Про розгляд клопотання ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТЕЛ»

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                        №    

Про розгляд клопотання
ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТЕЛ»

Розглянувши клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНДЖЕЛ КЕПІТЕЛ» (61037, м.Харків, Слобідський район, вулиця Плеханівська, будинок,126/1) Ю.М.Турецької та відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України  «Про місцеве   самоврядування в Україні», ст.19 Закону України  «Про землеустрій», ст. ст.12, 19, 20, 71 Земельного кодексу України, Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548, Жашківська міська рада                                   

В И Р І Ш И Л А :

1.Земельні ділянки, які знаходяться в орендному користуванні ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТЕЛ», віднести до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2.Встановити цільове призначення земельних ділянок  ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТЕЛ» згідно класифікації видів цільового призначення земель по коду 12.11 для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу за адресою: м.Жашків вулиця Залізнична, 23 (площа земельної ділянки-0,5076га, кадастровий номер 7120910100:02:001:1207);

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський  голова                                                                                 І. ЦибровськийНіколаєв 61797