ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ВЧИТЕЛЬ» НА 2018-2020 РОКИ

                                                                                                                                                                          Додаток

                                                                                                                                                                 до Програми

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
«ВЧИТЕЛЬ» НА 2018-2020 РОКИ

Зміст заходу

Відповідальні за виконання заходу

Джерела фінансування (обласний, місцевий бюджет, інші)

Прогноз-ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.гривень

У тому числі за роками

 

2018

 

2019

 

2020

 

 

 

1. Визначення на період до 2020 року потреби у педагогічних працівниках для навчальних закладів району

Відділ освіти

 

 

 

 

 

2. Забезпечення в установленому порядку щорічного формування державного замовлення на підготовку педагогічних працівників у вищих навчальних закладах

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

3. Сприяння впровадження механізму реалізації неприривності педагогічної освіти:

- для здобуття випускниками вищих педагогічних навчальних закладів I-II рівня акредитації повної вищої педагогічної освіти за державним замовленням у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації ;

- для підготовки педагогічних працівників за кількома поєднаними спеціальностями у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації

 

 

 

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

4. Сприяння створенню і фенкціонуванню інформатизованого банку даних щодо потреби навчальних закладів району у педагогічних працівниках у мережі Інтернет

Участь у розробленні системи даних щодо випускників вищих навчальних закладів , які набули педагогічних спеціальностей , із зазначенням іхніх професійних запитів , особистих уподобань та потреб у соціальних послугах

 

 

 

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

5. Вивчення питання щодо цільової підготовки педагогічних працівників гостродефіцитних спеціальностей  за державним замовленням для навчальних закладів

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

6. Сприяння забезпечення підготовки вчителів до інноваційної діяльності і роботи в ринкових умовах

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

7. Удосконалення роботи з резервом керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

8. Сприяння запровадженню фахової                    ( переддипломної ) практики за місцем майбутнього працевлаштування

Відділ освіти

 

 

 

 

 

9. Оновлення фондів бібліотек , поновлення їх сучасними інформаційними засобами , підручниками , літературою

Відділ освіти

Міський бюджет

90,0

30,0

30,0

30,0

10. Визначення та створення опорних шкіл із навчальних дисциплін , напрямків виховної роботи , створення відповідної нормативної бази

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

11. Забезпечення систематичного проведення моніторингу якості підготовки педагогічних працівників , їх соціально-педагогічної адаптації та подальшого професійного становлення

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

12. Участь у впровадженні системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначенні змісту і форм роботи навчальних закладів для забезпечення їх професійного становлення і зростання

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

13. Сприяння поліпшенню навчально-методичного забезпечення професійної діяльності педагогів , підготовка і видання навчально-методичних матеріалів для педагогічних працівників

 

Відділ освіти

Міський бюджет, інші джерела

3,0

1,0

1,0

1,0

14.Проведення щорічної районної виставки інноваційних педагогічних технологій та авторських навчальних програм

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

15. Організація неприривної мовної освіти шляхом сприяння створенню у навчальних закладах умов для підвищення мовної культури вчителів ( проведення лекторіїів , конкурсів , круглих столів , поновлення фондів бібліотек словниками , довідниками)

 

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет Директори шкіл

Міський бюджет, інші джерела

6,0

2,0

2,0

2,0

16. Організація для вчителів , керівників навчальних закладів семінарів , конференцій з питань законодавства про освіту

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

17. Організувати на базі опорних шкіл підвищення кваліфікації вчителів , керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань інформатизації навчального процесу

 

 

Відділ освіти

 

 

 

 

 

18. Проведення курсової перепідготовки педагогічних працівників

Відділ освіти

Міський бюджет

240,0

60,0

80,0

100,0

19. Участь у Всеукраїнському літературному конкурсі на кращий художній твір про вчителя

Відділ освіти

 

 

 

 

 

20. Сприяння створенню при навчальних закладах просвітницьких центрів для популяризації знань з родинної педагогіки , досвіду взаємозв’язку сім’ї і школи , виховання , громадського становлення особистості , формування здорового способу життя

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

 

 

 

 

 

21. Забезпечення  закладів освіти періодичною пресою

Відділ освіти

Міський бюджет , інші джерела

45,0

10,0

15,0

20,0

22. Стовідсоткове забезпечення видатків на виплату заробітної плати педагогічних працівників , надбавок та доплат , передбачених чинним законодавством

 

Відділ освіти

 

Міський бюджет

 

1500,0

 

500,0

 

500,0

 

500,0

 

 

23.Організація педагогічним працівникам безкоштовного доїзду від місця проживання до місця роботи та в зворотному напрямі

Відділ освіти

Міський бюджет

240,0

80,0

80,0

80,0

24. Сприяння розвитку та покращенню матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відділ освіти

 

Відділ освіти

Міський методичний кабінет

1500,0

500,0

500,0

500,0

25. Забезпечення видатками на проведення поточних та капітальних ремонтів закладів освіти

 

Відділ освіти

Міський бюджет , інші джерела

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

Всього за програмою

 

 

6624,0

1683,0

2208,0

2733,0