Інформація про виконання Скибинського сільського бюджету за 2017 рік

Інформація
про  виконання Скибинського  сільського  бюджету за  2017  рік


Доходи
За звітний період до міського бюджету надійшло 2229201,66 грн. з них: до загального фонду 2 184041,66 грн., що становить  100,01 %  планових  показників  на звітний період,   до  спеціального фонду 45160,43  грн.,  що  становить  172,37 %  планових  показників  на  звітний  період.

Загальний  фонд
Виконання доходів загального фонду міського бюджету  за звітний період становить 100,01%. При планових показниках   2183748,00 грн.

Виконання  та  перевиконання  доходів  відбулося  по  таких  показниках , а саме:

Найменування

Уточнений річний план

Фактично надійшло з початку року

%
виконання до
уточненого
річного
плану

Внутрішні податки на товари та послуги 

25400,00

26924,00

106,00 %

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

25400,00

26924,00

106,00 %

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

150,00

12707,37

   8471,5 %

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

22500,00

21111,27

93,8 %

Земельний податок з юридичних осіб

3200,00

       8091,63

252,86 %

Орендна плата з юридичних осіб

608000,00

316798,23

52,1%

Земельний податок з фізичних осіб

58500,00

66046,24

112,9%

Орендна плата з фізичних осіб

35000,00

134135,11

383,24%

Єдиний податок з юридичних осіб 

1000,00

14804,78

1480,5%

Єдиний податок з фізичних осіб 

69400,00

122534,42

176,56%

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

576500,00

671401,26

116,46%

Плата за надання інших адміністративних послуг

2500

2465,37

98,61%

Плата за надання інших адміністративних послуг

2500

2465,37

98,61%

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

 

46,75

 

 

 

 

 

Кошти за шкоди заподіяних землям за погіршеннгя грунтового покриву та за неодержання доходів у зв”язку з тимчасовим використанням земельних ділянок

 

5606.00

 

Інші cубвенції 

781598,00

781398,00

100%

 

 

 

 

 

Спеціальний  фонд
Виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за звітний період становить 172,37 %. При планових показниках 26200,00 грн.,  надійшло коштів у сумі  45160,43грн., або на  18960,43  грн.  більше   плану.
Виконання та перевиконання  доходів відбулося по таких показниках , а саме:

Найменування

Уточнений річний план

Фактично надійшло з початку року

%
виконання до
уточненого
річного
плану

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

1200,00

1813,35

151,11 %

Плата за послуги бюджетних установ

25000,00

40786,42

163,14%

              

Інші надходження бюджетних установ

2560,66

2560,66

100,00%

Видатки

Загальний  фонд

Видатки загального фонду сільського бюджету   профінансовано в сумі  2652483,48  грн., що становить 99,15%  до уточненого  плану на  2017 рік.

На забезпечення  потреб органів  місцевого самоврядування  використано кошти в сумі 709897,59   грн., що становить 98,81% до планових  показників на  2017 рік.
Заробітна плата в сумі 554448,10 грн  нарахування на заробітну плату в сумі 102536,22 грн. на придбання канцтоварів 2680,49 грн та на поточний ремонт по придбанню будівельних матеріалів 23444,74 грн.,На оплату послуг (послуги рус. інтернет  обслуговування програми «Місцевий бюджет»,та послуги банку в сумі 14155,12 грн  видатки на відрядження в сумі 632,92 грн., та придбання дрів в сумі 12000,00 грн.

На забезпечення  потреб Дошкільної  освіти (садочок) використано кошти в сумі 1148779,34 грн.,що становить 96,58 % до планових показників на 2017 рік
Заробітна плата в сумі 733928,62 грн нарахування на заробітну плату в сумі 163758,96 грн. на придбання канцтоварів 1600,90 грн ра питну воду 3900 грн  підпис періодичних видань 1141 грн придбання посуди 7620,00 грн та постіль 20600,00 грн та на поточний ремонт по придбанню будівельних матеріалів 32618,86 грн.,На оплату послуг (послуги рус.інтернет  обслуговування,та послуги банку  в сумі 5899,65 грн  видатки на відрядження та курси  в сумі 2171,94 грн., та оплата електроенергії в сумі 38366,00 грн. та оплата інших енергоносіїв в сумі10609,71 грн. та на заходи регіональних програм в сумі 910 грн.

На забезпечення  потреб компенсація виплат та пільговий проїзд  автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  використано кошти в сумі 47600,00 грн.,що становить 77,2% до планових показників на 2017 рік

На забезпечення  потреб Інші видатки та соціальний захист населення профінансовано кошти в сумі 147570,00 грн.,що становить 98,71 % до планових показників на 2017 рік
 На виплату  громадянам на контрактні службі ; 5 чолвік по 10000,00 тисяч на суму 50000,00 грн.  
 атовцям в сумі 45000,00 грн 9 чоловік по 5000,00грн
громадянам які постраждали при пожежі: 28000,00 грн., 7 чоловік по 4000,00 грн.
на лікування учасник війни : 1 громадянка  в сумі 3000,00 грн.
 на операцію 1 дитини: 10000,00тис. грн.
 На поховання : 8500,00 грн грн  7 чолвік по 1000 грн 3 людині за 2016 рік 500,00 грн
 На поховання  невідомої людини в сумі 3070,00 грн

На забезпечення  потреб   Бібліотек  профінансовано кошти в сумі 59849,31 грн.,що становить 97,5% до планових показників на 2017 рік
Зарплата в сумі 47960,16 грн.,на нарахування на заробітну плату в сумі 10571,21 грн. на   підпис періодичних видань 996,60 грн.На оплату послуг в сумі 143,40 грн  видатки  та оплата інших енергоносіїв в сумі   177,94 грн.

На забезпечення  потреб   палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу  використано кошти в сумі 336752,58 грн.,що становить 95,75% до планових показників на 2017 рік
Зарплата в сумі 125351,66 грн.,на нарахування на заробітну плату в сумі 31673,45 грн. на придбання футбольних м»ячів в сумі  8612,00 грн.., та на поточний ремонт по придбанню будівельних матеріалів в сумі 162094,50 грн.,На оплату послуг  в сумі 5683,87 грн та видатки  на оплату електроенергії в сумі 3337,10 грн.

На забезпечення  потреб   Благоустрій міст та сіл   використано кошти в сумі 83601,87 грн.,що становить 80,3% до планових показників на 2017 рік
Зарплата в сумі 40498,91 грн.,на нарахування на заробітну плату в сумі 8909,75 грн. на придбання масла та бензини на обкошування території кладовища та території села в сумі 12800,00 грн.., та на поточний ремонт та при дбання запчастин  бензопили,та бензокоси в сумі 13140,00  грн. придбання лопат в сумі 521.00 грн.

На забезпечення  потреб   Інші видатки ( фінансування архівної установи) використано кошти в сумі 38211,59 грн.,що становить 100,0% до планових показників на 2017 рік

Субвенція районному бюджджету профінансовано в сумі 80221,20 грн.,що становить 100,0% до планових показників на 2017 рік
 а саме:на виконання  програми  розвитку системи дошкільної освіти на 2017 рік (зміцнення матеріально - технічної бази  ЗОШ-111 ступенів , субвенція районному бюджету на виконання  заходів , передбачених сільською програмою : «Здоров’я  населення  Жашківщини  на 2017 рік»).
В  цілому  на  фінансування  захищених  статей  видатків  спрямовано  кошти в сумі        2018035,58  грн.  або  102,6%  планових  показників.
Залишки коштів на рахунках загального фонду 2 104 990,75 грн..

Спеціальний  фонд

Відповідно до дохідної частини міського бюджету сформовані  видатки спеціального фонду.        

Згідно Бюджетного Кодексу  кошти спеціального фонду спрямовуються на фінансування слідуючих видатків
        

За рахунок надходжень до спеціального фонду міського бюджету профінансовано  видатки в сумі  12980,00грн.,  в тому числі:
за рахунок  коштів бюджету розвитку                             

- витрати  на  придбання ноутбук для органів управління – 12980,00 грн.;
-     витрати на  закупку продуктів харчування в сумі24644,61  
                         

Залишки коштів на рахунках спеціального фонду 40601,58  грн..

Заборгованість  бюджетних  установ
                      

Кредиторська   та дебіторська заборгованість по загальному  та спеціальних фондах на  початок  року  та  на  звітну  дату  відсутня.  Небюджетна  кредиторська  заборгованість  на  початок  року  та на  звітну  дату  відсутня.

 

Міський  голова                                                                               І.Цибровський


Головний  бухгалтер                                                                       Н.Дроговіз
Ломачинський 94231