Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0426 га в місті Жашкові по вулиці Соборна, 49-а, Власюк Людмилі Михайлівні та Савчук Вікторії Сергіївні

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Е К Т           Р І Ш Е Н Н Я

від №

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
площею 0,0426 га в місті Жашкові по вулиці
Соборна, 49-а, Власюк Людмилі Михайлівні
та Савчук Вікторії СергіївніРозглянувши клопотання приватного підприємства «Земекспертцентр» (вх. від 06.11.2017 №670/02-27), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2010 № 48-2/V, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Жашкові по вулиці Соборна, 49-а площею 0,0426 га (кадастровий номер 7120910100:01:001:1162).

2. Продати у власність Власюк Л.М. та Савчук В.С. земельну ділянку по вулиці Соборна, 49-а, площею 0,0426 га.

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вулиці Соборна, 49-а, яка складає 106483 грн. (сто шість тисяч чотириста вісімдесят три гривні) без урахування ПДВ.

4. Провести продаж земельної ділянки Власюк Л.М. та Савчук В.С. по вулиці Соборна, 49-а, площею 0,0426 га з відрахуванням суми авансового внеску, а саме 20781 грн. 19 коп. (двадцять тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 19 коп.).

5. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначені в п.2-4 цього рішення.

6. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даної земельної ділянки, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.

7. Власюк Л.М. та Савчук В.С. розрахунок за придбання земельної ділянки здійснити одноразовим платежем без розстрочення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Мінькович В.О. та постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

 

Міський голова                                І. Цибровський