Про розгляд заяви Царук Людмили Михайлівни

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                             №    

Про розгляд заяви Царук
Людмили Михайлівни

Розглянувши заяву Царук Л.М.(прож. по вул.Заводська,8,кв.2), копію рішення Жашківської міської ради за №76 від 30.05.2000р., копію свідоцтва про смерть Царука Василя Петровича, копію державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, копію паспорта та ідентифікаційного номера Царук Л.М., та у відповідності з ст.ст. 26, 59 Закону України  «Про місцеве   самоврядування в Україні», ст.19 Закону України  «Про землеустрій» ,ст. ст.12,19,90,122,198 Земельного кодексу України, Жашківська міська рада                                   

В И Р І Ш И Л А :


1. Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 30.05.2000 за №76 в частині надання у власність земельної ділянки Царуку В.П. по вулиці Заводська,8 та викласти в наступній редакції:
-Царуку Василю Петровичу надати  безкоштовно у власність земельні ділянки по вулиці Заводська,8 загальною площею 0,0934 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та земельну ділянку площею 0,0381га для ведення садівництва (ЗКК-№145).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.
Міський  голова                                                                                   І. ЦибровськийНіколаєв 61797