Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти у 2018 році

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                                 №

Про здійснення попередньої оплати товарів,
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти  у 2018  році


    Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» із змінами  та ст. 25, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання повноважень, ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів, враховуючи висновок комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, Жашківська міська рада


В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл головним розпорядникам коштів  бюджету на включення до договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти умов щодо попередньої оплати та здійснювати таку оплату лише у разі закупівлі:
1) на строк не більше  одного місяця:
-    робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30% їх вартості;
-    послуг пошти та зв’язку;
-    товарів вартістю не більше  як 100 тис. гривень.

2)    на строк не більше трьох місяців:
-    робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла.
-      програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

3) на строк не більше п’яти місяців:
- послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників для студентів вищих, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних та вихованців дошкільних навчальних закладів, якщо розмір такої оплати не перевищує 70 відсотків їх вартості;

4) на строк не більше шести місяців:
-   матеріалів і устаткування, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій;

-    робіт з капітального ремонту, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;
-  послуг з енергопостачання в межах бюджетного року;

5)   на строк не більше восьми місяців:
- автобусів та інших колісних транспортних засобів, якщо розмір такої оплати не перевищує 70 відсотків їх вартості;

6) на строк не більше дев’яти місяців:
-   робіт та послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж у розмірі до 100 відсотків їх вартості;
-  робіт та послуг з перенесення ліній електропередачі у розмірі до 100 відсотків їх вартості;

7) на строк не більше 1 року:
- періодичних видань;
- товарів, робіт, послуг, пов’язаних з будівництвом (реконструкцією) футбольних полів із штучним покриттям у розмірі до 100 відсотків їх вартості;
 
2.    Делегувати міському голові повноваження щодо надання дозволу розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  передбачати та проводити попередню оплату зазначених у пункті 1 цього рішення товарів, робіт, послуг.

3. Головним розпорядникам, розпорядникам  та одержувачам бюджетних коштів нижчого рівня, в особі їх керівників, забезпечити дотримання норм законодавства при здійсненні попередньої оплати.

4.  Здійснювати попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду, крім передплати періодичних видань, матеріалів і устаткування, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій, робіт з капітального ремонту, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В., начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності апарату виконавчого комітету міської ради Дроговіз Н.Д. та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Міський  голова                                                                         І. Цибровський

 

Завертана 61146