Про розгляд клопотання ТОВ «Айлонг Еволюшн»

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                                №    

Про розгляд клопотання
ТОВ «Айлонг Еволюшн»

Розглянувши клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Айлонг Еволюшн» (54017, м.Миколаїв, вул.Декабристів,23, корпус «Б») І.І.Маковійчука та відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України  «Про місцеве   самоврядування в Україні», ст.19 Закону України  «Про землеустрій», ст. ст.12, 19, 20, 71 Земельного кодексу України, Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548, Жашківська міська рада                                  

В И Р І Ш И Л А :

1.Земельні ділянки, які знаходяться в орендному користуванні ТОВ «Айлонг Еволюшн», віднести до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2.Встановити цільове призначення земельних ділянок  ТОВ «Айлонг Еволюшн» згідно класифікації видів цільового призначення земель по коду 12.11 для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу за адресами:          

-вулиця Захисників України,67(площа земельної ділянки-0,0940га);
- вулиця Соборна,134(площа земельної ділянки-0,1858га);
- вулиця Перемоги,7(площа земельної ділянки-0,1146га).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський  голова                                                                                 І. ЦибровськийНіколаєв 61797