Про погодження надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність із земель державної власності за межами населеного пункту

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

від                                                                                                         №

Про погодження надання дозволу на
розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
із земель державної власності за
межами населеного пункту

 

Розглянувши клопотання Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 04.01.2018 №103/2-18, копію заяви Щербини В.А. (проживає вул.Лермонтова,24 м. Жашків) та відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 15, 31, 33, 121, 123, 198 Земельного кодексу України, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити   надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства із земель державної власності за межами населеного пункту в адміністративних межах Жашківської міської ради  площею 2,8800 га Щербині Василю Анатолійовичу (проживає вул.Лермонтова,24 м. Жашків).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та  екології.Міський голова                                                                          І. Цибровський     


Завертана  61143