Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету за 2017 рік (с.Скибин)

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                             №         

Про  затвердження  звіту по  виконанню  
сільського бюджету  за  2017  рік (с.Скибин)

Відповідно до п.23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.4 ст.80 Бюджетного  кодексу  України, заслухавши  звіт  в.о.старости с.Скибин Ломачинського В.М.  про  виконання  місцевого  бюджету  та  за  рекомендацією  постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету  і  фінансів  міська рада                                           

В И Р І Ш И Л А :
            

1.    Затвердити  звіт  по  виконанню  сільського  бюджету с.Скибин,  в  тому  числі:

1.1.    По  доходах  загального  фонду  сільського  бюджету  в  сумі  2184041,23  грн.

1.2.    По  доходах  спеціального  фонду  сільського  бюджету  в  сумі  45160,43 грн.

1.3.    По  видатках  загального  фонду  сільського  бюджету  в  сумі                  2675088.00грн..

1.4.    По  видатках  спеціального  фонду  cільського  бюджету  в  сумі               40185.27 грн.

1.5.    Залишок грошових коштів на рахунку по загальному фонду сільського бюджету –  218896,62 грн.

1.6.    Залишок грошових коштів на рахунках спеціального фонду сільського бюджету –  40601,58 грн.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  планування  бюджету  та  фінансів.


Міський  голова                                                І.Цибровський


Гулько 60312
Ломачинський 94231