Про схвалення проекту бюджету Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

від _____________ №__________

Про схвалення проекту бюджету Жашківської
об’єднаної територіальної громади на 2018 рікРозглянувши проект рішення «Про бюджет Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» та у відповідності з п.1 а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 76 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Жашківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити поданий проект рішення «Про бюджет Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», що додається в загальній сумі доходів по загальному та спеціальному фондах 102 696 810,00 та по видатках загального та спеціального фондах 102 696 810,00 грн.

2. Фінансовому відділу апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради подати проект рішення «Про бюджет Жашківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» на розгляд Жашківської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Мельник А.В. та начальника фінансового відділу апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради .

 

 

Міський голова                                               І. Цибровський


Погоджено:
Головний спеціаліст відділу юридичного
забезпечення -юрисконсульт апарату
виконавчого комітету Жашківської
міської ради В.Мінькович