Про розгляд регуляторного впливу проекту рішення«Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються Жашківським ВУЖКГ для населення, бюджетних організацій та інших споживачів»

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
 
від 19.05.2016                                                                              №76

Про розгляд регуляторного впливу проекту рішення
«Про встановлення тарифів на послуги водопостачання
та водовідведення, що надаються  Жашківським ВУЖКГ
для населення, бюджетних організацій та інших споживачів»


        
         Розглянувши клопотання Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства від 17.05.2016 №366, Постанову КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», п.16 Порядок формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №532, інші документи та відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.2 власних повноважень, ст. 28, ст.53 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Жашківської міської ради     

ВИРІШИВ :

1.    Секретарю виконавчого комітету міської ради Тернавській О.В. оприлюднити регуляторний акт, а саме: проект рішення «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються Жашківським ВУЖКГ» для населення, бюджетних організацій та інших споживачів» і аналіз впливу регуляторного акта на офіційному сайті міської ради (додатки 1, 2).

2.    Установити термін в один місяць від дати оприлюднення регуляторного акта на офіційному сайті, впродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від жителів міста за тел. 6-11-41, 6-07-20.

3.    Про хід виконання рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради  у червні 2016 року.

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В.


Міський голова                                                           І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
          відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                         В. Куровська    

 

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Жашківської міської ради
від_________ №______Аналіз регуляторного впливу
проекту «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються Жашківського ВУЖКГ для населення, бюджетних організацій та інших споживачів»

Визначення проблем та її аналіз  Основною метою діяльності Жашківського виробничого управління житлово-комунального  водопостачання та водовідведення є надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним установам і організаціям та іншим споживачам Жашківського району.
 

  До постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869« Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні послуги» внесено зміни, зокрема затверджено новий Порядок формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем).
  Відтепер, витрати на проведення планових періодичних повірок та формування обмінного фонду квартирних засобів обліку холодної води включаються до тарифу.
      

Діючі тарифи не відшкодовують в повному обсязі витрат на послуги з водопостачання та водовідведення. Підприємство не має змоги сплачувати в повному обсязі за енергоносії, паливно-мастильні матеріали, податки.
   

   Враховуючи необхідність підвищення мінімальної заробітної плати і зростання цін на паливно-енергетичні ресурси та інші матеріали, підприємством розроблено нові витрати по наданню послуг на водопостачання та водовідведення відповідно до постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 р. (зі змінами) визначено:

-собівартість витрат на послуги з водопостачання в розмірі – 7,611 грн/м3

-собівартість витрат на централізоване водопостачання – 7,411 грн/м3

Собівартість витрат централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньбудинкових систем) – 8,357 грн/м3

-собівартість витрат на  послуги з водовідведення в розмірі – 9,76 грн/м3.

Відповідно до цього діючі тарифи для споживачів занижені і не відповідають статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», згідно якої у разі затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виробникам різницю між затвердженим розміром цін та економічно обґрунтованими витратами. Затвердження тарифів на ЖКП нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається.
   

   На основі вищезгаданого та з метою приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня, забезпечення надійного і безперебійного надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення, підприємством розроблено та подано на розгляд нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення:
         

                                                 Водопостачання           Водовідведення
                                                                   (з ПДВ)                           (з ПДВ)
Для населення                      
в тому числі :
-абоненти які проживають
в одноквартирних будинках
(будинок на одного хазяїна)    –      9,78 грн/м3                       11,71 грн/м3
-абоненти з багатоквартирних
 будинків та мешканці будинків
 приватного сектору в яких
декілька співвласників
( будинок на декілька господарів) – 10,03 грн/м3                    11,71 грн/м3
Для бюджетних        
установ та організацій                      -  10,51 грн/м3                   11,71 грн/м3

Для інших споживачів                      -  11,88 грн/м3                   15,00 грн/м3

Мета та завдання регулювання


Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

• створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з водопостачання та водовідведення;
• забезпечення беззбитковості діяльності Жашківського ВУЖКГ шляхом встановлення   тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення цілей даного регуляторного акту можуть бути:

• збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотації з місцевого  бюджету. Дана альтернатива не є придатною, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві, є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку - порушується режим надання послуг та підприємство опиниться на межі банкрутства. Також порушуються вимоги чинного законодаства щодо затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги;
• надання підприємству дотації в повному обсязі на покриття збитків від неповного відшкодування економічно–обґрунтованих витрат в тарифах без їх зміни. Дана альтернатива не є оптимальним варіантом вирішення проблеми. У зв’язку з тим, що кошти на надання дотації повинні виділятися з місцевого бюджету і вони є досить значними,   можлива затримка надходження або невиконання дохідної частини місцевого бюджету, що може призвести до несвоєчасних розрахунків бюджету з підприємством, відповідно збільшення ризику невчасних розрахунків останнього по зобов’язаннях за енергоносії, матеріали, паливно – мастильні матеріали, затримку у виплаті заробітної плати, несвоєчасної оплати податків і зборів, що буде супроводжуватись зростанням кредиторської заборгованості, виставленням штрафних санкцій та іншими негативними наслідками.
• виділення з місцевого бюджету дотації для компенсації різниці в тарифах (діючими та тими, що пропонуються). Дана альтернатива не є оптимальним варіантом вирішення проблеми у зв’язку з тим, що у місцевому бюджеті не передбачено кошти на покриття даних витрат;
• встановлення економічно обгрунтованих тарифів, які пропонується до розгляду. Для   покращення існуючого фінансового стану підприємства доцільним і єдиним прийнятним на цей час шляхом є встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

Механізм та заходи, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми.

Встановлення нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення з метою забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат на постачання питної води   та відведення стоків.

Таким чином, даним регуляторним актом забезпечується збалансованість інтересів споживачів послуг та комунального підприємства:

• споживачам забезпечується прозорість та доступність структури плати за послуги водопостачання та водовідведення;
• виконавцем послуг забезпечується повне відшкодування вартості послуг з водопостачання та водовідведення;
• створюються умови стабілізації роботи підприємства.

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

    Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. За умови забезпечення повної проплати послуг споживачами, зростання тарифів позитивно вплине на фінансові результати роботи підприємства, що дасть змогу інвестувати кошти на оновлення основних засобів, енергозберігаючі технології. Все це, в свою чергу, дасть змогу підвищити якість обслуговування населення
   

   В зв’язку з монопольним характером надання послуг з водопостачання та водовідведення, керуючись вимогами нормативно-правових актів вартість цих послуг не може визначатися ринковими методами і тому встановлюється рішенням Жашківської міської ради. Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є подальше підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини і вузли до транспортних засобів, заміна рівня мінімальної заробітної плати, податків та інших витрат, передбачених законодавчими актами.
   

Для попередження наслідків будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акта.

Сфера інтересів міської ради та підприємства

Вигоди:

• покращення якості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню;
• вирішення питання надійного водопостачання та водовідведення в м.Жашків;
• забезпечення беззбиткової роботи Жашківського ВУЖКГ;
• підвищення надійності роботи об’єктів та мереж;
• можливості довготермінового планування і прогнозування діяльності підприємства;
• можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;
• зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів.
Витрати:
• збільшення витрат на субсидії.

  Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Вигоди:

• підвищення якості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню;
• забезпечення надійності надання послуг.
Витрати:
• можливе збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.


    Сфера інтересів громадян
Вигоди:

• підвищення якості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню;
• забезпечення надійності надання послуг.
Витрати:
• можливе збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

Строк дії акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежно, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

Показники результативності регуляторного акту.

    В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

1. Результати фінансово – економічної діяльності підприємства.

2. Рівень зростання заробітної плати.

3. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з водопостачання та водовідведення (щоквартально).

4. Рівень проплати споживачами за надані послуги.

5. Показник прибутковості чи збитковості.

6. Витрати на капітальні інвестиції в розрахунку на одного мешканця.

7. Показник погашення кредиторської заборгованості всього, у тому числі за електроенергію, з оплати праці, за розрахунками з бюджетом.

Відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.Повторне відстеження планується здійснити через пів року після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення не врегульованих та проблемних питань вони будуть усунуті шляхом внесення відповідних змін.


Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                              О. Тернавська

 


      


    Додаток  2
до рішення виконавчого комітету
 Жашківської  міської ради
 від ________  №_____

                                     
ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 
від __________                                                                                       №_______
 
Про встановлення  тарифів на послуги водопостачання
та  водовідведення, що надаються  Жашківським ВУЖКГ
для населення, бюджетних організацій та інших споживачів

 


      Розглянувши клопотання Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства від 17.05.2016 №366, Постанову КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,  інші документи, та у зв’язку із необхідністю перегляду існуючих тарифів на дані послуги і відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.2 власних повноважень, ст. 28, ст.53 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Жашківської міської ради
      

ВИРІШИВ :


1.    З 01.07.2016 встановити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються Жашківським ВУЖКГ для населення, бюджетних організацій та інших споживачів, розроблених Жашківським ВУЖКГ відповідно до додатку,  що додається.

2.    Рішення виконавчого комітету від 29.09.2015 року №115 вважати таким, що втратило чинність.

3.    Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Тернавській О.В. оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті  Жашківської міської ради.

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В.


 

Міський голова                                                            І. Цибровський
 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
                                                                                   відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                         В. Куровська                                                                                   

 

 

Додаток
до проекту рішення
виконавчого комітету
Жашківської міської ради

ДОВІДКА
про зміни розрахункових тарифів на житлово-комунальні
послуги на водопостачання  по Жашківському ВУЖКГ на 2016 рік

 

 

Види послуг

 

 

 

Одиниця

  виміру

 

 

 Діючий тариф з ПДВ

            грн

 

Економічно обгрунтовнаий  тариф                              грн

 

Збільшення ( + )

грн./%

Насе-   

лення

Бюд-

жетні

Інші

спожи-

вачі

   Населення

 

Бюд-

жетні

інші

спожи-

вачі

Насе-   

лення

Бюд-

жетні

інші

спожи-

вачі

Споживачі одноквартирних

будинквів

Споживачі багатоквартирних будинків

Абон. одноквартирних

будинквів

Абон. багатоквартирних будинків

 

 

 

 

Водопостачання

 

 

 

 

 

  м3

 

 

 

 

 

8,99

 

 

 

 

 

10,07

 

 

 

 

11,68

 

 

 

 

9,78

 

 

 

 

10,03

 

 

 

 

10,51

 

 

 

 

11,88

 

 

 

 

+0,79/

8,8%

 

 

 

 

 

  +1,04/

11,6%

 

 

 

 

+0,44

4,4%

 

 

 

 

+0,20

1,7%

 

 

Примітка: Абоненти які проживають в одноквартирних будинках (будинок на одного хазяїна) Абоненти з багатоквартирних будинків, це стосується не лише жителів квартир  багатоповерхівок, а й мешканців  приватного сектору, в яких декілька співвласників (будинок на декілька господарів)

ДОВІДКА
про зміни розрахункових тарифів на житлово-комунальні
послуги на водовідведення  по Жашківському ВУЖКГ на 2016 рік

 

 

Види послуг

 

 

 

Одиниця

  виміру

 

 

 Діючий тариф з ПДВ

            грн

 

 Економічно обґрунтований тариф

              грн

 

Збільшення (+)

        

грн./ %

Насе-   

лення

Бюд-

жетні

інші

спожи-

вачі

Насе-   

лення

Бюд-

жетні

інші

спожи-

вачі

Насе-   

лення

Бюд-

жетні

Інші

спожи-

вачі

 

 

 

 

Водовідведення                          

 

 

 

 

  м3

 

 

 

 

 

10,71

 

 

 

 

10,55

 

 

 

 

14,04

 

 

 

 

11,71

 

 

 

 

11,71

 

 

 

 

15,00

 

 

 

 

+1/ 9,3%

 

 

 

 

+1,16/

11%

 

 

 

 

+0,96/

6,8%

 

                                                                            
  Керуюча справами (секретар)  виконавчого комітету                                                                      О. Тернавська