Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1533 га в місті Жашкові по вулиці Заводська, 33 Плющу Руслану Олександровичу

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Е К Т           Р І Ш Е Н Н Я

від №

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
площею 0,1533 га в місті Жашкові
по вулиці Заводська, 33
Плющу Руслану Олександровичу


Розглянувши клопотання приватного підприємства «Земекспертцентр» (вх. від 06.11.2017 №671/02-27), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2010 № 48-2/V, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Жашкові по вулиці Заводська, 33
площею 0,1533 га (кадастровий номер 7120910100:02:002:0207).

2. Продати у власність Плющу Р.О. земельну ділянку по вулиці по вулиці Заводська, 33 площею 0,1533 га.

3. Затвердити ціну продажу земельної по вулиці Заводська, 33, яка складає 130244 грн. (сто тридцять тисяч двісті сорок чотири гривні) без урахування ПДВ.

4. Провести продаж земельної ділянки Плющу Р.О. по вулиці Заводська, 33 площею 0,1533 га з відрахуванням суми авансового внеску, а саме 75838 грн. 99 коп. (сімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 99 коп.).

5. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначені в п.2-4 цього рішення.

6. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даної земельної ділянки, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.

7. Плющу Р.О. розрахунок за придбання земельної ділянки здійснити одноразовим платежем без розстрочення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Мінькович В.О. та постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

Міський голова                                            І. Цибровський