Про програму «Вчитель» на 2018- 2020 роки

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
Про програму
«Вчитель» на 2018- 2020 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 9 жовтня 2001 року № 941/2001 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні», рішення Черкаської обласної ради від 27.09.2001 № 35 «Про затвердження обласної Програми «Вчитель», Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Вчитель» (далі - Програма) на 2018-2020 роки, що додається.

2. Рекомендувати Жашківській міській раді передбачити виділення коштів з районного бюджету на фінансування Програми.

3.Жашківській міській раді, запропонувати відділу освіти Жашківської міської ради та установам, зазначеним в Програмі, забезпечити її виконання.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на _____________________________________________________________

 


Голова міської ради                                                        І.А.Цибровський

 

 


Додаток
до рішення міської ради
від _________ №_____

 

Програма «Вчитель» на 2018-2020 роки

 

Загальна частина

Освіта – пріоритетна галузь в соціальному, духовному і культурному розвитку України. В системі освіти головна роль належить учителю. Через діяльність педагогів здійснюється державна політика в галузі освіти.
За роки незалежності України певні позитивні зрушення відбулися і в освіті району.

Мережа закладів загальної середньої освіти нараховує 7 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 6- закладів I-III ступеня, 1 - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів.

Відділом освіти приділяється велика увага забезпеченню педагогічними кадрами кожної школи з метою якісної організації навчально-виховного процесу. Одним із напрямків вирішення кадрового забезпечення закладів освіти району є сприяння вступу випускників наших шкіл до вищих навчальних закладів педагогічного напрямку. У школах створюються умови для проведення практики студентів вищих навчальних закладів. За студентами закріплюються наставники-вчителі вищої категорії.

Велика увага у школах приділяється створенню оптимальних умов для роботи та адаптації молодих спеціалістів. Молодим вчителям постійно надаються методичні поради та консультації, за ними закріплені наставники з числа педагогів високого рівня фахової майстерності.

Водночас система освіти району має недоліки. Потрібно вирішити ряд навчальних проблем:

- оптимізація мережі шкіл;
- нестача кваліфікованих учителів хімії, фізики;
- слабо ведеться в школах профорієнтаційна робота на педагогічні професії та попередня підготовка учнів до вступу в педагогічні вузи;
- відчутний значний розрив між змістом педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки і практики; слабке впровадження інноваційних технологій;
- наявна гостра потреба в навчально-методичних посібниках з психології, педагогіки, методики навчання і виховання;
- створення комп’ютерних класів у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів, інформатизація навчально-виховного процесу;
- проблема методичної, практичної підготовки вчителів іноземної мови до роботи в початковій школі;
- проблема диференційованої підготовки вчителів для роботи з обдарованими дітьми та вчителів-дефектологів для роботи з такими дітьми, які мають вади у фізичному, розумовому розвитку;
- бібліотеки більшості шкіл району потребують поновлення і поповнення книжкового фонду;
- матеріальна база значної частини навчальних закладів потребує зміцнення.
Програма спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою вчителів, вихователів.

Мета та основні завдання

Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямків модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, утвердження високого соціального статусу педагогічних працівників.
Програму розроблено на період з 2018 року до 2020 року.
Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених бюджетними призначеннями міського бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.
Органи виконавчої влади, які визначені виконавцями Програми, щороку передбачають у відповідних бюджетах цільові кошти на фінансування виконання основних завдань і заходів Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

- стабілізацію кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
- оптимізацію мережі навчальних закладів;
-комп’ютеризацію навчальних закладів, обладнання їх телекомунікаційними системами;
- підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
- підвищення престижу педагогічної професії;
- поліпшення соціально-економічного стану вчителів, морального і матеріального стимулювання їх діяльності.

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти Жашківської міської ради, яка розробляє заходи на виконання Програми.
Відділ освіти Жашківської міської ради щороку до 1 листопада інформує
щороку до 1 грудня міську раду про хід виконання завдань і заходів Програми .
Внесення змін до районної Програми «Вчитель» здійснюється за поданням відділу освіти Жашківської міської ради.