Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з ФОП Притикою Л.Я. та ФОП Цвєтковим О.В. 01.06.2010

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Е К Т         Р І Ш Е Н Н Я

від №

Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного з
ФОП Притикою Л.Я. та
ФОП Цвєтковим О.В. 01.06.2010

 

Розглянувши заяву фізичних осіб підприємців Притики Л.Я. та Цвєткова О.В. від 14.11.2017, вх. від 15.11.2017 № П-1164/02-21, про розірвання договору оренди земельної ділянки, копію договору оренди земельної ділянки від 01.06.2010, відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, п.9 ст.93 Земельного Кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології (протокол від 07.12.2017 №1), Жашківська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати договір оренди, укладений між Жашківською міською радою та ФОП Притикою Л.Я. і ФОП Цвєтковим О.В. 01.06.2010 на земельну ділянку площею 0,01 га по вулиці Одеська в місті Жашкові за взаємною згодою сторін, в зв’язку з продажем майна, що знаходиться на даній земельній ділянці іншій особі.

2. ФОП Притиці Л.Я. та ФОП Цвєткову О.В. в місячний термін здійснити розірвання договору оренди шляхом укладання додаткової угоди до договору з Жашківською міською радою.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Мінькович В.О. та постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

 


Міський голова                                  І. Цибровський