міста.
 
2.4. Під час розгляду питання щодо найменування (перейменування) Об’єктів  м. Жашкова може бути відмовлено якщо:
 
2.4.1. Запропоновані для увічнення особи не мають особливих заслуг перед державою і територіальною громадою міста, не відзначені почесними званнями та державними нагородами, а події не є визнаними історичною наукою чи суспільством.
 
2.4.2. Подані документи не відповідають вимогам цього Положення.
 
2.4.3. Виявлено недостовірні дані у документах, поданих на розгляд.
 
2.4.4. У разі відмови у найменуванні (перейменуванні) Об’єктів ініціаторам пропозицій, за результатами розгляду, надсилається вмотивована відповідь.
 
   3. Найменування (перейменування) Об’єктів на честь фізичних осіб здійснюється з метою увічнення пам’яті про осіб, які:
 
а) внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;
 
б) здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;
 
в) зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.
  
4. Питання щодо найменування (перейменування) Об’єкта на честь фізичної особи може бути ініційовано до розгляду лише після її смерті.
  
5. У разі якщо у фізичної особи, ім’ям якої пропонується найменувати (перейменувати) Об’єкт, є родичі (діти, вдова, вдівець, а у разі якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), до клопотання додається також їх письмова згода на присвоєння імені.
 
 6. Найменування (перейменування) Об’єктів на честь ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій здійснюється з метою:
 
а) популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України;
 
б) формування історичної свідомості Українського народу;
 
в) сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.
 
7. Пріоритетним є присвоєння Об'єктам міського підпорядкування імен тих фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, які пов’язані з об'єктами міського підпорядкування, яким ці імена та назви присвоюються.

8. Імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються об'єктам міського підпорядкування лише після проведення громадського обговорення.

9. У назвах об’єктів міського підпорядкування не можуть згадуватися діячі комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, терористичних операцій та антидержавних спрямувань.

10. Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про  перейменування Об’єктів міського підпорядкування

10.1. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо перейменування та найменування об’єктів міського підпорядкування та врахування їх думки під час прийняття відповідного рішення.

10.2. Громадське обговорення проводиться на основі цього Положення та відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Організатором громадського обговорення є виконавчий комітет Жашківської міської ради.

10.4. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

10.5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором та повинно містити:

- питання, що виноситься на громадське обговорення.
- строк проведення громадського обговорення.
- форма громадського обговорення та перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого обговорення.
- відповідальних осіб.
- термін подачі звіту з метою прийняття рішення про подання щодо найменування (перейменування) Об’єктів Жашківською міською раді.
- строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

10.6. Організатор громадського обговорення самостійно визначає форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних можливостей.

10.7. Громадське обговорення передбачає:
1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, що містить відомості про:
- найменування організатора громадського обговорення.
- найменування об’єкта міського підпорядкування, який пропонується перейменувати.
- ім'я  (імена) фізичних осіб, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції.
- осіб, що внесли пропозицію щодо перейменування та найменування об’єктів міського підпорядкування.
- строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників.
- поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень).
- місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення.
- прізвище та ім'я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення.
- строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо перейменування та найменування об’єктів міського підпорядкування та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень).

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

11.7. Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менш як два місяці.

11.8. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Жашківської міської ради.

11.9. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, найменування та місцезнаходження для юридичних осіб, у строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення.

11.10. Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

11.11. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

11.12. Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

11.13. Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, оприлюднюються організатором громадського обговорення на офіційному веб-сайті Жашківської міської ради.

12. Перейменування об'єктів міського підпорядкування проводиться виключно міською радою відповідно до законодавства України.

12.1. Рішення виконкому про подання про перейменування об'єктів міського підпорядкування вносяться на розгляд ради, відповідно до законодавства України, на підставі звернень органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших юридичних осіб, мешканців міста Жашова.

12.2. Міська рада з питання перейменування та найменування об’єктів міського підпорядкування приймає одне з наступних рішень:

12.2.1. про присвоєння відповідного перейменування чи найменування Об'єкту міського підпорядкування з дорученням відповідному виконавчому органу міської ради або комунальному підприємству провести необхідні заходи, пов'язані з  перейменуванням та найменуванням об'єктів міського підпорядкування;

12.2.2. про відхилення подання про перейменування чи найменування об'єктів міського підпорядкування.

12.3. Рішення міської ради про перейменування чи найменування об'єктів міського підпорядкування підлягають оприлюдненню у громадсько- політичній газеті “Жашківщина”, інших засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради, а також доводяться до відома усіх зацікавлених підприємств, організацій та установ міста.

12.4. Присвоєні найменування об'єктів міського підпорядкування підлягають обов’язковому внесенню до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Дійсним вважається лише те перейменування чи найменування об’єкту міського підпорядкування, яке внесено до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

12.5. Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам'ятних дошок, знаків або символів, пов’язаних із перейменуванням та найменуванням об'єктів міського підпорядкування за пропозиціями виконавчих органів місцевого самоврядування та громадян, проводиться за рахунок коштів міського бюджету.
Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам'ятних дошок, знаків або символів, пов’язаних із перейменуванням та найменуванням об'єктів міського підпорядкування за пропозиціями громадських організацій або інших юридичних осіб, проводиться за рахунок коштів ініціаторів.Секретар ради                                                                                             Л. Донус