Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,4694 га в місті Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7-г-2 Солоньку Роману Володимировичу

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я

від №

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
площею 0,4694 га в місті Жашкові по вулиці
Євгенії Любомської, 7-г-2
Солоньку Роману ВолодимировичуРозглянувши клопотання приватного підприємства «Земекспертцентр» (вх. від 06.11.2017 №669/02-27), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2010 № 48-2/V, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7-г-2 площею 0,4694 га (кадастровий номер 7120910100:02:002:1072).

2. Продати у власність Солоньку Р.В. земельну ділянку по вулиці Євгенії Любомської, 7-г-2 площею 0,4694 га.

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вулиці Євгенії Любомської, 7-г-2, яка складає 237047 грн. (двісті тридцять сім тисяч сорок сім гривень) без урахування ПДВ.

4. Провести продаж земельної ділянки Солоньку Р.В. по вулиці Євгенії Любомської, 7-г-2 площею 0,4694 га з відрахуванням суми авансового внеску, а саме 75830 грн. 35 коп. (сімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять гривень 35 коп.).

5. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначені в п.2-4 цього рішення.

6. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даної земельної ділянки, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.

7. Солоньку Р.В. розрахунок за придбання земельної ділянки здійснити одноразовим платежем без розстрочення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Мінькович В.О. та постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

Міський голова                                        І. Цибровський