Про звіт по виконанню Марійківського сільського бюджету за 2017 рік

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
 
                                                                                                                                            
 від   ___________                            № _____

                                                     
Про звіт по виконанню  Марійківського
сільського  бюджету за  2017 рік

Відповідно до ч.4 ст.80  Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання Марійківського  сільського бюджету  за   2017 рік :
по доходах загального фонду – 935218,37 грн. , по видатках загального фонду – 1117964,78 грн.;
по доходах спеціального фонду – 0,00 грн., по видатках спеціального фонду – 12377,13 грн
 .
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                           І. ЦибровськийСаранюк 93530
              І Н Ф О Р М А Ц І Я
              про виконання  Марійківського сільського бюджету за  2017 рік   

   Протягом 2017 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 935218,37 грн доходів, з урахуванням змін і субвенції з районного бюджету  на співфінансування закладів культури та дошкільної освіти -17128,30  грн , в тому числі  власних та закріплених  918090,07 грн , що становить 103,5 %  до річного плану.           

В складі доходів  загального фонду до сільського бюджету надійшло:

-  орендної плати за землю з юридичних осіб –387580,93 при плані 404478,00 грн  - (96 % до плану);
-  орендної плати за землю з фізичних осіб –10550,00 при плані 10550,00 грн  - (100 % до плану);
-   земельного податку з фізичних осіб – 25783,00 при плані 25312,00 грн – 101,8 % до плану  
-  єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників  249917,57 при плані 232500,00 грн      -  107 % до плану  
- єдиного податку з юридичних осіб – 227411,33,00 при плані 200000,00 грн – 113,7 % до плану
- єдиного податку з фізичних осіб -14066,00 грн  при плані 10304,00 грн – 136,5 %; до плану
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів -725,75 грн (не планувалося)
- податку на майно,відмінне від земельної ділянки,сплаченого юридичними особами – 1527,51 грн при плані -3100,00 (49% до плану)
- державне мито- 6,80 грн. (не планувалося)
- адмін.послуги -121,13 грн, (121,13% до плану)
      

Видатки   загального фонду на фінансування бюджетних установ Марійківської сільської ради проведені в обсязі – 1117964,78 грн, що  становить 95,0 % до річного плану.

В розрізі економічної структури видатків сільського бюджету пріоритетно здійснювалося фінансування першочергових та захищених статей видатків:
в т. ч на оплату праці - 589204,34 грн, нарахування на зарплату – 129618,95 грн, оплата послуг – 273196,40 грн, оплата енергоносіїв – 23544,88 грн,придбання предметів і матеріалів – 32790,50 грн
На утримання:

органів місцевого самоврядування використано –579783,67 грн. що  становить 99,0 % до річного плану.

- на оплату праці -428715,18 грн, що становить 99,0 % до річного плану.
- нарахування на зарплату – 94317,39 грн, що становить 99,0 % до річного плану.
- оплата послуг –26391,24 грн, що становить 98,0 % до річного плану.
-  оплата енергоносіїв- 10454,65 грн, що становить 84,0 % до річного плану.
- придбання предметів і матеріалів 19649,00 грн, що становить 100,0 % до річного плану.
бібліотеки    використано -  54816,89 грн, що становить 92,0 % до річного плану в т. ч.

- на оплату праці – 44523,48 грн, що становить 93,0 % до річного плану
- нарахування на зарплату –9795,12 грн, що становить 93,0 % до річного плану
- оплата послуг – 42,14 грн, що становить 42 % до річного плану
-  оплата енергоносіїв- 456,15 грн, що становить 49 % до річного плану
- клубу   використано – 202028,98грн, що становить 96,0 % до річного плану в т. ч.
- оплата праці – 77565 ,68 грн, що становить 95,0 % до річного плану
- нарахування на зарплату – 17058,44 грн, що становить 95,0 % до річного плану
- оплата послуг –93949,81 грн, що становить 99,0 % до річного плану
-  оплата енергоносіїв- 902,05 грн, що становить 40,6 % до річного плану
- придбання предметів і матеріалів 12553,00 грн, що становить 90,0 % до річного плану

Благоустрій
Використано – 88889,02 грн, що становить 86,0 % до річного плану в т. ч.

- оплата праці –  38400,00 грн, що становить 100,0 % до річного плану
- нарахування на зарплату – 8448,00 грн, що становить 100,0 % до річного плану
- оплата електроенергії – 11732,03грн, що становить 50,0 % до річного плану
- оплата послуг –29720,49 грн, що становить 96,0 % до річного плану
- придбання предметів і матеріалів 588,50 грн, що становить 37,0 % до річного плану

Видатки на  утриманням та розвиток інфраструктури доріг проведено в сумі  113903,00 грн, що становить 100,0 % до річного плану
Інші видатки оплата послуг – 9189,72,00 грн за послуги централізованого зберігання архівних документів ліквідованих суб»єктів господарювання.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян проведено в сумі  19637,50 грн. становить 93,0 % до річного плану

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів проведено в сумі  1500,00 грн.

Обсяги міжбюджетних трансфертів за  2017 року  
по загальному фонду в сумі -48216,00 грн в тому числі: :  
субвенція районному бюджету на проведення :

- програми «Відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді »-5680,00 грн., «Здоров»я населення Жашківшини » - 19904,00 грн;
- програми  «Шкільне харчування» - 5100,00 грн,
- районної програми «Турбота» -11000,00 грн.,
- програми «Соціально-економічного розвитку» - 532,00грн,
- програми «Вчитель»- 6000,00грн.
 

На захищенні статті видатків спрямовано всього 742368,17 грн – при  плані 766876,00 грн, економія 24507,83 грн
 
По спеціальному фонду проведено видатки на суму – 12377,13 грн в т. ч.:

-    по КТКВК МБ 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 3220  «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»  субвенція районному бюджету на проведення програми «Здоров»я населення Жашківшини»- 10 000,00 грн;
-    по КТКВК МБ 6060 « Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1948,47 грн КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»- 428,66 грн

Заборгованість бюджетних установ з оплати послуг зв»язку та  енергоносіїв  відсутня , заборгованості по оплаті праці  працівників бюджетних установ немає.
Протягом    2017 року забезпечено в повному обсязі виплату працівникам бюджетних установ заробітної плати з урахуванням поетапного підняття рівня мінімальної заробітної плати та поетапного підвищення посадових окладів.


Головний бухгалтер                                                                      М.О.Ковтонюк