Про затвердження програми розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                               №


Про  затвердження програми
розвитку дошкільної освіти
на період до 2022 рокуВідповідно  до   пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання обласної Програму розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 14.12.2011 № 10-1/VI з змінами, внесеними рішенням Черкаської обласної ради від 22.12.2017 №19-15/VІІ,  врахувавши пропозиції постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту,  Жашківська міська  рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити  програму  розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року  (далі - Програма), додається.

2. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету та  за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством (субвенцій з державного бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджетів, благодійної допомоги від фізичних або юридичних осіб тощо).

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань з питань охорони здоров’я, освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики та спорту та  відділ освіти Жашківської міської ради.Міський голова                                                                          І. Цибровський


Савицька 60727                                                                                                    

 

Додаток                                                                                

до рішення міської ради                                                                                        

від ________  № _____


 


 ПРОГРАМА  РОЗВИТКУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  НА ПЕРІОД ДО 2022 РОКУМета і завдання Програми


       Програму розроблено відповідно до обласної Програму розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 14.12.2011 № 10-1/VI з змінами, внесеними рішенням Черкаської обласної ради від 22.12.2017 №19-15/VІІ.
      

Метою програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти в Жашківській міській об’єднаній територіальній громаді на найближчі роки та перспективу забезпечення конституційних прав та гарантій щодо її доступності та безоплатності здобуття в навчальних закладах.      

Завдання і заходи з виконання  Програми розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року  наведені у додатку1 до Програми.

Очікувані результати виконання Програми
      

Виконання Програми дасть змогу:      

створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;     

розширити мережу закладів дошкільної освіти усіх типів і форм власності;     

зміцнити матеріально-технічну базу таких закладів;     

збільшити кількість дітей, які здобули дошкільну освіту, задовольнити їх освітньо-культурні потреби, а також потреби у самовизначенні та творчій реалізації;      

удосконалити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.

Джерела фінансування Програми

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить 11808,0 тис.грн.      

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання проекту  бюджету Жашківської об’єднаної територіальної громади у межах видатків, передбачених  головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
      

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ освіти Жашківської міської ради. Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ освіти Жашківської міської ради подає щорічно до 15 лютого міській раді.

Секретар ради                                                                          А.Завертана

 

 

ДОДАТОК 1 до Програми
Завдання і заходи з виконання  Програми розвитку дошкільної освіти на період до 2022 року

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозований обсяг фінан-сування для виконання завдання тис. грн.

усього 

за роками 

2018

2019 

2020 

2021 

2022 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.  Забезпечення конституційних і державних гарантій щодо доступності і здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних закладів різних типів і форм власності.

Кількість закладів дошкільної освіти, роботу  яких відновлено

 

 

 

 

 

 

1) розширення мережі закладів дошкільної освіти шляхом відновлення роботи та вивільнення орендованих приміщень 

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети 

 

 

Сприяти відкриттю приватних закладів дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриття додаткових груп у функціонуючих ДНЗ

2

 

2

 

 

 

 

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети 

1895,0

 

Відновлення  діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий час не працював в зв’язку з відсутністю дітей

 

 

 

 

 

 

 

відділ освіти міської ради

 

 

 

Відкриття закладів дошкільної освіти (груп) у пристосованих приміщеннях

 

 

 

 

 

 

 

відділ освіти міської ради

 

 

 

Забезпечення гнучкого режиму роботи закладів дошкільної освіти, прогулянкових груп, груп соціально-педагогічного патронату, перебування окремих дітей (4-24 год.)

 

 

 

 

 

 

 

відділ освіти міської ради

 

 

 

Відкриття короткотривалих груп у функціонуючих ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів дошкільної освіти, у яких проведено ремонт приміщень

24

4

5

6

4

5

2) забезпечення  проведення ремонту будівель, зокрема дахів,   котелень, комунікаційних систем та обладнання комунальних навчальних закладів

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

2040,0

Разом за завданням 1

 

26

4

7

6

4

5

 

 

 

3935,0

2. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

Рівень забезпечення закладів дошкільної освіти обладнанням

10

2

2

2

2

2

1) проведення модернізації матеріально технічної бази дошкільних навчальних закладів тощо

 відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

500,0

 

Кількість  дошкільних навчальних закладів оснащених навчально-ком'ютерними комплексами 

2

 

1

 

1

 

2) оснащення  дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп'ютерними комплексами 

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

200,0

 

Модернізація ігрових та спортивних майданчиків

8

1

1

2

1

3

 

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

600,0

 

Кількість закладів дошкільної освіти підключених до Інтернету

25

5

5

5

5

5

3)забезпечення підключення закладів дошкільної освіти до Інтернету

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

60,0

Разом за завданням 2

 

45

8

9

9

9

10

 

 

 

1360,0

3. Поліпшення  якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток

Кількість проведених конкурсів

5

1

1

1

1

1

1) забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт закладів дошкільної освіти

відділ освіти міської ради

 Інші джерела

5,0

 

Кількість проведених семінарів-практикумів

100

20

22

20

18

20

2) забезпечення  проведених семінарів- практикумів з питань дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в освітньому процесі

відділ освіти міської ради

Інші джерела

25,0

Разом за завданням 3

 

105

21

23

21

19

21

 

 

 

30

4. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індівідуальних психічних і фізичних особливостей 

 

2

 

1

 

1

 

формування інклюзивних  груп для дітей з особливими освітніми потребами

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

50,0

Разом за завданням 4

2

 

1

 

1

 

 

 

 

50,0

5. Збереження  та зміцнення здоров"я дітей з раннього дитинства

Кількість проведенних спортивних фестивалів

5

1

1

1

1

1

1) проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку " Гармонія руху"

відділ освіти міської ради

Інші джерела 

5,0

 

Кількість провенних  семінарів

20

4

4

4

4

4

2) проведення семінарів практикумів, майстер класів для інструкторів з фізичної культури з питань застосування методів спрямованих на збереження здоров"я дітей

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

10,0

Разом за завданням 5

25

5

5

5

5

5

 

 

 

15,0

в тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

5,0

6. Формування духовно-моральних якостей у дітей дошкільного віку

Кількість провенних  семінарів

20

4

4

4

4

4

 проведення семінарів практикумів, майстер класів для вихователів-методистів, вихователів з питань духовно-морального розвитку дошкільників

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

10,0

Разом за завданням  6

 

20

4

4

4

4

4

 

 

 

10,00

7. Удосконалення форм роботи з батьками

Розширення інформаційного поля щодо проведення роз’яснювальної роботи серед батьків з питань психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку шляхом цільового використання засобів масової інформації.

5

1

1

1

1

1

 Пропагування дошкільної інформаційної програми «Електронна пошта для батьків»

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

 

Разом за завданням  7.

 

5

1

1

1

1

1

 

 

 

 

8. Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти

Рівень залучення міжнародних організацій, фондів до співпраці в галузі дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 Залучення міжнародних організацій, фондів до співпраці в галузі дошкільної освіти

 відділ освіти міської ради

 

 

Разом за завданням  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Забезпечення безкоштовним    харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, дітей учасників АТО, дітей, батьки яких мобілізовані до Збройних Сил України, демобілізовані із них, батьки яких загинули під час несення військової служби в зоні проведення АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування

Кількість дітей

890

150

160

180

200

200

Придбання продуктів харчування для вихованців дошкільних навчальних закладів

відділ освіти міської ради

місцеві бюджети

6408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

11808,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі

місцеві бюджети

11773,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

35,0

 

Секретар ради                                                                          А.Завертана