Про затвердження плану роботи міської ради на 2018 рік

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від _______________                                                                                 №

Про затвердження плану роботи   
міської ради на 2018 рік

Відповідно до п.7 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.    Затвердити план роботи Жашківської міської ради на 2018 рік, додається.

2.    Рішення Жашківської міської ради від 24.02.2017                                                                              №17-7/VII  «Про виконання плану роботи міської ради  за  2-е  півріччя  2016  року   та затвердження плану роботи   міської ради на 1-е півріччя 2017 року» та від 07.06.2017 № 19-16/VII  «Про виконання плану роботи міської ради  за  1-е  півріччя  2017  року   та затвердження плану роботи ради на 2-е півріччя 2017 року» вважати такими, що втратили чинність.                                   

3.    Підготовку питань для винесення на пленарні засідання міської ради здійснювати у відповідності з Регламентом Жашківської міської ради восьмого скликання  та планом роботи Жашківської міської ради на 2018 рік.

4.    Контроль за виконанням плану роботи міської ради покласти на постійні комісії міської ради

 

Міський  голова                                                                         І. ЦибровськийЗавертана 61146