Про безоплатне прийняття Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки до комунальної власності Жашківської міської об’єднаної територіальної громади

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                             №

Про безоплатне прийняття Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки до комунальної власності Жашківської міської об’єднаної територіальної громади


Відповідно до ст.25,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.142 Конституції України, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  Цивільного та Господарського Кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад», розпорядження Жашківської районної державної адміністрації від 02.01.2018 №1 «Про передачу Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки до комунальної власності Жашківської міської ради Черкаської області», зі змінами внесеними розпорядженням Жашківської районної державної адміністрації від 25.01.2018 №19, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та благоустрою, Жашківська міська рада

В И Р І  Ш И Л А:

1. Прийняти безоплатно в комунальну власність Жашківської міської об’єднаної територіальної громади Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки з 01.02.2018 року.

2. Доручити міському голові утворити комісію для здійснення приймання – передачі Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки від відділу освіти районної державної адміністрації та оформлення актів приймання – передачі відповідно до чинного законодавства.

3. Жашківській міській раді прийняти повноваження засновника Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки.

4. Начальнику відділу освіти Жашківської міської ради:

4.1 внести зміни до установчих документів Жашківського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки;

4.2 прийняти в оперативне управління та на баланс Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки,  належні йому основні засоби та малоцінний інвентар, права та зобов’язання, які передаються, на дату передачі.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та благоустрою та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради.Міський голова        І. Цибровський


Завертана 61146