Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0426 га в місті Жашкові по вулиці Соборна, 49-а, Власюк Людмилі Михайлівні та Савчук Вікторії Сергіївні

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Е К Т          Р І Ш Е Н Н Я

від №

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
площею 0,0426 га в місті Жашкові по вулиці
Соборна, 49-а, Власюк Людмилі Михайлівні
та Савчук Вікторії СергіївніРозглянувши клопотання приватного підприємства «Земекспертцентр» (вх. від 06.11.2017 №670/02-27), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради від 30.03.2010 № 48-2/V, заяву Власюк Людмили Михайлівни та Савчук Вікторії Сергіївни від ________, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Жашкові по вулиці Соборна, 49-а площею 0,0426 га (кадастровий номер 7120910100:01:001:1162).

2. Продати у власність Власюк Л.М. та Савчук В.С. земельну ділянку по вулиці Соборна, 49-а, площею 0,0426 га.

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вулиці Соборна, 49-а, яка складає 106483 грн. (сто шість тисяч чотириста вісімдесят три гривні) без урахування ПДВ.

4. Провести продаж земельної ділянки Власюк Л.М. та Савчук В.С. по вулиці Соборна, 49-а, площею 0,0426 га з відрахуванням суми авансового внеску, а саме 20781 грн. 19 коп. (двадцять тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 19 коп.).

5. Власюк Л.М. та Савчук В.С. розрахунок за придбання земельної ділянки здійснити з розстроченням на термін________.

6. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначені в п.2-5 цього рішення.

7. Доручити міському голові укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даної земельної ділянки, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.


8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради Мінькович В.О. та постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

 

Міський голова                              І. Цибровський