Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок, наданих для ведення городництва жителям міста Жашкова в 2003, 2008, 2013 роках

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
    
від                                                                                                                  №    

Про продовження терміну дії договорів
оренди земельних ділянок, наданих для
ведення городництва  жителям    міста
Жашкова в 2003, 2008, 2013 роках

Розглянувши договори оренди земельних ділянок, наданих для ведення городництва    жителям   міста  Жашкова в 2003, 2008, 2013 роках  та у відповідності з п.34 ч.1  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 36, 93, 124 Земельного Кодексу України, Закону України  «Про оренду землі», Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити термін дії договорів оренди земельних ділянок, наданих для ведення городництва  жителям  міста  Жашкова в 2003, 2008, 2013 роках  терміном  на  5 років, до 01.01.2023 року, згідно додатку №1.

2. Орендна плата за використання  земельних ділянок, наданих для ведення городництва встановлюється щорічно, згідно Податкового Кодексу України та відповідного рішення Жашківської міської ради.
   
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.Міський голова                                                  І. Цибровський    
Ніколаєв 61797