Про розгляд проекту програми «Піклування» на 2018-2020 роки

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

від _________ № _____

Про розгляд проекту програми «Піклування»
на 2018-2020 рокиВідповідно до пп.1,2 п. а) ст. 34, пп.4 п. а) ст. 28; п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 91 Бюджетного кодексу України, заслухавши начальника бюджетного відділу апарату виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет Жашківської міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити проект програми «Піклування» на 2018-2020 роки (далі - Програма), згідно з додатком 1.

2. Затвердити проект порядку надання матеріальної допомоги жителям міста, які перебувають у складному матеріальному становищі згідно з додатком 2.

3. Рекомендувати Жашківській міській раді рішення міської ради від 23.12.2016 року №15-1/VІІ «Про Програму соціального захисту жителів міста Жашкова, які перебувають у складному матеріальному становищі на 2016-2017 роки» із внесеними змінами зняти з контролю як таке, що виконане.

4. Дане рішення винести на затвердження Жашківської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В.


Міський голова І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст
відділу юридичного забезпечення В. Мінькович

 


Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
Жашківської міської ради
від _________ №____Програма «Піклування» на 2018-2020 роки

Завдання та мета Програми


Полягає в наданні матеріальної допомоги жителям міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф та інших випадків і таких, що перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби та інших обставин.
Надання субвенції за надані соціальні послуги Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району жителям Жашківської об’єднаної територіальної громади .

Напрями реалізації Програми

Надання одноразової матеріальної допомоги як додаткового соціального захисту жителям міста, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф, військових дій, учасникам бойових дій на території інших держав та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, військовослужбовцям запасу, які мобілізовані для проходження служби у навчальних центрах та особам, які беруть участь у проведенні АТО та членам їх сімей, а також членам сімей загиблих під час здійснення АТО, вимушеного переселення із зони проведення військових дій і тимчасово анексованої території АРК та інших випадків і таких, що перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби, тимчасового переселення та інших обставин, в тому числі категорії жителів міста та обставини, передбачені ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Надання компенсації за надані соціальні послуги Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району жителям Жашківської громади за:
догляд вдома-обслуговування громадян похилого віку, всього 82 чоловіки, обслуговування в стаціонарному відділенні м. Жашкова (в будинку пристарілих) із міста Жашкова-15 чол., с. Литвинівка – 1 чол., с. Скибин – 6 чол., с. Марійка -1 чол., всього 23 чол.

Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Жашківської міської ради.

Порядок фінансування Програми

Головний розпорядник коштів фінансує видатки, передбачені цією програмою, через відділ фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради.
Матеріальна допомога жителям міста Жашкова надається відповідно до порядку, визначеного цією Програмою.

Мета реалізації Програми

Одноразова матеріальна допомога надається виконавчим органом Жашківської міської ради з метою покращення соціального захисту жителів міста, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та
реалізація даної Програми спрямована на соціальний захист вразливих верств населення: ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян та ін.

Обгрунтування необхідності затвердження Програми

У минулому, 2016 році та за 11 місяців 2017 року матеріальна допомога надавалася через відділ фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради.
На дані цілі було використано відповідно 126300,00 грн. та 220450,00 грн. Допомогу отримали 144 та 157 жителя міста.
На даний час збільшується кількість звернень жителів міста Жашкова, нерухоме майно яких постраждало внаслідок стихійного лиха, збільшились випадки захворюваності на онкологічні потреби та виникла необхідність у спрямуванні коштів на соціальний захист вразливих верств населення, які перебувають на обслуговуванні у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району.

 

Правове забезпечення Програми

 

Реалізація даної Програми регламентується статтею 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 162-165 Податкового кодексу України.

 

Фінансове забезпечення

Для реалізації цієї Програми пропонується: надання матеріальної допомоги жителям міста, які перебувають у скрутному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, хвороби, інших обставин та надання субвенції районній раді на компенсацію за надані соціальні послуги Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району, а саме: соціальний захист вразливих верств населення, які перебувають на обслуговуванні у Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на відповідний рік.
Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Розподіляється резервний фонд у випадках крайньої необхідності та виникнення у громадян надзвичайних ситуацій, важких хвороб, тощо, відповідно до встановленого порядку за рішенням виконавчого комітету Жашківської міської ради.

 

 

Керуючий справами (секретар)                                       виконавчого комітету О. Тернавська

 

Додаток до Програми

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми, (тис.грн.)

 Джерела фінансування

Обсяг фінансування, всього, тис. грн.

             За роками виконання

2018

2019

2020

 

Місцевий бюджет

8934,224

2934,224

3000,000

3000,000

 

ВСЬОГО:

8934,224

2934,224

3000,000

3000,000

 

 

Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету
Жашківської міської ради
від __________ №___

 

Порядок надання матеріальної допомоги
жителям міста, які перебувають у складному матеріальному становищі

1. Матеріальна допомога надається Жашківською міською радою на підставі поданих до виконавчого апарату документів :

1) у разі потреби виділення матеріальної допомоги із загального фонду на лікування:

- заяви особи, що її потребує (заява повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»);
- довідку про склад сім»ї;
- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім»ї, які зареєстровані або проживають за даною адресою за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
- довідку відповідних медичних закладів,
- акту обстеження матеріально-побутових умов заявника,
- копію паспорта;
- копію ідентифікаційного коду ;
- банківський рахунок

2) у разі потреби виділення матеріальної допомоги із загального фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру надаються наступні документи:
- заява особи, що її потребує(заява повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»);
- довідку про склад сім»ї , які зареєстровані або проживають за даною адресою за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;
- довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім»ї,
- довідку відповідних правоохоронних органів( міліції, пожежної частини), тощо, яка засвідчує гостру потребу в наданні матеріальної допомоги;
- акту обстежень, що підтверджують факти надзвичайних ситуацій ;
- копію паспорта;
- копію ідентифікаційного коду ;
- банківський рахунок

2. Заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги з необхідними документами подаються для реєстрації секретареві виконавчого комітету та опрацьовуються у відповідності до чинного законодавства про звернення громадян.

3. У разі звернення громадянина з питання надання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру, зареєстрована заява з доданими документами до неї опрацьовується комісією, яка визначає перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуації та орієнтовний розмір допомоги на проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт, враховуючи наявність коштів на загальному фонді в термін від 3 до 30 днів в залежності від обставин.

4. Дані заяви розглядаються на засіданні виконавчого комітету, яке відбувається третього четверга місяця.

5. Перерахування матеріальної допомоги здійснюється відділом обліку і звітності апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради на банківський рахунок заявника відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

 

 

Керуюча справами (секретар)                              виконавчого комітету О. Тернавська