Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету за 2017 рік

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                             №         

Про  затвердження  звіту
по  виконанню  міського
бюджету  за  2017  рік

Відповідно до п.23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.4 ст.80 Бюджетного  кодексу  України, заслухавши  звіт  начальника   фінансового відділу апарату виконавчого комітету  Жашківської міської  ради про  виконання  місцевого  бюджету  та  за  рекомендацією  постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету  і  фінансів  міська рада                                         

В И Р І Ш И Л А :           

1.    Затвердити  звіт  по  виконанню  міського  бюджету,  в  тому  числі:

1.1.    По  доходах  загального  фонду  міського  бюджету  в  сумі  
35 524 346,73 грн.

1.2.    По  доходах  спеціального  фонду  міського  бюджету  в  сумі  
6 659 614,15 грн.

1.3.    По  видатках  загального  фонду  міського  бюджету  в  сумі                14 342 715,66  грн..

1.4.    По  видатках  спеціального  фонду  міського  бюджету  в  сумі               25 075 796,91 грн.

1.5.    Залишок грошових коштів на рахунку по загальному фонду міського бюджету –  5 528 813,58 грн.

1.6.    Залишок грошових коштів на рахунках спеціального фонду міського бюджету –  577 781,65грн.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування  бюджету  та  фінансів.Міський  голова                                                                        І.ЦибровськийГулько 60312